Verslag themabijeenkomst Bitumineuze voegovergangen 21 juni 2011

Op 21 juni 2011 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen een wederom goed bezochte praktijkbijeenkomst, dit keer over bitumineuze voegovergangen. Dit type voegovergangen heeft goede eigenschappen als het gaat om geluidhinder, maar de levensduur en onderhoudsgevoeligheid behoeven nog verbetering. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezige praktijkmensen met succes uitgenodigd om hun inbreng te leveren bij het opstellen van een nationale richtlijn voor bitumineuze voegovergangen.

Downloads