6.3.2.3 Uitloop van werkzaamheden

De bouwplaatsactiviteiten voor de aanleg of renovatie van voegovergangen staan doorgaans onder enige tijdsdruk. Dit verschilt iets bij nieuwbouw t.o.v. renovatie.

 

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw komt dit met name doordat de aanleg van voegovergangen aan het eind van de bouw aan bod komt, het laatste stukje afbouwfase. Het uitlopen van werkzaamheden voorafgaand aan de voegovergangen kan resulteren in minder beschikbare tijd voor de afbouwfase. Het weer kan hier bijvoorbeeld een rol in spelen. Desondanks is er bij nieuwbouw nog voldoende tijd om te anticiperen door bijvoorbeeld langere werkdagen of weekendwerk. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Het risico dat overblijft, heeft doorgaans een financieel karakter.

 

Renovatie

Bij renovatie is er sprake van een bestaand wegennet dat tijdelijk wordt onttrokken voor de weggebruiker. In dit geval worden verschillende renovatie- en onderhoudsactiviteiten gecombineerd in veelal tamelijk kortlopende afsluitingen of wegfaseringen. Zowel het tijdsvenster voor alle activiteiten als de samenhang tussen alle activiteiten zijn bepalend. Hierop kan deels geanticipeerd worden met een doordacht logistiek plan. Maar ook de rol van het wegenloket speelt een grote rol. In contracten worden zogenoemde WBU-vensters beschreven met toegestane werkbare uren per wegvak. In de praktijk worden deze tijdsvensters soms korter omdat het wegenloket geen toestemming geeft voor het mobiliseren en aanbrengen van de benodigde wegafzetting. Voor de aannemer is dit zeer bepalend.

Indien ervoor gekozen wordt om voegovergangen te vervangen of aan te leggen in korte tijdsvensters zoals ‘WBU-nachten’, dan is er een aanzienlijke kans dat de werkzaamheden niet, of niet met gewenste kwaliteit, uitgevoerd kunnen worden. Bij flexibele voegovergangen en asfalt is er voldoende tijd nodig voor het afkoelen van de materialen alvorens deze te belasten. Bij voegproducten met (staalvezel-)beton is de uitharding cruciaal. Ook met extreem snel uithardende mortels kan het uitlopen van werkzaamheden bepalend zijn voor de robuustheid van de constructie. Te vroege openstelling kan leiden tot zichtbare en onzichtbare schade die zich in een hoog tempo verder zal ontwikkelen.

In het hoofdstuk 6.6. zijn enkele standaard uitvoeringsplanningen opgenomen, waaronder ook een realistische minimale uitvoeringstijd voor het vervangen van voegovergangen in nachten. 6.6 Planning