Nieuws

4 juni 2020

BAM Infraconsult Gouden Lid PVO

BAM Infraconsult is gouden lid geworden van het PVO na een lange periode van bedrijfslidmaatschap. Met Evert van Vliet als vertegenwoordiger in de stuurgroep. Op deze manier wil BAM Infraconsult contact houden met dit waardevolle netwerk en strategisch betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het lopende onderzoek [...]

BAM Infraconsult is gouden lid geworden van het PVO na een lange periode van bedrijfslidmaatschap. Met Evert van Vliet als vertegenwoordiger in de stuurgroep. Op deze manier wil BAM Infraconsult contact houden met dit waardevolle netwerk en strategisch betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het lopende onderzoek ‘wandelende opleggingen’.

Lees meer

30 april 2020

Ook het PVO gaat (on)gewoon door!

Begin maart bespraken we met een kleine afvaardiging van de stuurgroep het programma van de op 1 april te houden algemene ledenvergadering. Voor het programma hadden we een interessante invulling in gedachten: De Wet kwaliteitsborging die per 1 januari in werking zou treden en wat deze wet voor de kwaliteitsborging [...]

Begin maart bespraken we met een kleine afvaardiging van de stuurgroep het programma van de op 1 april te houden algemene ledenvergadering. Voor het programma hadden we een interessante invulling in gedachten: De Wet kwaliteitsborging die per 1 januari in werking zou treden en wat deze wet voor de kwaliteitsborging van voegovergangen en opleggingen zou kunnen betekenen. De ALV kon helaas niet doorgaan en inmiddels is bekend dat ook de invoering van de Wkb is uitgesteld.

In het belang van de voortgang vroegen we onze leden per e-mail of zij konden instemmen met het Businessplan 2020 en met de voorgenomen uitbreiding van de stuurgroep met twee leden van decentrale overheden. Dat deed men. We kunnen doorgaan met de voorgenomen activiteiten.

Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar het organiseren van een online-bijeenkomst voor het zomerreces in de vorm van bijvoorbeeld een Webinar. Maar omdat er nog zoveel onduidelijkheden zijn over het vervolg van de corona-crisis en de voorkeur uitgaat naar de dynamiek van een fysieke bijeenkomst, hebben we besloten ons te richten op een bijeenkomst in het najaar. Een bijeenkomst waarin we ook ons 10-jarig bestaan kunnen vieren. Mocht het ook dan nog niet mogelijk zijn, dan kunnen we alsnog een online-bijeenkomst overwegen.

Voorlopig ligt onze focus op de projecten die, voor zover de omstandigheden het toelaten, ongehinderd doorgang kunnen vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan het wrijvingsonderzoek van rubber opleggingen, de actualisering van de digitale handboeken, de integratie van de handboeken in het cursusmateriaal en de onderhoudsadvisering van voegovergangen. ‘Voor zover de omstandigheden het toelaten’ omdat de gevolgen van de corona-crisis niet te voorspellen zijn. Het werk moet immers veelal verzet worden door leden naast hun normale werk en het resultaat is mede afhankelijk van de mogelijkheid en bereidheid van bedrijven om benodigde kennis en ervaring in te brengen.

Op het moment van schrijven van dit bericht lijkt het te lukken om Covid-19 in te dammen. Met u hoop ik dat we binnenkort van meer vrijheid mogen genieten, ook al is het onder veranderde werkomstandigheden.

Blijf voorzichtig!

Nico Booij
Voorzitter PVO

Lees meer

2 maart 2020

Kennissessie met Algemene Leden Vergadering op 1 april 2020

  DOOR DE GEVOLGEN VAN HET CORONA-VIRUS ZAL DE KENNISSESSIE MET ALV NIET DOORGAAN OP 1 APRIL. WE BEKIJKEN OF WE DEZE MIDDAG KUNNEN VERPLAATSEN NAAR EEN NOG NADER TE BEPALEN DATUM OF DAT WE DE LEDEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN OP EEN ANDERE WIJZE INFORMEREN.   De Algemene [...]

Montage liggers en rubber opleggingen

 

DOOR DE GEVOLGEN VAN HET CORONA-VIRUS ZAL DE KENNISSESSIE MET ALV NIET DOORGAAN OP 1 APRIL. WE BEKIJKEN OF WE DEZE MIDDAG KUNNEN VERPLAATSEN NAAR EEN NOG NADER TE BEPALEN DATUM OF DAT WE DE LEDEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN OP EEN ANDERE WIJZE INFORMEREN.

 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) zal plaatsvinden op woensdagmiddag 1 april 2020 in NDC den Hommel in Utrecht (Kennedylaan 9).

Het is dit jaar een bijzondere ALV: het PVO bestaat 10 jaar en daar zullen we uiteraard feestelijk bij stilstaan!

De ALV is deze keer gecombineerd met een kennissessie. Doel van deze sessie is primair het delen van kennis en het discussiëren met elkaar. Dit zal plaatsvinden aan de hand van stellingen en met een debat. U kunt o.a. de volgende stellingen verwachten:

 • Werken met voegovergangen en opleggingen vereist persoonscertificering.
 • Contractinformatie voor de realisatie van voegovergangen en opleggingen is vaak onvoldoende.
 • Opgelegde garanties komen ten goede aan de kwaliteit van het geleverde werk.

 

Middagprogramma

12.30 uur               Inloop met koffie en speciaal gebakje

13.00 uur               Algemene Leden Vergadering

14.00 uur               Pauze

14.15 uur               Bloemlezing PVO afgelopen 10 jaar

14.30 uur               Kennisdelen en discussie met stellingen

15.15 uur               Kennisdelen en discussie met debat

16.15 uur               PVO komende 10 jaar

16.30 uur               Afsluitende netwerkborrel met hapjes (tot 17.30 uur)

 

Aanmelden

Vanwege het kennisdelen en discussiëren zijn niet alleen de PVO-leden maar ook geïnteresseerde collega’s en andere PVO-geïnteresseerden welkom! U kunt zich als volgt aanmelden:

 • PVO-leden: u ontvangt een uitnodiging per email. v.m. de catering verzoek ik u om uiterlijk 23 maart aan te geven (als reactie op de uitnodiging) of u aanwezig zult zijn!
 • Niet PVO-leden: u bent van harte welkom, wel graag aanmelden door een bericht te sturen naar het PVO-secretariaat (pvosecretariaat@crow.nl).

 

SAVE THE DATE!

Lees meer

25 februari 2020

Cursusmateriaal wordt vernieuwd!

Het PVO is op dit moment bezig om het cursusmateriaal voor de vierdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen te vernieuwen en tegelijkertijd te integreren met de online beschikbare Handboeken Voegovergangen en Opleggingen. Normaal gesproken is er zowel in het voorjaar als in het najaar een PVO-cursus. Om bovenstaande reden vervalt [...]

Het PVO is op dit moment bezig om het cursusmateriaal voor de vierdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen te vernieuwen en tegelijkertijd te integreren met de online beschikbare Handboeken Voegovergangen en Opleggingen.

Normaal gesproken is er zowel in het voorjaar als in het najaar een PVO-cursus.
Om bovenstaande reden vervalt de voorjaarscursus in 2020.

De najaarscursus in 2020 zal wel plaatsvinden. Data zijn echter nu nog niet vastgesteld. Zodra de data voor de najaarscursus bekend zijn zullen wij hierover berichten.

Lees meer

10 februari 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Noteer 1 april alvast in je agenda, want dan is de algemene ledenvergadering met kennissessie. Hierbij zijn ook niet-leden welkom. Inloop vanaf 12.00 uur. Meer informatie over locatie e.d. volgt.

Noteer 1 april alvast in je agenda, want dan is de algemene ledenvergadering met kennissessie. Hierbij zijn ook niet-leden welkom. Inloop vanaf 12.00 uur. Meer informatie over locatie e.d. volgt.

Lees meer

23 januari 2020

RTD1007-4 versie 2.0 gepubliceerd

Rijkswaterstaat heeft versie 2.0 van de RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangen gepubliceerd. Deze tweede versie van RTD 1007-4 is een verbeterde richtlijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie duurzamer flexibele voegovergangen met een minimale ontwerplevensduur van 10-15 jaar en vormt een handreiking voor opdrachtnemers om aan te [...]

Rijkswaterstaat heeft versie 2.0 van de RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangen gepubliceerd.

Deze tweede versie van RTD 1007-4 is een verbeterde richtlijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie duurzamer flexibele voegovergangen met een minimale ontwerplevensduur van 10-15 jaar en vormt een handreiking voor opdrachtnemers om aan te tonen dat een flexibele voegovergangsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Rijkswaterstaat richtlijn RTD 1007-2.

De RTD1007-4 is tot stand gekomen met medewerking van kennisinstituten TNO, EMPA (Zwitserland) en BAM (Duitsland) en diverse marktpartijen.

De nieuw versie is te downloaden via de literatuurtool:

Lees meer

7 januari 2020

Definitieve versie 2.0 van de rekentool gepubliceerd

Met ingang van vandaag is de definitieve versie van de rekentool, versie 2.0 beschikbaar. Deze is geldig t/m 31-12-2020.   [...]

Met ingang van vandaag is de definitieve versie van de rekentool, versie 2.0 beschikbaar.

Deze is geldig t/m 31-12-2020.

 

Lees meer

25 november 2019

Themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet was een groot succes!

  Op donderdag 21 november 2019 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) een themamiddag met als titel “Voegovergangen in het secundaire wegennet”. Tijdens een in het voorjaar gehouden stakeholderbijeenkomst bleek namelijk dat er bij de belangenpartijen grote behoefte is aan duidelijkheid. Circa 65 geïnteresseerde luisteraars, afkomstig van provincies, [...]

 

Op donderdag 21 november 2019 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) een themamiddag met als titel “Voegovergangen in het secundaire wegennet”. Tijdens een in het voorjaar gehouden stakeholderbijeenkomst bleek namelijk dat er bij de belangenpartijen grote behoefte is aan duidelijkheid. Circa 65 geïnteresseerde luisteraars, afkomstig van provincies, gemeentes, bouwbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus kwamen op de bijeenkomst af.

Janus Hermans, werkzaam bij Provincie Noord-Brabant, schetste het probleem. De voor het snelwegennet ontwikkelde regelgeving in de vorm van “Rijkswaterstaat Technische Documenten” (RTD’en), wordt ook door lokale opdrachtgevers gebruikt en vaak als te zwaar en kostenverhogend ervaren. Over een secundaire weg vinden immers minder vaak zware transportbewegingen plaats dan over de snelweg. Janus vroeg zich af of kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn en bijvoorbeeld volstaan kan worden met het vervangen van onderdelen of met renovatie in plaats van vervanging. En als er dan vervangen moet worden of dan lichtere goedkopere voegovergangen toegepast kunnen worden, welke regelgeving dan van toepassing is en waar dan in de uitvraag rekening mee gehouden moet worden.

Vervolgens ging Nico Booij, voorzitter van het PVO, in op kostenbesparing door goede inspecties en adviezen. De website van het PVO (www.pveno.nl) biedt in dat kader een schat aan informatie. Hij adviseert inspectie en advies uit te vragen op basis van CUR-Aanbeveling 117:2015 onder benoeming van gewenste inspectiecategorie en het Handboek Inspectie Voegovergangen. Dat draagt onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van inspecties en adviezen. Ook dit handboek is te vinden op de website https://www.pveno.nl/handboek-voegovergangen/handboek/instandhouding/7-2-inspectie/7-7-inspectiehandboek-cur-117/

Han Leendertz, zelfstandig adviseur Voegovergangen, Opleggingen, staalconstructies en ‘European Standards’, lichtte vooral het gebruik van RTD1007-2 en ETAG-32 voor het onderliggend wegennet toe en wees op de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebruik voor het ontwerp en de toepassing van lichtere voegovergangen. Een genoemd belangrijk aandachtspunt voor de uitvraag is het opnemen van de verlangde levensduur van voegovergangen en verkeerscategorieën en verkeerstypen volgens de Eurocode normen. Daarnaast wees hij op de mogelijkheid van verkeersmetingen voor de nauwkeurige vaststelling van de verkeersintensiteit en belasting.

Ane de Boer, zelfstandig adviseur bestaande kunstwerken, ging vervolgens in op verkeersmetingen in relatie tot de regelgeving. Om een nauwkeurige beoordeling te kunnen doen wat voor soort voegovergang wenselijk is zijn immers gegevens nodig over verkeersfrequentie en verkeersbelasting. Diverse (sensor)technieken kwamen aan de orde, als ook de verschillende soorten zwaar verkeer waar het secundaire wegennet mee wordt geconfronteerd. Ane gaf aan om ook rekening te houden wat er in het buitenland in de praktijk gebeurt: wanneer bijvoorbeeld in Duitsland een kunstwerk wordt afgesloten voor zwaar verkeer, kan het gebeuren dat men een alternatieve route kiest via Nederland met als gevolg hogere aantallen in Nederland. Om te bepalen of verkeersmetingen een optie zijn voor het ontwerpen van lichtere voegovergangen adviseert Ane het uitvoeren van een kosten-baten analyse.

Tenslotte presenteerde Barry Doorn de visie namens Smits Neuchatel Infrastructuur. Door het grote aantal verschillende situaties in het secundaire wegennet kan het ondoenlijk worden om voor al die situaties een specifieke voegovergang te ontwikkelen. Een voegovergang volgens de RTD 1007 voldoet zo goed als altijd, maar is wel wat duurder. Barry toonde aan dat lichter ontwerpen nauwelijks tot besparing leidt en risico’s met zich meebrengt.

Resumerend gaf Barry inzicht in methoden voor de beoordeling van geschiktheid en gaf hij aan welke informatie minimaal in een contract opgenomen moet worden voor het ontwerp van robuuste voegovergangen in het onderliggende wegennet. In het kader van modificatie en renovatie van voegovergangen raadde hij het stellen van eisen aan de levensduur af. De aantoonplicht werkt kostenverhogend. In gevallen waar dit niet direct noodzakelijk is zal dan al snel gekozen worden voor vervanging. Beter is het om een goede inspectie te doen en vervolgens met een aantal inhoudelijk deskundige mensen te bepalen wat wenselijk is.

Conclusie

Het PVO kijkt terug op een geslaagde middag. Per situatie moet de vraag gesteld worden wat de mogelijkheden zijn afgezet tegen de risico’s. Inspectie/meting en vooraf vaststellen wat gewenst is (levensduur, geluidsreductie etc.) zijn van groot belang. Inzicht krijgen in onderhoudsprogramma’s, aanpak en eventueel optredende problemen zou een prikkel kunnen zijn voor leveranciers om lichtere voegovergangen te ontwerpen.

De bijeenkomst heeft diverse aanbevelingen opgeleverd die aansluiten bij de informatiebehoefte.
Afsluitend werd de toehoorders nogmaals gewezen op de omvangrijke informatie op de website van het PVO en de mogelijkheid gebruik te maken van de helpdesk.

Presentaties

De getoonde presentaties kunt u hier als pdf downloaden: PVO Themamiddag 191121.

Lees meer

25 oktober 2019

Nieuwe Betaversie 1.8.9 van de rekentool gepubliceerd

Op basis van ontvangen feedback is een nieuwe beta-release van de rekentool, versie 1.8.9  vanaf vandaag beschikbaar.     [...]

Op basis van ontvangen feedback is een nieuwe beta-release van de rekentool, versie 1.8.9  vanaf vandaag beschikbaar.

 

 

Lees meer

9 oktober 2019

Themamiddag op donderdag 21 november: Voegovergangen in het secundaire wegennet

Het PVO organiseert op aangeven van leden een themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet. Veel beheerders staan voor grote onderhoudsopgaven. Het onderhoud van voegovergangen in secundaire wegen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zijn kostenbeperkende maatregelen mogelijk? Kan bijvoorbeeld volstaan worden met het vervangen van onderdelen of met [...]

Het PVO organiseert op aangeven van leden een themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet.
Veel beheerders staan voor grote onderhoudsopgaven. Het onderhoud van voegovergangen in secundaire wegen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zijn kostenbeperkende maatregelen mogelijk? Kan bijvoorbeeld volstaan worden met het vervangen van onderdelen of met renovatie in plaats van vervanging? En als er dan toch vervangen moet worden, Kunnen dan lichtere mogelijk goedkopere voegovergangen toegepast worden? Welke regelgeving is dan van toepassing en hoe richt ik de uitvraag in? De sprekers op de themabijeenkomst ‘Voegovergangen in secundair wegennet’ helpen u op weg.

Programma:

 • ‘Opening’ door middagvoorzitter Nico Booij (Voorzitter PVO)
 • ‘Probleemschets’ door Janus Hermans (Provincie Noord Brabant)
 • ‘Inspectie en advies’ door Nico Booij
 • ‘Duiding secundaire wegen naar huidige regelgeving’ door Ane de Boer
 • ‘Ontwerp minder zwaar belaste voegovergangen volgens bestaande regelgeving’ door Han Leendertz
 • ‘Onderhoud voegovergangen in de praktijk’ door Barry Doorn (Smits Neuchâtel)
 • ‘Wrap-up’ Samenvatting aandachtspunten en aanbevelingen door Nico Booij

Doelgroep:

Beheerders/opdrachtgevers, inspectie- en ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers

U kunt zich hier inschrijven!

Overige informatie:

Wanneer:   donderdag 21 november 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie:      NDC den Hommel, Utrecht
Doelgroep: ontwerpers, opdrachtgevers en opdrachtnemers
Kosten:      voor PVO-leden gratis, voor niet-leden € 95,–

 

Lees meer