Activiteiten

Het platform organiseert verschillende activiteiten, zoals cursussen, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen. Ook faciliteert het platform de uitvoering van projecten op het gebied van voegovergangen en opleggingen.

 

Meerdaagse cursus

Twee keer per jaar organiseert het platform de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen. Deze vierdaagse cursus biedt gedegen basiskennis voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van deze relatief kwetsbare onderdelen van de wegconstructie. Naast ontwerpaspecten geeft deze cursus u inzicht in aandachtspunten voor de aanleg en het beheer en onderhoud, denk bijvoorbeeld aan uitvoeringsrisico’s, inspectie en onderhoudsmaatregelen. De inhoud van de vierdaagse cursus betreft:

Dag 1
Inleiding en algemene ontwerpaspecten. Een algemene inleiding over functies, regelgeving, en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen in relatie tot het ontwerp van het totale kunstwerk.

Dag 2
Theorie en praktijk opleggingen. Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen opleggingen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.

Dag 3
Theorie en praktijk voegovergangen. Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen voegovergangen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.

Dag 4
Beheer, inspectie en advies. Op deze dag wordt ingegaan op de aandachtspunten in de beheerfase.

 

(Thema)bijeenkomsten / webinars

Tijdens de themabijeenkomsten staan verschillende aspecten van voegovergangen en opleggingen centraal. Actuele bijeenkomsten vindt u terug in de agenda.

» Bekijk hier onze agenda.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering vindt in principe 1 keer per jaar plaats. Hier worden projecten, werkwijzen en vorderingen besproken en bediscussieerd. Als lid bent u van harte welkom om op deze dag uw mening en inzichten met het platform te delen.

 

Stuurgroepvergaderingen (voorheen Gouden leden overleg)

Meerdere keren per jaar komt de Stuurgroep (voorheen de gouden leden) van het platform bijeen. Hier worden de resultaten van de afgelopen periode besproken en wordt de koers van het platform bepaald.

Benieuwd welke activiteiten op de agenda staan?

» Bekijk hier onze agenda.

 

Projecten

Om de doelstelling van het platform, het bevorderen van de doorstroming op de weg door betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen, te behalen en de problematiek op de kaart te zetten worden projecten uitgevoerd op het gebied van voegovergangen en opleggingen. De projectgroepen bestaan uit leden van het platform en richten zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

» Lees hier meer over de projectgroepen.

 

Doelstellingen

Doel van het PVO is om meerwaarde te leveren voor de weggebruiker, de infrabeheerder, ingenieursbureaus, leveranciers en uitvoerders op het gebied van voegovergangen en opleggingen. Dit doet PVO door:

  • Een verhoging van kennis en bewustzijn op basis van objectieve en onafhankelijke informatie
  • Actuele kennisvergaring, -uitwisseling en –borging
  • Duidelijke producten/diensten die gedragen, beschikbaar, toegankelijk, bereikbaar en betrouwbaar zijn
  • Verhoging van de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, levensduur, constructieve veiligheid en het imago en comfort (door-ontwikkelen en verbeteren) op basis van een gezamenlijk referentiekader
  • Verbetering van bestaande normen/kaders en initiatie van certificering en nieuwe normen / CROW CUR-Aanbevelingen
  • Kostenbesparing (o.a. LCC en voorkomen/beperken van faalkosten)
  • Procesinnovatie.