Presentaties Themabijeenkomst Eisen voor voegovergangen – vernieuwde RTD 1007-2 versie 3.0

Op 10 december 2014 is de nieuwe RTD 1007-2 versie 3.0 gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst van PVO.

De RTD geeft de eisen voor voegovergangen ten behoeve van stalen en betonnen bruggen en viaducten, voortvloeiende uit het gebruik en de omgeving. Dit betreft zowel de functionele eisen als daarvan af afgeleide generieke ontwerpeisen, minimum eisen aan materialen, uitvoeringseisen, eisen m.b.t. kwaliteitsborging als eisen met betrekking tot overdracht naar beheer. Deze nieuwe versie van de RTD is in navolging van de oude versie 1.0 waarbij de ervaring leerde dat deze niet altijd eenduidig was. Zo werden de regels verschillend geïnterpreteerd en gehanteerd, was er een grote verscheidenheid in aanpak van niet genormaliseerde procedures en werden de ontwerpaspecten niet voldoende behandeld.

In de nieuwe RTD 1007-2 versie 3.0 zijn een aantal zaken uitgebreid, verplaatst of vervallen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn terug te vinden in de presentaties van deze themabijeenkomst. Voorgaande versies van de RTD1007-2 komen met deze nieuwe versie te vervallen.

 

Downloads