Literatuur

Rijkswaterstaat

1999 Verslag Symposium bolsegment – glijdopleggingen

1999

Onderwerpen: Bolsegment opleggingen, Glijdelementen

Thema's: Innovatie en ontwikkeling, Inspectie en praktijkevaluaties, Ontwerpaspecten

Documenttype: Rapporten

open bestand

Cement

Cement 1304 Slijtwegen van brugopleggingen 2013

2013

Onderwerpen: Bolsegment opleggingen, Glijdelementen, Opleggingen, Potopleggingen

Thema's: Innovatie en ontwikkeling, Inspectie en praktijkevaluaties

Documenttype: Publicaties

open bestand

Spuler, Mendez, Bruninghold

Cylindrical Pendulendum Bearing for a Record Bridge Span for rail traffic

2016

Onderwerp: Bolsegment opleggingen

Thema: Innovatie en ontwikkeling

Documenttype: Publicaties

open bestand

Baker, Braun, Gerber, Heine, Leendertz, Wiedemeyer

Development of Modified Sliding Elements for Spherical Bearings

2001

Onderwerpen: Bolsegment opleggingen, Glijdelementen

Thema: Innovatie en ontwikkeling

Documenttype: Publicaties

open bestand

Leendertz, Baker, Braun, Gerber, Heine, Wiedemeyer

Development of Modified Sliding Elements for the spherical bearings of the Bridge near Hagestein

2001

Onderwerpen: Bolsegment opleggingen, Glijdelementen

Thema's: Innovatie en ontwikkeling, Inspectie en praktijkevaluaties

Documenttype: Publicaties

open bestand

Bradford, Vanderwedge

Disc Bearing Design Method Program

2016

Onderwerp: Bolsegment opleggingen

Thema: Innovatie en ontwikkeling

Documenttype: Publicaties

open bestand

ASCE, Bondonet, Filiatrault

Frictional response of PTFE sliding bearings at high frequencies

1997

Onderwerpen: Bolsegment opleggingen, Glijdelementen, Potopleggingen

Thema: Innovatie en ontwikkeling

Documenttype: Publicaties

open bestand

R. J. Watson

High Load Multirotational Bearings for Cable Supported Bridges

2016

Onderwerp: Bolsegment opleggingen

Thema: Innovatie en ontwikkeling

Documenttype: Publicaties

open bestand

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Hoe wrijvingsarm zijn oude glijopleggingen?

1994

Onderwerpen: Bolsegment opleggingen, Glijdelementen, Potopleggingen, Trek-druk opleggingen

Thema: Inspectie en praktijkevaluaties

Documenttype: Publicaties

open bestand

R.J. Watson

Innovative Bearing Design for Bridges

2017

Onderwerpen: Bolsegment opleggingen, Opleggingen

Thema: Innovatie en ontwikkeling

Documenttype: Publicaties

open bestand