6.7.1 Inleiding

De installatie van voegovergangen vraagt veel aandacht. De gerealiseerde kwaliteit bij de uitvoering is medebepalend voor de werkelijke levensduur van de constructie. In RTD1007-2 hoofdstuk worden alle eisen beschreven die Rijkswaterstaat stelt aan de uitvoeringskwaliteit. In de volgende hoofdstukken wordt toegelicht wat de voornaamste aandachtspunten zijn bij de aanleg van voegovergangen.

Ook indien de leverancier in het bezit is van een Vrijgavebrief van Rijkswaterstaat voor het specifieke voegconcept, dient te worden geverifieerd of de uitvoering conform het ontwerp is gerealiseerd volgens het door de leverancier opgestelde keuringsplan.

Om inzicht te geven in de risico’s worden er foto’s getoond van ongewenste praktijksituaties.