De grote impact van voegovergangen op de duurzaamheid van bruggen en viaducten

Op woensdag 18 januari is Platform Voegovergangen en Opleggingen aanwezig op de InfraTech 2023 in Rotterdam Ahoy. Je kunt hier onze presentatie volgen: ‘De grote impact van voegovergangen op de duurzaamheid van bruggen en viaducten’.

Bruggen en viaducten zijn kostbare eigendommen die we zo lang mogelijk in stand willen houden. De huidige inzichten in de vervangings- en renovatieopgave laten zien dat de aantasting van bruggen door lekkage van voegovergangen mede een grote rol speelt.

Als we meer aandacht besteden aan goede ontwerpkeuzen, aanlegkwaliteit en onderhoud van voegovergangen dan voorkomen we constructieve (veiligheids-)risico’s en torenhoge kosten als gevolg van noodzakelijk herstel en stremming van wegen.

Vanuit een impactanalyse van Rijkswaterstaat is gekeken naar alle maatschappelijke effecten en wordt aangetoond dat goede aanleg en onderhoud loont. Zowel in onderhoudskosten, doorstroming als de invloed op het milieu!

Vanuit het Platform Voegovergangen en Opleggingen wordt in de presentatie van Barry Doorn en Frank van Beek de problematiek voor het voetlicht gebracht én handelingsperspectief geboden voor beheerders van kunstwerken.

Zien we jou ook om 15.30 -16.30?

> Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden!