Agenda

16 december 2010

Meerkeuzematrix MKM

Presentatie van Hans ten Boom over de Meerkeuzematrix Voegovergangen. Tijdens deze presentatie gaat hij in op: Systems Engineering (SE) centraal bij specificeren en contracteren. Relatie met Normen als NBD 00400, NBD 00401 en NBD 00710 Checklist voegovergangen Factsheets en een consumententabel Gebruik van MKM: te volgen stappenplan Datum: 16 december 2010…
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
10 november 2010

Verslag themabijeenkomst MeerKeuzeMatrix Voegovergangen

Deze eerste themabijeenkomst van Platform Voegovergangen en Opleggingen stond in het teken van de Meerkeuzematrix Voegovergangen (MKM), vanuit het perspectief van de Opdrachtgever. Bij deze bijeenkomst waren 34 deelnemers aanwezig, het merendeel bestond uit medewerkers van Rijkswaterstaat. Aan de hand van concrete voorbeelden heeft de groep kennis gemaakt met de werking van de MKM. Er is aandacht besteed aan risico’s in ontwerp en uitvoering in relatie tot het verwachte functioneren en de werking van de MKM in relatie tot Systems Engineering, contractvorming en het handhaven van de contractuitvoering. Datum: 10 november 2010  …
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
10 november 2010

Presentatie Voegovergangen in contracten, van vraag tot gebruik

Presentatie van Nico Booij over voegovergangen in contracten, van vraag (specificatie) tot gebruik. Hij bespreekt de volgende onderdelen: SE, specificeren, contracteren en realiseren Hulpmiddelen Vraagspecificaties (Plaats eisen voegovergangen binnen contract) Systeemgericht Contract Beheersing versus V-model realisatieproces…
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 april 2010

Verslag workshop Stille duurzame voegovergangen

Op het PVO-symposium 2010, workshop 3 werden de prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen van de Dienst Verkeer en Scheepvaart en de nieuwe norm voor geluidsmetingen aan voegovergangen, de NBD 00401, besproken. Datum: 27 april 2010  …
tijd
13:30 uur – 17:30 uur