Algemene ledenvergadering – 17 februari 2016

Op 17 februari 2016 vond de 3e Algemenen Ledenvergadering (ALV) plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Ongeveer 45 mensen hebben de ALV bijgewoond. Dit jaar waren ook niet leden uitgenodigd. Er was een klein aantal niet-leden aanwezig.

De belangrijkste resultaten die PVO in 2015 heeft gerealiseerd zijn:

 • de lancering van de digitale meerkeuzematrix voegovergangen
 • de themabijeenkomst in juni over verschillende actuele onderwerpen
 • de doorontwikkeling van de basiscursus voegovergangen en opleggingen
 • de organisatie van de cursus in het voor- en najaar van 2015

In 2016 zijn door de 5 werkgroepen de volgende activiteiten gepland:

 • Een themabijeenkomst in het voorjaar met de volgende onderwerpen:
  1. Sparingdetail voor voegovergangen in nieuwe kunstwerken.
  2. Rubber opleggingen.
 • Een themabijeenkomst in het najaar met onder meer het onderwerp beheer en onderhoud, en een nader te bepalen onderwerp – hiervoor is de leden om suggesties gevraagd
 • De organisatie van de cursus in het voor- en najaar met een volledige 4e cursusdag over beheer en onderhoud
 • De ontwikkeling van 2 digitale handboeken voor voegovergangen en opleggingen (in een nieuwe website)
 • Het handboek inspectie van voegovergangen en opleggingen
 • Informatiebulletins met de volgende onderwerpen:
  1. Verankering van voegovergangen met lijmankers en lusankers.
  2. De corrosiebescherming van stalen voegovergangen.
  3. Het toepassen van (verloren) bekisting.
 •  Voortzetten van de ontwikkeling van NEN-EN1337 o.l.v. Han Leendertz
 • Inbrengen bij de ontwikkeling van verschillende RTDs

De presentaties die tijdens de ALV zijn gegeven laten een gedetailleerd overzicht zien van deze activiteiten die door de verschillende werkgroepen zullen worden uitgevoerd. Leden van PVO worden van harte uitgenodigd in de werkgroepen en hun activiteiten deel te nemen.
Tijdens de discussie kwam onder meer de vraag naar voren waarom PVO bepaalde delen van de kennis alleen aan leden te beschikking stelt en niet aan de gehele sector. Deze vraag raakt het bestaansrecht van PVO. Door leden privileges te geven zijn zij bereid te betalen. Door de bijdragen van de leden komt kennisontwikkeling tot stand. PVO zorgt door haar structuur dat er kennis wordt ontwikkeld, geborgd en ontsloten. Juist die aspecten zijn nodig om kwaliteitsborging en -verbetering te realiseren in het uiteindelijk op te leveren product.

Downloads