Agenda

30 oktober 2013

Presentatie RTD bijeenkomst 1007-2 1007-3

Presentatie over RTD 1007-3 Geluideisen voegovergangen gegeven tijdens de themabijeenkomst over twee nieuwe RTD’s (Rijkswaterstaat Technische Documenten): de RTD 1007-2: Eisen voor voegovergangen en de RTD 1007-3: Geluidseisen Voegovergangen.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
10 september 2013

Presentaties LCC & Meerkeuzematrix

Tijdens de bijeenkomst van PVO op 10 september 2013 stond de LCC* centraal. Sprekers gingen in op volgende onderdelen: Hoe werkt LCC? De visie van Rijkswaterstaat, De Meerkeuzematrix en LCC-voegovergangen, uitgangspunten referentiekosten en een voorbeeld LCC-analyse. Praktijkvoorbeeld van LCC voor voegovergangen en stellingen t.b.v. discussie. *Onder LCC verstaat Rijkswaterstaat de kosten die optreden gedurende de hele levenscyclus van infrastructuur. Dit zijn de kosten van aanleg, beheer en onderhoud en vervanging, veelal uitgedrukt in een contante waarde. Het belang van LCC van voegovergangen zit hem in het maken van doelmatige afwegingen op basis van de Meerkeuzematrix Voegovergangen.  …
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
05 april 2013

Presentatie Optimalisatie proces voegovergangen

In deze presentatie vraagt Jan Willem Bakker aandacht voor zijn afstudeeronderzoek rondom de centrale vraag: Welke factoren, met betrekking tot het proces, hebben een negatieve invloed op de theoretische levensduur van de voegovergang en welke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd, wanneer aanbevelingen om deze factoren te reduceren worden uitgevoerd? Vanuit de aanwezigen is feedback gegeven op zijn bevindingen.
tijd
14:30 uur – 17:30 uur
05 april 2013

Presentatie Krachtswerking geluidsarme enkelvoudige voegen

In deze presentatie gaat Han Leendertz (Rijkswaterstaat) in op de voegovergangsconcepten met sinusplaten. Zijn presentatie behandelt de kwalitatieve krachtsafdracht van de in Nederland bij Rijkswaterstaat toegepaste enkelvoudige geluidsarme voegen en de bijbehorende risicopunten, die voortvloeien uit het ontwerp. Auteur: Han Leendertz - Rijkswaterstaat Datum: 5 april 2013
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Presentatie Geluideisen en de GeluidLabelWaarde

Dit is een presentatie van Ronald van Loon over geluideisen en de GeluidLabelWaarde. De geluidemissie van voegovergangen wordt niet meegenomen in een akoestisch onderzoek volgens het Reken en Meetvoorschrift. Wel geluidhinder in de nabijheid van voegovergangen. De regeling komt van Rijkswaterstaat DI via de richtlijn “Geluideisen Voegovergangen”. Doel: het uitsluiten van geluidstechnisch onacceptabele oplossingen. De richtlijn beschrijft drie stappen om te komen tot acceptabele oplossingen.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Presentatie KLK Bituvoeg Latexvalt

Presentatie over de KLK Bituvoeg Latexvalt, gehouden tijden het PVO-symposium in 2012. Deze voeg is een van de prijswinnaars van de prijsvraag “Stille Duurzame Voegovergangen” van DVS.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur
27 juni 2012

Presentatie Pilot TIS voor voegovergangen

Presentatie van Ben Notenboom en Richard Pijpers (BouwQ) over de TIS-pilot voor voegovergangen, uitgevoerd in 2012 bij de A2 Voegovergangen in de Martinus Nijhoffbrug.
tijd
13:30 uur – 17:30 uur