Meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen

Geluidsoverlast, gevolgschade van lekkages, onveilige beleving bij de weggebruiker, en onverwachte hoge onderhoudskosten door schade. Enkele risico’s van niet goed functionerende voegovergangen en opleggingen: belangrijke maar kwetsbare onderdelen in onze weginfrastructuur. Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen in kunstwerken?

Om het goed functioneren van voegovergangen en opleggingen gedurende de hele levensduur te kunnen waarborgen moeten deze onderdelen aan bepaalde kwaliteitseisen (blijven) voldoen.  Bij het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud is specifieke aandacht nodig, maar dit blijkt in de praktijk helaas niet altijd het geval te zijn. Hierdoor falen deze onderdelen soms onverwacht of degraderen ze vaak sneller of anders dan voorzien.

Tijdens deze meerdaagse cursus krijgt u gedegen basiskennis en inzicht in de risico’s bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van voegovergangen en opleggingen en hoe leert u deze kunt beheersen.

Tussen de dagen door krijgt u opdrachten om het geleerde te toetsen en/of u voor te bereiden op de volgende cursusdag.

 

Programma

Dag 1 11 september Inleiding en algemene ontwerpaspecten

Een algemene inleiding over functies, regelgeving, en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen in relatie tot het ontwerp van het totale kunstwerk. Aan de hand van een case wordt inzicht verkregen in deze aspecten en leert u om een verantwoorde keuze te maken.

Dag 2 19 september Theorie en praktijk opleggingen

Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen opleggingen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.

U krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken

Dag 3 3 oktober Theorie en praktijk voegovergangen

Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen voegovergangen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.

U krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken.

Dag 4 10 oktober Beheer, inspectie en advies

Op deze dag wordt ingegaan op de aandachtspunten in de beheerfase. U krijgt inzicht in de meest voorkomende schades en wat de risico’s hiervan zijn voor het functioneren. Aan de hand van een aantal cases zal aan de slag worden gegaan om het geleerde van deze en voorgaande dagen in de praktijk te brengen, waarbij u wordt gevraagd om een onderbouwd advies op te stellen.

 

Docenten

Douwe van Akkerveeken is cursusleider. De volgende experts zijn docent tijdens de cursus:

  • Frank van Beek – Rijkswaterstaat GPO
  • Nico Booij – JNB Advies
  • Arjo Berrevoets – Rijkswaterstaat GPO
  • Barry Doorn – Smits Neuchâtel
  • Han Leendertz – JSL Consulting
  • Martin Makkink – Heijmans
  • Paul Kuijper – Rijkswaterstaat GPO

Praktische informatie

Tijden

Alle dagen beginnen om 9:00 uur (inloop vanaf 8:45 uur) en eindigen om 16:30 uur. Dag 4 eindigt met een borrel tot ± 17:30 uur.

Studiebelasting: 40 uur voor de gehele opleiding.

Prijs

€ 1.695 (excl. 21% BTW)
Leden van PVO ontvangen de volgende korting:
Bedrijfs- en overheidsleden: 10% korting
Gouden leden: 15% korting
Platina leden: 20% korting

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie over deze cursus op de website van CROW. PVO wordt gefaciliteerd door CROW.