Agenda

22 november 2016

Themabijeenkomst reparatie en onderhoud van rubber opleggingen

Toepassing van rubber opleggingen in de infrastructuur vindt al tientallen jaren plaats. De rubber opleggingen zijn echter onderhevig aan veroudering en het gebruik ervan verandert: soms worden de opleggingen anders belast dan waar in het oorspronkelijke ontwerp vanuit is gegaan. Ook kunnen ze ongewenst gedrag vertonen, waardoor gemakkelijk risico’s voor het kunstwerk ontstaan. Om deze risico’s te beheersen, moeten op basis van inspectie maatregelen worden getroffen. Tijdens deze themabijeenkomst gaat PVO nader in op het beheer en onderhoud van dit veel voorkomende type oplegging.   Programma Herziening RTD1017-2 – Frank van Beek, Rijkswaterstaat Naar aanleiding van een themabijeenkomst van…
tijd
14:30 uur – 18:00 uur
locatie
Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht
01 november 2016

Gouden Leden Vergadering

Op dinsdag 1 november vindt in Oosterhout de 20e Gouden Leden Vergadering plaats.
tijd
12:30 uur – 16:30 uur
locatie
Rowij
De Kreek 5
4906 BB Oosterhout
toegang
Alleen leden
01 juni 2016

Presentaties themabijeenkomst Nieuw standaarddetail voegovergangen en rubber opleggingen

De themabijeenkomst Nieuw standaarddetail voegovergangen en rubber opleggingen op 1 juni 2016 stond in het teken van kennis delen en het creëren van een gelijk speelveld voor alle betrokkenen in de bouwketen. Niet alleen is de onderbouwde aanbeveling voor het nieuwe standaarddetail SD-VOEG-02 van Rijkswaterstaat tot in de puntjes toegelicht, ook nam PVO het initiatief om de zeer specialistische kennis omtrent in- en verkoop van rubber opleggingen verder uit te diepen. Tijdens deze bijeenkomst gingen Barry Doorn en Evert van Vliet in op de realistische standaard voor nieuwbouw van voegovergangen. Martin Makkink en Jaap van der Heide bespraken de rubber opleggingen. Download hieronder de presentatie en…
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
locatie
NDC den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
17 februari 2016

Algemene ledenvergadering – 17 februari 2016

Op 17 februari 2016 vond de 3e Algemenen Ledenvergadering (ALV) plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Ongeveer 45 mensen hebben de ALV bijgewoond. Dit jaar waren ook niet leden uitgenodigd. Er was een klein aantal niet-leden aanwezig.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
13 april 2015

Algemene Ledenvergadering – 13 april 2015

Maandag 13 april 2015 vond de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van PVO plaats. Tijdens deze bijeenkomst is er teruggekeken naar 2014 en zijn de ambities voor 2015 besproken. Daarnaast is er een aantal inhoudelijke suggesties gedaan door de leden.
tijd
12:00 uur – 17:00 uur
toegang
Alleen leden
10 december 2014

Presentaties Themabijeenkomst Eisen voor voegovergangen – vernieuwde RTD 1007-2 versie 3.0

Op 10 december 2014 is de nieuwe RTD 1007-2 versie 3.0 gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst van PVO. De RTD geeft de eisen voor voegovergangen ten behoeve van stalen en betonnen bruggen en viaducten, voortvloeiende uit het gebruik en de omgeving. Dit betreft zowel de functionele eisen als daarvan af afgeleide generieke ontwerpeisen, minimum eisen aan materialen, uitvoeringseisen, eisen m.b.t. kwaliteitsborging als eisen met betrekking tot overdracht naar beheer. Deze nieuwe versie van de RTD is in navolging van de oude versie 1.0 waarbij de ervaring leerde dat deze niet altijd eenduidig was. Zo werden de regels verschillend geïnterpreteerd en gehanteerd, was er een grote verscheidenheid in aanpak van niet genormaliseerde procedures en werden de ontwerpaspecten niet voldoende behandeld.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
30 oktober 2013

Presentatie RTD bijeenkomst 1007-2 1007-3

Presentatie over RTD 1007-3 Geluideisen voegovergangen gegeven tijdens de themabijeenkomst over twee nieuwe RTD’s (Rijkswaterstaat Technische Documenten): de RTD 1007-2: Eisen voor voegovergangen en de RTD 1007-3: Geluidseisen Voegovergangen.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
10 september 2013

Presentaties LCC & Meerkeuzematrix

Tijdens de bijeenkomst van PVO op 10 september 2013 stond de LCC* centraal. Sprekers gingen in op volgende onderdelen: Hoe werkt LCC? De visie van Rijkswaterstaat, De Meerkeuzematrix en LCC-voegovergangen, uitgangspunten referentiekosten en een voorbeeld LCC-analyse. Praktijkvoorbeeld van LCC voor voegovergangen en stellingen t.b.v. discussie. *Onder LCC verstaat Rijkswaterstaat de kosten die optreden gedurende de hele levenscyclus van infrastructuur. Dit zijn de kosten van aanleg, beheer en onderhoud en vervanging, veelal uitgedrukt in een contante waarde. Het belang van LCC van voegovergangen zit hem in het maken van doelmatige afwegingen op basis van de Meerkeuzematrix Voegovergangen.  …
tijd
13:30 uur – 17:30 uur