7.2.2.1 Visuele inspectiecriteria Nosing Joints

Nosing Joints

Het rijoppervlak wordt onderbroken door voegopeningen met waterkerende voegafdichtingsprofielen, die brugbewegingen mogelijk maakt zonder het ontstaan van dwangkrachten.

 

Tabel 7.2.2.1      Essentiële inspectiecriteria Nosing Joints

Onderdeel/detail

 

Functie Criterium
Raakvlak voegovergangsbalk – wegverharding en voegovergangsbalk – randprofiel Veiligheid in gebruik, comfortabele passage en geluidbeperking. Moet vlak zijn.
Voegovergangbalken

 

Beschermen onderconstructie en randprofielen, overbrengen verkeersbelastingen. Moet vastzitten, niet scheuren en afbrokkelen.
Afdichtingsrubber Waterafdichting. Intact, flexibel, juiste inklimming. Geen lekkages.
Sinusprofiel Afdracht verkeersbelasting. Intact, geen ontbrekende of losse bouten.
Randprofiel Vasthouden afdichting. Bevestiging aan rooster intact.
Rooster (rijrooster/ladderijzer) Beschermen onderconstructie en overbrengen verkeersbelastingen. Intact. Moet goed vastzitten aan ankers in beton.
Roostervulling en overgangsbalken van (staalvezel) beton of kunsthars Beschermen onderconstructie en overbrengen verkeersbelastingen. Moet vastzitten, niet scheuren en afbrokkelen.
Verankering Overdragen verkeersbelastingen. Moet goed vastzitten in beton, vast aan rooster.
Slijtlaag Veiligheid in gebruik. Voldoende stroefheid.
Conservering Bescherming staalconstructie. Moet aanwezig zijn en intact.

 

Opmerking over visuele waarneming van corrosie

Enige vorm van oppervlaktecorrosie van stalen onderdelen vormt niet direct een risico voor het functioneren. Bij twijfel over de mate van roestvorming handelen conform hoofdstuk 7.4.3.4. Corrosie stalen onderdelen, mogelijk met materiaalverlies.