4.7.2.1 Kritieke punten

Functioneel aspect Kritisch Aspect Criterium Fase
Dilatatiecapaciteit Voorinstelling Conform ontwerp i.r.t constructietemperatuur Montage
Capaciteit Y-richting Juiste afweging keuze type Ontwerp
Weerstand bieden tegen verkeersbelasting Voorspanning in voorspanbouten sinusplaten Aandraaimoment conform kwalificatie

Vlakke aansluiting contactoppervlakken

Juiste voorspankracht (juiste smering en uitloop tapgat, geen verontreinigingen).

Fabricage en montage

 

 

Voorspanning in aandrukveren/glijdoplegging Indrukking conform ontwerp
Veerstijfheid binnen ontwerp
Rubberkwaliteit
Geen speling, niet gedraaid, glijdvlakken aanwezig, geen scheuren
Fabricage

Beheer

Krachtsoverdracht (randprofielen) Randprofiel volledig gesteund/ondergoten, geen spleten e.d.
Geen uitkragend randprofiel
Montage
Krachtsoverdracht (lamellen)  Geen scheuren in lamellen, lasverbindingen, beugels en traversebalken
Geen grotere excentriciteiten opleggingen/drukveren dan toelaatbaar
Beheer
Krachtsoverdracht (Traversekasten naar voegbalk) Kasten volledig ondergoten Montage

 

Weerstand bieden tegen interne krachten

Krachtsoverdracht Traversekast naar voegbalk Krachtsafdracht gewaarborgd: voldoende ankers, ankers voldoende verankeringslengte, geen lijmfouten, voldoende hechting Montage
Overdracht oven horizontale krachten via vaste draaipunten traversebalkoplegging (geldt voor concept 7.3 i.v.m. ontbreken stuurveren) Interne opspankrachten, zowel statisch als qua vermoeiing, meenemen in de verificatie van de draaipunten.

Intact, geen schade aan draaipunten

Beheer
Gebruiksveiligheid en comfort Stroefheid (in bochten) slijtlaag aanwezig op lamellen Ontwerp
Beheer
Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt Niet groter dan volgens ontwerp (<9 mm volgens RTD) Beheer
Voegopeningen niet groter dan toegestaan volgens RTD1007-2 art 5.3.1 Stuurveren aanwezig, flexibel, niet bros, geen scheuren Beheer
Beperken Geluidemissie Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt Vlakke overgang, niet groter dan volgens ontwerp (<3 mm volgens RTD) Montage

Beheer

Waterdichtheid Voorspanning  afdichtingsprofiel in randprofiel Juiste passing
Corrosiewering intact/corrosie beperkt
Fabricage
Montage
Beheer
Achterloopsheid randprofiel/ voegbalk Geen watervoerende naden/scheuren; beperking scheurvorming door (verhinderde) krimp/warmteontwikkeling Montage
Kwaliteit afdichtingselement Rubberkwaliteit
Geen scheuren/perforaties
Fabricage
Beheer
Detaillering ter plaatse van goten/schampkant Knikken in rand/afdichting beperkt houden (<30 gr), uitvoering volgens gevalideerd ontwerp. Ontwerp
Fabricage