7.4.3 Schadebeoordeling per onderdeel

In de volgende paragrafen worden per productfamilie bij belangrijke schadebeelden interventieniveaus, verificatiemethoden en interventiemomenten vermeld. Tabellarisch wordt deze informatie per onderdeel en bekende schadebeelden samengevat en aangevuld met te doorlopen stappen in het analyse- en adviesproces van schadebeeld tot onderhoudsmaatregel. De informatie sluit zoveel als mogelijk aan op de in Bijlage 1 van het Handboek Inspectie Voegovergangen opgenomen onderdelen en schadebeelden.

Overeenkomende onderdelen van afzonderlijke types worden in een aantal gevallen afzonderlijk weergegeven. Het betreft onderdelen die niet tot de voegovergangen behoren, maar wel van invloed kunnen zijn op het functioneren van de voegovergangen (raakvlakken). Hiervoor is gekozen om herhaling van teksten te vermijden.
Voor nadere informatie over onderdelen en schadebeelden zie betreffende hoofdstukken en bijlagen van het Handboek Inspectie Voegovergangen.

Bij de invulling van de afzonderlijke aspecten bij de schadebeelden, zoals mogelijke oorzaken, mogelijke gevolgen, interventieniveau, interventiemoment en maatregel, is gebruik gemaakt van RTD 1007-2 en 4 en de referentiedocumenten Voegovergangen en Viaduct.