5.3.3.4 Veiligheid

In principe dienen alle voegovergangensystemen veilig te zijn, zie hiervoor paragraaf 2.3.4. Tussen voegovergangsystemen kan wel onderscheid gemaakt worden naar de constructieve betrouwbaarheid t.a.v. falen met menselijk letsel tot gevolg.

Op basis van een analyse en praktijkervaring is de veiligheid te classificeren volgens onderstaande tabel, zoals die gebruikt is In de MKM-tool van het PVO.

Bij meerdere geschikte systemen kan het meest veilig geclassificeerde voegovergangsysteem gekozen worden.

Tabel: classificatie veiligheid (kenmerken)

Periode + ++
Periode 1 Hogere gevoeligheid voor uitvoeringsfouten door complexer ontwerp met gevoelige details en hoge eisen t.a.v. vakmanschap. Lage gevoeligheid voor uitvoeringsfouten door eenvoudig en robuust ontwerp
Periode 2 Veroudering, relaxatie, slijtage  en fysische en/of chemische aantasting spelen een belangrijke rol. Jaarlijkse toestandinspecties en vast en preventief onderhoud zijn van belang voor veiligheid Veroudering, relaxatie, slijtage  en fysische en/of chemische aantasting spelen een belangrijke rol.  Periodieke functioneringsinspectie (bijv 6 jaarlijks) en preventief onderhoud (vervangen onderdelen) zijn van belang voor veiligheid Veroudering, slijtage en fysische en chemische aantasting spelen een beperkte rol t.a.v. de veiligheid.

Voorkomende schade is beperkt en kan goed correctief worden beheerst. Geen vast/preventief onderhoud van toepassing in het kader van de veiligheid.

 

 

Periode 3 Sterk progressief karakter.

Falen kan zich plotseling manifesteren zonder waarschuwing door klachten van weggebruikers (discomfort) en/of omgeving (geluid

Progressief karakter

Falen kan zich in korte tijd ontwikkelen met kans op onveilig falen

Schadeprogressie is meestal goed waarneembaar en laat zich waarschuwen door klachten van weggebruikers (discomfort) en/of omgeving (geluid

Beperkt progressief karakter

Schade ontwikkelt zich sneller dan in periode 2, maar kans op plotseling onveilig falen is laag.

 

 

Gevolg voor veiligheid Hoog

Risico voor alle wegverkeer

Bijvoorbeeld aanzienlijk groot gat in de weg of wegslingerende zware onderdelen

 

Verhoogd.

Meestal vooral risico voor motorrijders

Bijvoorbeeld uitstekende scherpe delen of kleinere wegslingerende onderdelen die in het verkeer terecht komen.

Beperkt

Meestal vooral risico voor motorrijders door lokale verandering in wegligging

Bijvoorbeeld kleine gaten/kuilen, hoogteverschillen en andere onvlakheden.