Bijeenkomst: Onderzoek ‘wandelende’ oplegblokken

Onder veel bruggen en viaducten worden rubberen oplegblokken toegepast tussen het rijdek en de steunpunten, welke op hun plaats blijven liggen door wrijving. Deze oplegblokken hebben als belangrijkste functie het afdragen van belastingen van de bovenbouw naar de onderbouw. Daarnaast moeten ze bewegingen mogelijk maken die ontstaan door vervormingen van de constructie onder invloed van temperatuur en dynamische belastingen. Uit de praktijk blijkt nu dat een deel van deze oplegblokken niet op hun plaats blijft liggen maar min of meer lijken te wandelen.

Een verschuiving van een paar centimeter is meestal geen probleem maar als de verschuiving groter wordt ontstaat het risico dat de rubberen oplegblokken tussen het rijdek en de steunpunten uit vallen en dan zijn er herstelacties nodig. Dergelijke acties kosten geld en in Nederland zijn hier forse bedragen mee gemoeid. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het deels afsluiten van wegen om vijzelwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Onderzoek wrijving oplegblokken

Een oplossing zou zijn om alle oplegblokken te fixeren in het bouwwerk. Maar dit brengt extra kosten met zich mee, terwijl er toch ook veel kunstwerken zijn waar niets aan de hand is. Wanneer dit ‘wandelen’ optreedt en wanneer niet, is echter nog niet duidelijk. Voordat het ‘voorbarige’ en dure besluit genomen wordt om alle oplegblokken te gaan fixeren om ‘wandelen’ te voorkomen is extra inzicht hard nodig.

Er zijn aanwijzingen dat wrijving belangrijk is en ook dat wisselende belastingen een rol spelen. Om dit beter te begrijpen is er door leden van het Platform Voegovergangen en Opleggingen en de NEN-normcommissie een voorstel voor een onderzoek uitgewerkt om de wrijving van de blokken onder bepaalde omstandigheden te bepalen. Hiermee zal het inzicht fors worden vergroot.

We willen dit onderzoek graag nader toelichten tijdens een bijeenkomst op 17 januari 2018 15.30-17.30 bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Omdat we denken dat het voor u interessant kan zijn hoe ook u kosten zou kunnen besparen als gevolg van wandelende opleggingen, nodigen wij u graag uit voor deze bijeenkomst.

De initiatiefnemers zijn lid van de NEN-normcommissie opleggingen:

Rijkswaterstaat
KIWA Nederland
Heijmans
Spanbeton

 

Programma

  1. Inleiding op de problematiek door verschillende partijen

Frank van Beek, Rijkswaterstaat

Martin Makkink, Heijmans

Evert van Vliet, Spanbeton (AB-FAB)

2. Toelichting op het onderzoek

Han Leenderts, zelfstandig consultant

Jaap Havinga, KIWA

3. Vragenronde

 

Voor wie

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belanghebbenden. Voorheen werd er gemeld dat er maar plek is voor maximaal 30 deelnemers. Deze beperking is opgeheven. We hebben plaats voor 80 deelnemers.

 

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de website van CROW.

PVO wordt gefaciliteerd door CROW.

*Bekijk het lidmaatschapsoverzicht voor meer informatie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Download de presententatie “Presentatie Wandelende Opleggingen, 17 januari 2018 RWS Utrecht”