Activiteiten

Het platform organiseert verschillende activiteiten, zoals cursussen, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen. Ook faciliteert het platform de uitvoering van projecten op het gebied van voegovergangen en opleggingen.

 

Meerdaagse cursus

Twee keer per jaar organiseert het platform de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen. Deze vierdaagse cursus biedt gedegen basiskennis voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van deze relatief kwetsbare onderdelen van de wegconstructie. Naast ontwerpaspecten geeft deze cursus u inzicht in aandachtspunten voor de aanleg en het beheer en onderhoud, denk bijvoorbeeld aan uitvoeringsrisico’s, inspectie en onderhoudsmaatregelen.

 

(Thema)bijeenkomsten / webinars

Tijdens de themabijeenkomsten staan verschillende aspecten van voegovergangen en opleggingen centraal. Actuele bijeenkomsten vindt u terug in de agenda.

» Bekijk hier onze agenda.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering vindt in principe 1 keer per jaar plaats. Hier worden projecten, werkwijzen en vorderingen besproken en bediscussieerd. Als lid bent u van harte welkom om op deze dag uw mening en inzichten met het platform te delen.

 

Stuurgroepvergaderingen (voorheen Gouden leden overleg)

Meerdere keren per jaar komt de Stuurgroep (voorheen de gouden leden) van het platform bijeen. Hier worden de resultaten van de afgelopen periode besproken en wordt de koers van het platform bepaald.

Benieuwd welke activiteiten op de agenda staan?

» Bekijk hier onze agenda.

 

Projecten

Om de doelstelling van het platform, het bevorderen van de doorstroming op de weg door betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen, te behalen en de problematiek op de kaart te zetten worden projecten uitgevoerd op het gebied van voegovergangen en opleggingen. De projectgroepen bestaan uit leden van het platform en richten zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

» Lees hier meer over de projectgroepen.