Meerdaagse cursus Platform Voegovergangen en Opleggingen

Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van voegovergangen en opleggingen in onze weginfrastructuur vereist specifieke aandacht. Door onvoldoende aandacht falen deze onderdelen onverwacht of degraderen ze vaak sneller dan voorzien. Om het goed functioneren van voegovergangen en opleggingen gedurende de hele levensduur te kunnen waarborgen, moeten deze onderdelen aan bepaalde kwaliteitseisen (blijven) voldoen. Tijdens deze meerdaagse cursus leer je hier alles over en draag je bij aan het verminderen van de risico’s en verbeteren van de beleving van de weggebruiker.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is gericht op ontwerpers, uitvoerders, beheerders (en inspecteurs) en adviseurs van voegovergangen en opleggingen bij kunstwerken. Gewenst minimaal niveau is HBO of gelijkwaardig. Enige constructieve ervaring is eveneens wenselijk.

Dag 1: Inleiding en algemene ontwerpaspecten

Een algemene inleiding over functies, regelgeving, en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen in relatie tot het ontwerp van het totale kunstwerk. Aan de hand van een case krijg je inzicht in deze aspecten en leer je om een verantwoorde keuze te maken.

Dag 2: Theorie en praktijk opleggingen

Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen opleggingen en op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.
Je krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken

Dag 3: Theorie en praktijk voegovergangen

Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen voegovergangen en op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.
Je krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken.

Dag 4: Beheer, inspectie en advies

Op deze dag wordt ingegaan op de aandachtspunten in de beheerfase. Je krijgt inzicht in de meest voorkomende schades en wat de risico’s hiervan zijn voor het functioneren. Aan de hand van een aantal cases ga je aan de slag om het geleerde van deze en voorgaande dagen in de praktijk te brengen, waarbij aan je wordt gevraagd om een onderbouwd advies op te stellen.

Resultaat

Aan het einde van de cursus:

  • kent de cursist de functies, regelgeving en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen;
  • kan de cursist een verantwoorde keuze maken voor voegovergangen en opleggingen in relatie tot het totale kunstwerk;
  • kent de cursist de meest voorkomende typen opleggingen en voegovergangen;
  • heeft de cursist inzicht in de kritische aspecten van het detailontwerp en de realisatie;
  • weet de cursist hoe deze op verantwoorde wijze kunnen worden beheerst om falen te voorkomen of te beperken;
  • heeft de cursist inzicht in de meest voorkomende schades en risico’s voor het functioneren in de beheerfase
  • heeft de cursist inzicht verkregen in het opstellen van een onderbouwd advies.

Na afloop ontvang je een certificaat.

Aanmelden

De lesdagen zijn donderdag 4 april, woensdag 10, 17 en 24 april 2024.

Alle dagen beginnen om 9:00 uur (inloop vanaf 8:45 uur) en eindigen om 17:00 uur.
Dag 4 eindigt met een borrel tot ± 18.00 uur.

Deze cursus zit vol. Schrijf je daarom in voor wachtlijst van de meerdaagse cursus startend op 24 september!