Agenda

18 april 2018

Meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen

Geluidsoverlast, schade door lekkages, irritatie bij de weggebruiker en hoge onderhoudskosten. Enkele risico’s van niet goed functionerende voegovergangen en opleggingen. Belangrijke maar kwetsbare schakels Om de kwaliteit van voegovergangen en opleggingen gedurende de hele levensduur te kunnen waarborgen moeten deze onderdelen aan diverse eisen voldoen. Effectief onderhoud verlengt de levensduur, maar blijkt in de praktijk helaas weerbarstig. In combinatie met lekkende voegovergangen degraderen opleggingen bijvoorbeeld sneller dan nodig of anders dan voorzien. Tijdig onderhoud kan de levensduur van beide onderdelen sterk verlengen, dit voorkomt hoge kosten en beperkt het risico op overlast en schade t.g.v. bijvoorbeeld afwijkende belastingen en lekkages.
tijd
08:45 uur – 16:30 uur
toegang
Meld u aan via de website van CROW
17 januari 2018

Bijeenkomst: Onderzoek ‘wandelende’ oplegblokken

Onder veel bruggen en viaducten worden rubberen oplegblokken toegepast tussen het rijdek en de steunpunten, welke op hun plaats blijven liggen door wrijving. Deze oplegblokken hebben als belangrijkste functie het afdragen van belastingen van de bovenbouw naar de onderbouw. Daarnaast moeten ze bewegingen mogelijk maken die ontstaan door vervormingen van de constructie onder invloed van temperatuur en dynamische belastingen. Uit de praktijk blijkt nu dat een deel van deze oplegblokken niet op hun plaats blijft liggen maar min of meer lijken te wandelen. Een verschuiving van een paar centimeter is meestal geen probleem maar als de verschuiving groter wordt…
tijd
15:30 uur – 17:30 uur
NB

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belanghebbenden.

Aanmelden
23 november 2017

Themabijeenkomst: Aardbevingsbestendig bouwen en versterken van infrastructurele constructies

Aardbevingsbestendig bouwen In Noord-Nederland ontstaan aardbevingen als gevolg van de gaswinning in dit gebied. Deze aardbevingen zorgen voor de nodige uitdagingen en risico’s. Bewoners voelen zich minder veilig en huizen, gebouwen, wegen, bruggen en viaducten raken beschadigd. Voegovergangen en opleggingen spelen een grote rol in het aardbevingsbestendig zijn en maken van kunstwerken als bruggen en viaducten. Schade aan deze onderdelen in de infrastructuur kan ervoor zorgen dat civiele constructies onbruikbaar worden. Hoe bouwen we in de toekomst aardbevingsbestendig? Hoe versterken (preventief) en repareren we kunstwerken zoals bruggen en viaducten? En welke rol spelen voegovergangen en opleggingen hierbij?…
tijd
15:00 uur – 17:00 uur
locatie
NDC den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
Aanmelden
01 november 2017

Meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen (VOL)

Geluidsoverlast, schade door lekkages, irritatie bij de weggebruiker en hoge onderhoudskosten. Enkele risico’s van niet goed functionerende voegovergangen en opleggingen. Belangrijke maar kwetsbare schakels Om de kwaliteit van voegovergangen en opleggingen gedurende de hele levensduur te kunnen waarborgen moeten deze onderdelen aan diverse eisen voldoen. Effectief onderhoud verlengt de levensduur, maar blijkt in de praktijk helaas weerbarstig. In combinatie met lekkende voegovergangen degraderen opleggingen bijvoorbeeld sneller dan nodig of anders dan voorzien. Tijdig onderhoud kan de levensduur van beide onderdelen sterk verlengen, dit voorkomt hoge kosten en beperkt het risico op overlast en schade t.g.v. bijvoorbeeld afwijkende belastingen en…
tijd
08:45 uur – 16:30 uur
locatie
Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht
04 september 2017

Gouden leden overleg

Op maandag 4 september vindt het 24e Gouden Leden Overleg plaats.
tijd
15:00 uur – 17:00 uur
locatie
N.t.b.

toegang
Alleen leden
11 juli 2017

Workshop: Voegen in de praktijk

Presentatie van Hans ten Boom en Arie Reij tijdens een workshop op het PVO symposium in 2010 over praktijkproblemen bij voegovergangen: Voegen in de pratijk. Datum: 27 april 2010  …
tijd
14:22 uur
toegang
11 juli 2017

Verslag themabijeenkomst Bitumineuze voegovergangen 21 juni 2011

Op 21 juni 2011 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen een wederom goed bezochte praktijkbijeenkomst, dit keer over bitumineuze voegovergangen. Dit type voegovergangen heeft goede eigenschappen als het gaat om geluidhinder, maar de levensduur en onderhoudsgevoeligheid behoeven nog verbetering. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezige praktijkmensen met succes uitgenodigd om hun inbreng te leveren bij het opstellen van een nationale richtlijn voor bitumineuze voegovergangen.
tijd
13:50 uur
toegang