Agenda

27 juni 2012

Presentatie Geluideisen en de GeluidLabelWaarde

Dit is een presentatie van Ronald van Loon over geluideisen en de GeluidLabelWaarde. De geluidemissie van voegovergangen wordt niet meegenomen in een akoestisch onderzoek volgens het Reken en Meetvoorschrift. Wel geluidhinder in de nabijheid van voegovergangen. De regeling komt van Rijkswaterstaat DI via de richtlijn “Geluideisen Voegovergangen”. Doel: het uitsluiten van geluidstechnisch onacceptabele oplossingen. De richtlijn beschrijft drie stappen om te komen tot acceptabele oplossingen.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Presentatie KLK Bituvoeg Latexvalt

Presentatie over de KLK Bituvoeg Latexvalt, gehouden tijden het PVO-symposium in 2012. Deze voeg is een van de prijswinnaars van de prijsvraag “Stille Duurzame Voegovergangen” van DVS.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Presentatie Pilot TIS voor voegovergangen

Presentatie van Ben Notenboom en Richard Pijpers (BouwQ) over de TIS-pilot voor voegovergangen, uitgevoerd in 2012 bij de A2 Voegovergangen in de Martinus Nijhoffbrug.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Eindrapport prijsvraag stille en duurzame voegovergangen

Dit is het eindrapport van de prijsvraag “Stille Duurzame Voegovergangen”, uitgeschreven door Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS. Sinds 1990 is het beleid binnen Rijkswaterstaat om op het hoofdwegennet stille deklagen toe te passen zoals (tweelaags) ZOAB. Inmiddels heeft zo’n 90% van het hoofdwegennet ZOAB, ZOAB+, Tweelaags ZOAB of een Dunne Geluidsreducerende Deklaag (DGD) als deklaag. Maar juist wanneer maatregelen genomen zijn die het verkeersgeluid reduceren, kan de geluidsoverlast van voegovergangen groot zijn. De toepassing van een stille deklaag reduceert het niveau van het omgevingsgeluid, waardoor onregelmatige geluidspulsen, veroorzaakt door voegovergangen, als zeer hinderlijk worden ervaren door omwonenden. Op locaties waar…
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Presentatie Silent Joint Salverda-Schagen

Presentatie van Salverda-Schagen tijdens het PVO symposium 2012 over de Silent Joint. Dit is een van de prijswinnaars van de prijsvraag “Stille Duurzame Voegovergangen” van DVS.  …
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Presentatie Toekomst PVO

Presentatie van Jaco ter Wal over de toekomst van Platform Voegovergangen en Opleggingen, gehouden op het PVO-symposium in 2012…
tijd
13:30 uur – 17:30 uur