Verslag themabijeenkomst MeerKeuzeMatrix Voegovergangen

Deze eerste themabijeenkomst van Platform Voegovergangen en Opleggingen stond in het teken van de Meerkeuzematrix Voegovergangen (MKM), vanuit het perspectief van de Opdrachtgever. Bij deze bijeenkomst waren 34 deelnemers aanwezig, het merendeel bestond uit medewerkers van Rijkswaterstaat. Aan de hand van concrete voorbeelden heeft de groep kennis gemaakt met de werking van de MKM. Er is aandacht besteed aan risico’s in ontwerp en uitvoering in relatie tot het verwachte functioneren en de werking van de MKM in relatie tot Systems Engineering, contractvorming en het handhaven van de contractuitvoering.

Datum: 10 november 2010

 

Downloads