Eindrapport prijsvraag stille en duurzame voegovergangen

Dit is het eindrapport van de prijsvraag “Stille Duurzame Voegovergangen”, uitgeschreven door Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS.

Sinds 1990 is het beleid binnen Rijkswaterstaat om op het hoofdwegennet stille deklagen toe te passen zoals (tweelaags) ZOAB. Inmiddels heeft zo’n 90% van het hoofdwegennet ZOAB, ZOAB+, Tweelaags ZOAB of een Dunne Geluidsreducerende Deklaag (DGD) als deklaag. Maar juist wanneer maatregelen genomen zijn die het verkeersgeluid reduceren, kan de geluidsoverlast van voegovergangen groot zijn. De toepassing van een stille deklaag reduceert het niveau van het omgevingsgeluid, waardoor onregelmatige geluidspulsen, veroorzaakt door voegovergangen, als zeer hinderlijk worden ervaren door omwonenden. Op locaties waar geluid een belangrijke factor is, worden dan ook stille voegovergangen toegepast, meestal in de vorm van bitumineuze voegovergangen.
De belangrijkste nadelen van bitumineuze voegovergangen zijn de grote spreiding in levensduur en een gemiddelde levensduur van slechts 3,5 jaar. Vroegtijdig onderhoud aan deze voegovergangen levert veel verkeershinder op en hoge kosten, mede door de benodigde verkeersmaatregelen.

Prijsvraag stille duurzame voegovergangen heeft de markt uitgedaagd om met innovatieve ontwerpen te komen die zowel stil als duurzaam zijn. Onder dat laatste wordt verstaan een levensduur van minimaal tien jaar, zodat het onderhoudsinterval gelijk getrokken kan worden met onderhoud aan het omliggende wegdek.

Downloads