Rekentool Verplaatsingen

Het PVO heeft zich geruime tijd beziggehouden met het ontwikkelen van een Generiek Rekenmodel voor het berekenen van voegbewegingen. Een bètaversie is nu gereed voor gebruik.

Het model is om navolgende redenen ontwikkeld vanuit de behoefte aan een eenduidige en snelle analyse van voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken:

  • Van bestaande kunstwerken bestaan vaak geen berekeningen van voegbewegingen en zijn geen Eindige Elementen modellen beschikbaar.
  • Ten behoeve van groot onderhoud is het vaak nodig om in korte tijd van veel kunstwerken de voegbewegingen te bepalen. Het maken van grote hoeveelheden (2D/3D) eindige elementen modellen is tijdrovend en duur.
  • Bij de modellering worden regelmatig foutieve aannames gedaan of worden bepaalde effecten door de gekozen modellering niet meegenomen. Ook komt het voor dat de uitkomsten van een dergelijk model niet op de juiste wijze worden geïnterpreteerd of geanalyseerd.

Het correct berekenen van de voegbewegingen is met name van groot belang voor flexibele en verborgen voegovergangen. Deze hebben over het algemeen een beperktere dilatatiecapaciteit en zijn gevoeliger voor hoogfrequente voegbewegingen uit verkeer.

Doelgroep

Beoogde gebruikers van het rekenmodel zijn medewerkers van ingenieursbureaus, opdrachtgevers of aannemers met tenminste een Hbo-opleiding Civiele Techniek en kennis en ervaring met het (constructief) ontwerp van kunstwerken.

Disclaimer

Aan het gebruik van het rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van het rekenmodel is voor eigen risico. De algemene disclaimer van CROW is van toepassing.

Download Rekentool Verplaatsingen