Viaduct 3 Kroonen – A73, Venlo

Smits Neuchatel Infrastructuur

Op het viaduct 3 Kroonen in de A73 bij Venlo zijn onverankerde, geluidsarme stalen renovatievoegovergangen aangebracht. Een perfecte oplossing, die Smits Neuchâtel Infrastructuur en Brabotech bedachten, op de eis van Rijkswaterstaat om niet in het viaduct te boren. Steeds vaker zoekt Rijkswaterstaat naar oplossingen om niet in het beton van viaducten te hoeven boren. Normaliter noodzakelijk om de ankers te kunnen aanbrengen voor het vastzetten van de voegovergangen. Groot nadeel hierbij is dat er regelmatig veel schade aan de dilatatie ontstaat door het boren van grote en diepe boorgaten. Ook het beschadigen van de bestaande wapening van het kunstwerk is een groot risico. Bij het toepassen van de SN ESV-ROG1 is dit probleem er niet. Deze ‘enkelvoudige stalen geluidsarme renovatievoegovergang’, wordt zonder ankers en langswapening aangebracht. In het eerste (voorbereidende) weekend zijn de oude voegovergangen gesloopt. Tevens zijn de dilataties aangestort en is de ondergrond ter plaatse van de voegen uitgevlakt met cementgebonden mortel. Ook is er in dit weekend opnieuw geasfalteerd. In het tweede (installatie) weekend zijn de nieuwe voegovergangen geïnstalleerd en aangestort met een kunstharsgebonden mortel.

Product(en) Bijzonderheden
onverankerde, geluidsarme stalen renovatievoegovergangen (SN ESV-ROG1)

47 m1 (2 voegovergangen)