Themamiddag Voegovergangen in het secundaire wegennet

Het platform Voegovergangen en Opleggingen organiseert op aangeven van leden een themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet.
Veel beheerders staan voor grote onderhoudsopgaven. Het onderhoud van voegovergangen in secundaire wegen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zijn kostenbeperkende maatregelen mogelijk? Kan bijvoorbeeld volstaan worden met het vervangen van onderdelen of met renovatie in plaats van vervanging? En als er dan toch vervangen moet worden, Kunnen dan lichtere mogelijk goedkopere voegovergangen toegepast worden? Welke regelgeving is dan van toepassing en hoe richt ik de uitvraag in? De sprekers op de themabijeenkomst ‘Voegovergangen in secundair wegennet’ helpen u op weg.

Programma:

  • ‘Opening’ door middagvoorzitter Nico Booij (Voorzitter PVO)
  • ‘Probleemschets’ door Janus Hermans (Provincie Noord Brabant)
  • ‘Inspectie en advies’ door Nico Booij
  • ‘Duiding secundaire wegen naar huidige regelgeving’ door Ane de Boer
  • ‘Ontwerp minder zwaar belaste voegovergangen volgens bestaande regelgeving’ door Han Leendertz
  • ‘Onderhoud voegovergangen in de praktijk’ door Barry Doorn (Smits Neuchâtel)
  • ‘Wrap-up’ Samenvatting aandachtspunten en aanbevelingen door Nico Booij

Doelgroep:

Beheerders/opdrachtgevers, inspectie- en ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers

Voor PVO-leden gratis, voor niet-leden € 95,-