7.2.2.4 Visuele inspectiecriteria Flexibele voegovergangen

Flexibele voegovergangen

Rijoppervlak wordt niet onderbroken. Verplaatsingen in het rijoppervlak worden opgenomen door de voegmassa.

 

Tabel 7.2.2.4      Essentiële inspectiecriteria flexibele voegovergangen

Onderdeel/detail Functie Criterium
Overgangsbalk gietasfalt Water keren. Geen openstaande naden, scheuren en materiaalverlies.
Oppervlak Veiligheid, geluidreductie, waterdichtheid. Vlak: Spoorvormingsdiepte < 12mm.

Stroef. Geen gaten, scheuren en lekkages.

Voegmassa (samengestelde voegovergang) Dragen verkeersbelasting, opnemen verplaatsingen. Niet verplaatsen of uitwalsen. Geen openstaande naden en scheuren. Brugdekopening overbruggende staalplaat mag niet zichtbaar zijn.

 

Markering ten behoeve van identificatie

Op basis van RTD1007-4:2020 Richtlijnen voor flexibele voegovergangsystemen zijn opdrachtnemers van Rijkswaterstaat inmiddels verplicht om voegovergangen na inbouw ter identificatie ter plaatse van de schampkant/inspectiepad te voorzien van een markering op een voor een inspecteur duidelijk zichtbare locatie.

De markering bevat minimaal de volgende informatie
– Naam leverancier
– Typecodering leverancier
– Jaar van aanleg
– Projectcode (zaaknummer) / Tekeningnummer (RWS)

Flexibele voegovergangen van het concept 4.1b en 4.2 moeten daarnaast voorzien zijn van een duidelijk zichtbare thermoplastische markering op de voegmassa nabij de goot/schampkant. Deze markering heeft als functie om schade aan de voegovergang en de daarin opgenomen stalen onderdelen te voorkomen door de onderhoudsaannemer bij toekomstig onderhoud aan de deklaag er attent op te maken dat het om een specifiek type voegovergang gaat.

Fig. 7.2.2.4 a  Voorbeeld markering flexibele voegovergang type 4.1b