Meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen

Om het goed functioneren van voegovergangen en opleggingen gedurende de hele levensduur te kunnen waarborgen moeten deze onderdelen aan bepaalde kwaliteitseisen (blijven) voldoen.  Bij het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud is specifieke aandacht nodig, maar dit blijkt in de praktijk helaas niet altijd het geval te zijn. Hierdoor falen deze onderdelen soms onverwacht of degraderen ze vaak sneller of anders dan voorzien.

Tijdens deze meerdaagse cursus krijgt u gedegen basiskennis en inzicht in de risico’s bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van voegovergangen en opleggingen en hoe leert u deze kunt beheersen.
Tussen de dagen door krijgt u opdrachten om het geleerde te toetsen en/of u voor te bereiden op de volgende cursusdag.

 

Programma:

De gehele cursus is verdeeld over vier dagen en het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1 (3 april): Inleiding en algemene ontwerpaspecten.

  • Een algemene inleiding over functies, regelgeving, en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen in relatie tot het ontwerp van het totale kunstwerk. Aan de hand van een case wordt inzicht verkregen in deze aspecten en leert u om een verantwoorde keuze te maken.

Dag 2 (10 april): Theorie en praktijk opleggingen.

  • Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen opleggingen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.
    U krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken.

Dag 3 (16 april): Theorie en praktijk voegovergangen.

  • Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen voegovergangen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.
    U krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken.

Dag 4 (7 mei): Beheer, inspectie en advies.

  • Op deze dag wordt ingegaan op de aandachtspunten in de beheerfase. U krijgt inzicht in de meest voorkomende schades en wat de risico’s hiervan zijn voor het functioneren. Aan de hand van een aantal cases zal aan de slag worden gegaan om het geleerde van deze en voorgaande dagen in de praktijk te brengen, waarbij u wordt gevraagd om een onderbouwd advies op te stellen.
Inschrijven voor de cursus kan via de CROW site of via deze link:

Inschrijven