Workshop Rekentool Verplaatsingen

Het PVO meldde op 15 mei de ontwikkeling van een generiek rekenmodel voor het eenduidig en relatief snel berekenen van alle voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken. Dit rekenmodel is sinds kort uitsluitend voor leden te downloaden van de website van het PVO: menu Tools – Rekentool verplaatsingen.

Voor het leren werken met de rekentool verplaatsingen worden twee workshops georganiseerd ten kantore van RWS in Utrecht:

  • Dinsdagmiddag 18 juni van 13:00 – 16:30 uur (maximaal 16 personen)
  • Woensdagmiddag 26 juni van 13:00 – 16:30 uur (maximaal 16 personen).

U kunt zich aanmelden voor één van beide workshops door een bericht te sturen naar het PVO-secretariaat: pvosecretariaat@crow.nl.