Themabijeenkomst Constructieve aspecten bij vervanging van voegovergangen en opleggingen

Het vervangen van voegovergangen en opleggingen in bestaande bruggen en viaducten brengt doorgaans de nodige uitdagingen met zich mee. Beperkt beschikbare ruimte voor inpassing en beperkt beschikbare tijd voor uitvoering zijn knelpunten waar vaak veel aandacht aan besteed wordt. Minstens zo belangrijk zijn de constructieve aspecten die een rol spelen tijdens de vervanging. De praktijk wijst uit dat kritieke onderdelen in de aangrenzende constructiedelen te vaak onderbelicht blijven. Soms met grote gevolgen voor de constructieve veiligheid van het betreffende object. Tijdens deze themabijeenkomst zal het belang van diverse constructieve aspecten bij het vervangen van voegovergangen en opleggingen worden toegelicht. Diverse praktijkgevallen vormen daarbij de rode draad.

 

Programma

Kennisdeling praktijkonderzoek wandelende opleggingen

Ruud Meijer (Concept Ingenieurs)

Bij diverse bruggen en viaducten in Nederland is sprake van zogenaamde ‘wandelende opleggingen’. De opleggingen verschuiven daarbij onbedoeld ten opzichte van hun ondersteuning. Vanzelfsprekend kan dit leiden tot onacceptabele constructieve risico’s. Het fenomeen wordt toegeschreven aan diverse oorzaken. In het verleden zijn door het PVO diverse laboratoriumproeven uitgevoerd waarvan de resultaten in 2021 zijn gepresenteerd. Hieruit werd duidelijk dat behoefte was aan meer data uit praktijkgevallen. Dit vormde de aanleiding voor het onderzoek bij de Brielsebrug. Gedurende het vervangen van de opleggingen heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden waarbij alle parameters in kaart zijn gebracht die op enige wijze een verband zouden kunnen hebben met het wandelen van de opleggingen. Het onderzoek heeft interessante inzichten opgeleverd. Nieuwgierig naar wat deze inzichten zijn? Kom dan luisteren naar deze presentatie!

 

Kritische aspecten en risico’s bij vijzelen en vervangen van opleggingen

Arnoud Middel (Heijmans Infra) & Anton Gorter (CT deBoer)

Niets is zo eenvoudig als het lijkt, het vijzelen van een kunstwerk om de (rubber) opleggingen te vervangen. Een oplegging is een zeer kritisch onderdeel voor het functioneren van een kunstwerk en een van de meest onderschatte onderdelen in de totale levenscyclus. We nemen je mee in de belangrijkste aspecten en aandachtspunten van de levenscyclus van een oplegging. We benadrukken het belang om tijdig de focus te leggen op de complexiteit bij het vervangen van de bestaande opleggingen en de samenwerking tussen de opdrachtgever/beheerder en uitvoerende kennispartners om een veilige en maakbare oplegging te realiseren die voldoet aan de kwaliteitseisen. We nemen je mee vanaf het moment van de inspectie aan het bestaande kunstwerk, het maatwerk van het ontwerp en de realisatie voor het vijzelen en vervangen van de opleggingen.

 

Constructieve aspecten en risico’s bij vervangen van voegovergangen, met 2 praktijkvoorbeelden

Inpassen nieuwe voegovergangen in de Tholensebrug – Jeroen Melief (Maurer)

Jeroen Melief (MAURER) over de Tholensebrug: “RWS stuitte bij het beoordelen van de ontwerptekeningen van de voegovergangen op één woord dat alles veranderde. Hadden we nu echt maandenlang zitten rekenen en tekenen voor niks? Gelukkig wisten we de juiste partners aan boord te krijgen en kon na intensief samenwerken met RWS en externe constructeurs voor aanvang van de uitvoering het ontwerp aangepast worden op de werkelijke situatie. Hierdoor konden we met slim handelen alle risico’s beheersen.”

Wil je weten wat er speelde, hoe dit probleem uiteindelijk is aangepakt en de uitvoering tot een succes is gemaakt? Kom dan luisteren naar de PVO-presentatie over de Tholensebrug!

 

Constructieve schade tijdens vervangen voegovergangen Volkerakbruggen – Paul Lange (Technobeton)

Als onderdeel van een groot onderhoudscontract staat Technobeton aan de lat om op de Volkerak bruggen een groot aantal voegovergangen te vervangen. Technisch lijkt het een routineklus, de uitdaging zit vooral in de planning van alle werkzaamheden die moeten gebeuren in het weekend.

Er wordt met veel personeel en materieel op meerdere plaatsen tegelijk aangevangen met het verwijderen van de oude voegovergangen. Bij het ochtendgloren komt het debacel aan het licht: De gekozen methode voor het verwijderen heeft de constructie doen bezwijken. Schade aan de constructie ter plaatse van 18 voegovergangen! Hoe heeft het zover kunnen komen en welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Technobeton neemt u mee in deze casus, zodat u dit kunt reflecteren op uw eigen organisatie.  Doe er uw voordeel mee!

 

Aanmelden

De themamiddag wordt georganiseerd op donderdag 1 november 2023 in NDC Den Hommel te Utrecht. Het programma start om 13.00 uur en we sluiten om 16.00 uur af met een netwerkmoment.

Deelname is gratis. Er zijn 100 plekken. Meld je daarom snel aan!