Agenda

13 april 2015

Algemene Ledenvergadering – 13 april 2015

Maandag 13 april 2015 vond de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van PVO plaats. Tijdens deze bijeenkomst is er teruggekeken naar 2014 en zijn de ambities voor 2015 besproken. Daarnaast is er een aantal inhoudelijke suggesties gedaan door de leden.
tijd
12:00 uur – 17:00 uur
toegang
Alleen leden
10 december 2014

Presentaties Themabijeenkomst Eisen voor voegovergangen – vernieuwde RTD 1007-2 versie 3.0

Op 10 december 2014 is de nieuwe RTD 1007-2 versie 3.0 gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst van PVO. De RTD geeft de eisen voor voegovergangen ten behoeve van stalen en betonnen bruggen en viaducten, voortvloeiende uit het gebruik en de omgeving. Dit betreft zowel de functionele eisen als daarvan af afgeleide generieke ontwerpeisen, minimum eisen aan materialen, uitvoeringseisen, eisen m.b.t. kwaliteitsborging als eisen met betrekking tot overdracht naar beheer. Deze nieuwe versie van de RTD is in navolging van de oude versie 1.0 waarbij de ervaring leerde dat deze niet altijd eenduidig was.Ā Zo werden de regelsĀ verschillend geĆÆnterpreteerd en gehanteerd, was er een grote verscheidenheid in aanpak van niet genormaliseerde procedures en werden de ontwerpaspecten niet voldoende behandeld.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
30 oktober 2013

Presentatie RTD bijeenkomst 1007-2 1007-3

Presentatie over RTD 1007-3 Geluideisen voegovergangen gegeven tijdens de themabijeenkomst over twee nieuwe RTDā€™s (Rijkswaterstaat Technische Documenten): de RTD 1007-2: Eisen voor voegovergangen en de RTD 1007-3: Geluidseisen Voegovergangen.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
10 september 2013

Presentaties LCC & Meerkeuzematrix

Tijdens de bijeenkomst van PVO op 10 september 2013 stond de LCC* centraal. Sprekers gingen in op volgende onderdelen: Hoe werkt LCC? De visie van Rijkswaterstaat, De Meerkeuzematrix en LCC-voegovergangen, uitgangspunten referentiekosten en een voorbeeld LCC-analyse. Praktijkvoorbeeld van LCC voor voegovergangen en stellingen t.b.v. discussie. *Onder LCC verstaat Rijkswaterstaat de kosten die optreden gedurende de hele levenscyclus van infrastructuur. Dit zijn de kosten van aanleg, beheer en onderhoud en vervanging, veelal uitgedrukt in een contante waarde. Het belang van LCC van voegovergangen zit hem in het maken van doelmatige afwegingen op basis van de Meerkeuzematrix Voegovergangen.  …
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
05 april 2013

Presentatie Optimalisatie proces voegovergangen

In deze presentatie vraagt Jan Willem Bakker aandacht voor zijn afstudeeronderzoek rondom de centrale vraag: Welke factoren, met betrekking tot het proces, hebben een negatieve invloed op de theoretische levensduur van de voegovergang en welke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd, wanneer aanbevelingen om deze factoren te reduceren worden uitgevoerd? Vanuit de aanwezigen is feedback gegeven op zijn bevindingen.
tijd
14:30 uur – 17:30 uur
05 april 2013

Presentatie Krachtswerking geluidsarme enkelvoudige voegen

In deze presentatie gaat Han Leendertz (Rijkswaterstaat) in op de voegovergangsconcepten met sinusplaten. Zijn presentatie behandelt de kwalitatieve krachtsafdracht van de in Nederland bij Rijkswaterstaat toegepaste enkelvoudige geluidsarme voegen en de bijbehorende risicopunten, die voortvloeien uit het ontwerp. Auteur:Ā Han Leendertz - Rijkswaterstaat Datum:Ā 5 april 2013
tijd
13:30 uur – 17:30 uur