Over CROW

PVO wordt gefaciliteerd door CROW, een not-for-profit kennispartner voor (decentrale) overheden,                          aannemers en adviesbureaus.

Met ingang van 1 november 2017 nam CROW de rol van facilitator over van SBRCURnet.                                                                      Aanleiding voor dit besluit, is het feit dat SBRCURnet per 1 januari 2018 haar activiteiten als kennisinstelling                                                      heeft beëindigd. CROW zal PVO faciliteren op het gebied van projectmanagement, communicatie en administratie.

Bekijk het nieuwsbericht over de wisseling van SBRCURnet naar CROW

Bezoek de website van CROW