5.4.8 Typen flexibele voegen

Een flexibele voegovergang heeft de volgende definitie:

Een in situ vervaardigde voegovergang bestaande uit flexibel voegmassa met een specifieke samenstelling (bindmiddel met aggregaten) die aansluit op, en op dezelfde hoogte ligt als de aangrenzende verharding. De voegovergang wordt ter plaatse van de voegspleet ondersteund door dunne metalen platen of andere geschikte componenten.

Volgens de Meerkeuzematrix kunnen de volgende concepten worden onderscheiden:

 

138