Presentatie Krachtswerking geluidsarme enkelvoudige voegen

In deze presentatie gaat Han Leendertz (Rijkswaterstaat) in op de voegovergangsconcepten met sinusplaten. Zijn presentatie behandelt de kwalitatieve krachtsafdracht van de in Nederland bij Rijkswaterstaat toegepaste enkelvoudige geluidsarme voegen en de bijbehorende risicopunten, die voortvloeien uit het ontwerp.

Auteur: Han Leendertz – Rijkswaterstaat
Datum: 5 april 2013