Doelstellingen

Doelstellingen

Doel van het PVO is om meerwaarde te leveren voor de weggebruiker, de infrabeheerder, ingenieursbureaus, leveranciers en uitvoerders op het gebied van voegovergangen en opleggingen. Dit doet PVO door:

  • Een verhoging van kennis en bewustzijn op basis van objectieve en onafhankelijke informatie
  • Actuele kennisvergaring, -uitwisseling en –borging
  • Duidelijke producten/diensten die gedragen, beschikbaar, toegankelijk, bereikbaar en betrouwbaar zijn
  • Verhoging van de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, levensduur, constructieve veiligheid en het imago en comfort (door-ontwikkelen en verbeteren) op basis van een gezamenlijk referentiekader
  • Verbetering van bestaande normen/kaders en initiatie van certificering en nieuwe normen / CROW CUR-Aanbevelingen
  • Kostenbesparing (o.a. LCC en voorkomen/beperken van faalkosten)
  • Procesinnovatie.

Bekijk hier het businessplan.