Activiteiten

Het platform organiseert verschillende activiteiten, zoals cursussen, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen. Ook faciliteert het platform de uitvoering van projecten op het gebied van voegovergangen en opleggingen.

 

Cursussen

Twee keer per jaar organiseert het platform de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen.

» Lees hier meer over onze cursussen.

 

(Thema)bijeenkomsten / webinars

Tijdens de themabijeenkomsten staan verschillende aspecten van voegovergangen en opleggingen centraal. Actuele bijeenkomsten vindt u terug in de agenda.

» Bekijk hier onze agenda.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering vindt in principe 1 keer per jaar plaats. Hier worden projecten, werkwijzen en vorderingen besproken en bediscussieerd. Als lid bent u van harte welkom om op deze dag uw mening en inzichten met het platform te delen.

 

Stuurgroepvergaderingen (voorheen Gouden leden overleg)

Meerdere keren per jaar komt de Stuurgroep (voorheen de gouden leden) van het platform bijeen. Hier worden de resultaten van de afgelopen periode besproken en wordt de koers van het platform bepaald.

Benieuwd welke activiteiten op de agenda staan?

» Bekijk hier onze agenda.

 

Projecten

Om de doelstelling van het platform, het bevorderen van de doorstroming op de weg door betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen, te behalen en de problematiek op de kaart te zetten worden projecten uitgevoerd op het gebied van voegovergangen en opleggingen. De projectgroepen bestaan uit leden van het platform en richten zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

 

Samenwerkingen Platform Bruggen | Platform Bruggen

Eén van de doelstellingen van PVO is om actuele kennis te vergaren, uit te wisselen en te borgen. Dat doet het platform onder andere door een samenwerking aan te gaan met Platform Bruggen. Platform Bruggen is van en voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houdt met bruggen. Dat zijn professionals werkzaam bij overheden, aannemers, adviesbureaus, brancheverenigingen, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. Het platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het platform fungeert als katalysator in de bruggensector en zorgt dat alle partijen ‘door de bomen het bos weer zien’.