5.3.5 Stap 5: vaststellen projectrandvoorwaarden

Tenslotte kunnen er vanuit het contract of de gekozen uitvoeringswijze ook randvoorwaarden gelden, die invloed hebben op de oplossingen.

 

Tijdgerelateerde aspecten

Dit betreft  twee zaken

  • levertijd
  • beschikbare uitvoeringstijd of opgelegde fasering

Informatie m.b.t. levertijden is sterk afhankelijk van marktsituaties en is slechts indicatief te geven, waarbij een grote bandbreedte mogelijk is. Binnen projecten zal deze informatie steeds opnieuw verkregen moeten worden. Het handboek doet hier geen uitspraken over.
M.b.t uitvoeringstijden (installatietijd) spelen ook per object/project specifieke zaken die van invloed zijn. Welk kunnen indicaties worden gegeven. Zie hiervoor hoofdstuk 6.

 

Kostenaspecten

Dit betreft twee zaken:

  • Beleid opdrachtgever t.a.v. lifecycle costs optimalisatie (LCC)
  • Uitvoeringsbudget opdrachtgever voor een specifiek project

Bij Rijkswaterstaat wordt LCC als belangrijk criterium gehanteerd bij het kiezen van oplossingen. In het verleden zijn verkennende LCC analyses uitgevoerd. Deze worden thans geactualiseerd en bijgesteld. Zodra het resultaat van die analyses beschikbaar is, zal dit worden toegevoegd aan de Meerkeuzematrix-tool.

Tevens zal het PVO informatie over kostprijzen (indicatieve richtprijzen op basis van bepaalde uitgangspunten) opnemen die opdrachtgevers vooral een beeld zal geven van het relatieve prijsniveau van de diverse voegovergangsystemen.

 

Duurzaamheidsaspecten

Dit betreft de invloed van het beleid opdrachtgever t.a.v. duurzaamheid (beperking milieu impact). Dit aspect is bij Rijkswaterstaat volop in beweging en neemt snel in belangrijkheid toe. Rijkswaterstaat gaat in 2020 verkennende Lifecycle analyses (LCA) uitvoeren van diverse voegovergangconcepten. Zodra er voldoende kennis beschikbaar is zal deze in de toekomst worden toegevoegd als aspect in het keuzeproces.