Presentatie V-model uitvoeringslijn versus SCB

Presentatie van Bas Vonkeman over het V-model, dat een schematische weergave is van de uitvoeringslijn versus SCB.

Datum: 16 december 2010

Downloads