ALV met Stakeholdersbijeenkomst

Op 27 maart vindt de ALV plaats.

Deze keer gecombineerd met het Stakeholdersoverleg.

Alvast wat informatie over het programma:

   • Vanaf 12.00 uur  Inloop (koffie, geen lunch)
   • 13.00 uur            Start stakeholdersessies (discussie aan 5 tafels met plenaire start)
   • 14.30 uur            Korte pauze
   • 14.45 uur            Algemene Ledenvergadering (plenair het officiële gedeelte)
   • 15.30 uur            Terugkoppeling stakeholdersessies (plenair)
   • 16.30 uur            Borrel
   • 17.30 uur            Einde.

De uitnodiging per email volgt zo snel als mogelijk.

Omdat we deze keer de ALV combineren met het Stakeholdersoverleg zijn niet alleen de ALV-leden maar ook geïnteresseerde collega’s welkom!