Nieuws

22 november 2018

Bijeenkomst ‘Stille, duurzame voegovergangen’

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) is bezig met de organisatie van een middagbijeenkomst over stille en duurzame voegovergangen. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers onder meer horen over het onderscheid tussen hoog- en laagfrequente voegbewegingen, de nieuwe rekentool, de nieuwe RTD 1007-4 en meer. De bijeenkomst is gericht op [...]

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) is bezig met de organisatie van een middagbijeenkomst over stille en duurzame voegovergangen. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers onder meer horen over het onderscheid tussen hoog- en laagfrequente voegbewegingen, de nieuwe rekentool, de nieuwe RTD 1007-4 en meer.

De bijeenkomst is gericht op iedereen die met voegovergangen werkt: opdrachtgevers, assetmanagers en aannemers.

De datum en locatie voor het evenement worden later bekend gemaakt. Voor leden van het Platform Voegovergangen en Opleggingen is deze bijeenkomst gratis.

Bent u geïnteresseerd in het thema en heeft u zelf ook onderwerpen die u besproken wilt hebben? Dan kunt u deze mailen naar pvosecretariaat@crow.nl. De organisatie bekijkt dan of deze onderwerpen een plaats in het programma kunnen krijgen.

Zodra er meer bekend is over de locatie en datum vindt u dat op deze site en ontvangen de PVO leden een persoonlijke uitnodiging.

Lees meer

22 november 2018

Herziening Technische kaders voegovergangen (RTD1007-2/-3 en -4)

Rijkswaterstaat streeft naar het cyclische verbeteren en actualiseren van haar technische kaders en richtlijnen. Ervaringen in projecten en uitgevoerde onderzoeken hebben aanleiding gegeven om de vigerende kaders te herzien. Binnen Rijkswaterstaat is daarom afgelopen jaar gewerkt aan de herziening van de diverse technische kaders voor voegovergangen: RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen [...]

Rijkswaterstaat streeft naar het cyclische verbeteren en actualiseren van haar technische kaders en richtlijnen. Ervaringen in projecten en uitgevoerde onderzoeken hebben aanleiding gegeven om de vigerende kaders te herzien.

Binnen Rijkswaterstaat is daarom afgelopen jaar gewerkt aan de herziening van de diverse technische kaders voor voegovergangen:

 • RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen (vigerende versie 3.0, wordt 4.0)
 • RTD1007-3 Geluidseisen voegovergangen (vigerende versie 1.0, wordt 2.0)
 • RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangsystemen (vigerende versie 1.0, wordt 2.0)

De eindconcepten van deze nieuwe versies zullen naar verwachting tussen eind november en eind december 2018 gereed zijn. Rijkswaterstaat streeft ernaar de nieuwe versie in het eerste kwartaal van 2019 te publiceren en te implementeren in haar bedrijfsvoering.

Voor definitieve vaststelling zullen de nieuwe conceptversies in december worden gedeeld met belangstellende en belanghebbende leden. In januari en februari zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd door het PVO waarbij opmerkingen op de wijzigingen kunnen worden besproken.

Meer informatie volgt binnenkort op de website van het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO).

Lees meer
Waarom begrijpen we wandelende opleggingen nog steeds niet?

16 november 2018

Waarom begrijpen we wandelende opleggingen nog steeds niet?

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) wil in samenwerking met KIWA een onderzoek starten om inzicht te krijgen hoe een rubber oplegging zich gedraagt tegen verschillend afgewerkte betonoppervlakken, diverse staaloppervlakken en een aantal kunststoffen. In de infrastructuur worden veel rubberen opleggingen toegepast om bewegingen tussen onder- en bovenbouw op [...]

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) wil in samenwerking met KIWA een onderzoek starten om inzicht te krijgen hoe een rubber oplegging zich gedraagt tegen verschillend afgewerkte betonoppervlakken, diverse staaloppervlakken en een aantal kunststoffen.

In de infrastructuur worden veel rubberen opleggingen toegepast om bewegingen tussen onder- en bovenbouw op te vangen. Het betreft in veruit de meeste gevallen staalplaatgewapende rubber opleggingen (type B opleggingen conform de NEN EN 1337 deel 3).

“De bruggen op snelwegen bestaan veelal uit betonnen onderdelen, deze leg je niet zomaar koud op het landhoofd, dat gaat wrikken”, legt Evert van Vliet, R&D Specialist bij Spanbeton, uit. “Dat veroorzaakt schade, dus leg je er een rubber oplegging tussen. Deze volgt dan de bewegingen van het viaduct.”

Deze oplegging ligt er los tussen en wordt door de wrijving met de omgeving op z’n plek gehouden. De wrijving moet ook genoeg zijn voor het opnemen van de horizontaalkrachten van wind en remmend verkeer. “De vraag is dan: is de wrijving tussen die rubber oplegging en de onder- en bovenbouw voldoende, dat deze er niet tussenuit wandelt.” Als dit wel gebeurt valt er een steunpunt weg en is het brugdek niet meer goed ondersteund. De brug voldoet dan niet meer aan zijn ontwerpvoorwaarden, in het ergste geval moet de brug gesloten worden voor verkeer. Herstelkosten zijn doorgaans zeer kostbaar, zij overstijgen de feitelijke waarde van de opleggingen met duizenden procenten!

Discussie

Hoewel het gebruik van type B rubber opleggingen inmiddels decennia meegaat, is het inzicht in het fenomeen ‘wrijving’ en de relatie met ‘wegwandelen’ beperkt. Dit uit zich niet alleen in een jaren durende discussie tussen experts in de normcommissie, maar ook tussen ontwerpers in projecten.
De huidige normtekst over deze wrijving is gebaseerd op data uit oude onderzoeken met zeer weinig inzicht in de randvoorwaarden van die onderzoeken, zoals de ruwheid van de materialen die gebruikt worden.

In gesprek met enkele leden van het PVO wordt duidelijk dat het belang van een goede norm vaak onderschat wordt. Frank van Beek, adviseur bruggen en viaducten bij Rijkswaterstaat: “Het betrouwbaar functioneren van opleggingen gedurende de levensduur is van groot belang: voor de beheerder bij Rijkswaterstaat, provincie en gemeente van het kunstwerk is het van belang om de veiligheid te garanderen en daarmee dus ook voor partijen met onderhoudscontracten. Goed uitvoeren en ontwerpen is hierbij cruciaal.”  Martin Makkink (onafhankelijk adviseur opleggingen): “Er moet uniform SMART worden gemaakt wat de randvoorwaarden zijn voor een goede uitvoering en hoe dit gemeten kan worden: geen discussie meer op de bouwplaats!”.

Van Vliet ziet dan ook de noodzaak in om een nieuwe, goed onderzochte norm te krijgen. “Deze nieuwe norm kan gebruikt worden bij het ontwerpen van opleggingen bij nieuwe bruggen maar ook bij het analyseren van schades  Als blijkt dat de wrijvingsnorm niet gehaald wordt en het rubber er dus tussenuit kan lopen, moeten andere (duurdere en moeilijker vervangbare) oplossingen toegepast worden, zoals het vastzetten van de opleggingen”.

Fondsenwerving

Het PVO zet zich actief in om onderzoek over de wrijving van rubberopleggingen van de grond te krijgen. Het uiteindelijke doel is het beperken van schades en verminderen van discussies door eenduidige richtlijnen en normen voor ontwerpers en uitvoerders.

Momenteel is de fondsenwerving om dit onderzoek mogelijk te maken in een vergevorderd stadium, mede door bijdragen van het PVO, Rijkswaterstaat en vier marktpartijen. Er is nu nog 30.000 euro nodig om van start te kunnen gaan.

Lees meer
Data meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen bekend

6 augustus 2018

Data meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen bekend

Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen in kunstwerken? De nieuwe datum voor de meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen is bekend. De cursus vindt plaats op 11 september aanstaande. Het programma in het kort: 11-09-2018: Dag 1 | Inleiding en [...]

Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen in kunstwerken?

De nieuwe datum voor de meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen is bekend. De cursus vindt plaats op 11 september aanstaande.

Het programma in het kort:

 • 11-09-2018: Dag 1 | Inleiding en algemeen voegovergangen en opleggingen
 • 19-09-2018: Dag 2 | Theorie & praktijk opleggingen
 • 03-10-2018: Dag 3 | Theorie & praktijk voegovergangen
 • 10-10-2018: Dag 4 | Inspectie, Beheer & Onderhoud van

 

Lees meer over de cursus

Lees meer

20 februari 2018

Commentaarronde EN 1337-serie “Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen” (ontwerpnorm)

Op 19 februari is er vanuit NEN een persbericht gepubliceerd dat tot 23 maart commentaar gegeven kan worden op de ontwerpversie van de normenserie EN 1337. Momenteel is de normcommissie druk bezig met het verzamelen en rapporteren van het Nederlandse commentaar. Gezien de korte duur van de commentaarronde [...]

Op 19 februari is er vanuit NEN een persbericht gepubliceerd dat tot 23 maart commentaar gegeven kan worden op de ontwerpversie van de normenserie EN 1337.

Momenteel is de normcommissie druk bezig met het verzamelen en rapporteren van het Nederlandse commentaar. Gezien de korte duur van de commentaarronde is het van belang dat gebruikers van deze norm binnen het PVO zo nodig ook op korte termijn hun commentaren opstellen.

Onderstaand een korte toelichting van Han Leendertz (door PVO gefinancierde specialist en voorzitter van de Europese werkgroep) bij de belangrijkste wijzigingen.

Algemene opmerkingen

 • Alle delen hebben dezelfde volgorde van onderwerpen
 • ‘Attestation of Conformity’ is veranderd in’ Assessment and verification of Constancy of Performance (AVCP)’
 • Symbolen zijn in lijn gebracht met ISO 3898
 • De onderwerpen van de delen 9 Protection, 10 Inspection en 11 Transport en Installation zijn
  opgenomen in deel 1

 

EN 1337-1 – General

 • Algemene ontwerpeisen zijn gerelateerd aan de Eurocode
 • Uitvoering staal-constructieve aspecten zijn gerelateerd aan EN 1090-2
 • Er zijn eisen voor uitvoeringsaspecten toegevoegd

 

EN 1337-2 – Sliding elements

 • Staal tegen staal oppervlakken in geleidingen toegevoegd

 

EN 1337-3 – Elastomeric bearings

 • De G-modulus is middels correctiefactoren afhankelijk geworden van temperatuur en opgedrongen bewegingssnelheid (dit zal invloed hebben op de huidige ontwerppraktijk)
 • Slipresistance (formules plaatsvastheid) opnieuw afgeleid van ORE onderzoeken
 • Vergelijkingen voor ‘restoring moment’ zijn vervangen door nieuwe (veel complexere) vergeljikingen
 • Nauwkeuriger methode voor de relatie indrukking – kracht toegevoegd
 • Elliptische opleggingen worden niet meer geregeld in EN 1337-3
 • Alle ontwerpformules gecompleteerd voor ronde opleggingen

 

EN 1337-4 – Roller bearings

 • Hogere materiaalfactoren ingevoerd
 • Materiaaltesten uitgebreid

 

EN 1337-5 – Pot bearings

 • Wrijvingscoëfficient tussen pot en piston verhoogd
 • Hoekmoment tussen potwand en bodem toegevoegd

 

EN 1337-6 – Rocker bearings

 • Fout in contactspanningsformule gecorrigeerd
 • Constactspanningsformules uitgewerkt voor bol tegen vlak en bol tegen hol
 • Materiaaleisen uitgebreid

 

EN 1337-7 – Spherical and cylindrical bearings

 • Berekeningsmethode voor minimale dikte concaafdelen toegevoegd

 

EN 1337-8 – Guide and restraint bearings

 • Voor staal-constructieve aspecten verwezen naar Eurocode
 • Voor contactvlakken glijdelementen verwezen naar EN 1337-2
 • Voor ontwerp draagaspecten contactvlakken verwezen naar andere delen van EN 1337

 

Commentaar geven op de EN 1337-serie?

Meer informatie over de herziening van de norm en reageren vindt u in het nieuwsbericht Herziening Europese norm voor Opleggingen van NEN. Reageren kan tot 23 maart.

Lees meer
Presentaties bijeenkomst Onderzoek ‘wandelende’ oplegblokken beschikbaar

29 januari 2018

Presentaties bijeenkomst Onderzoek ‘wandelende’ oplegblokken beschikbaar

De presentaties van de themabijeenkomst Onderzoek ‘wandelende oplegblokken’ van woensdag 17 januari zijn beschikbaar. Deze zijn gebundeld in onderstaande PDF.   Download hier de presentatie van de bijeenkomst Wandelende Opleggingen bij RWS op 17 januari 2018       [...]

De presentaties van de themabijeenkomst Onderzoek ‘wandelende oplegblokken’ van woensdag 17 januari zijn beschikbaar. Deze zijn gebundeld in onderstaande PDF.

 

Download hier de presentatie van de bijeenkomst Wandelende Opleggingen bij RWS op 17 januari 2018

 

 

 

Lees meer
Ondersteuning Platform Voegovergangen en Opleggingen overgenomen door CROW

31 oktober 2017

Ondersteuning Platform Voegovergangen en Opleggingen overgenomen door CROW

Per 1 november 2017 neemt CROW de rol van facilitator over van SBRCURnet. Aanleiding voor dit besluit, is het feit dat SBRCURnet per 1 januari 2018 haar activiteiten als kennisinstelling moet beëindigen. CROW zal PVO faciliteren op het gebied van projectmanagement, communicatie en administratie. Logische stap SBRCURnet faciliteerde [...]

Per 1 november 2017 neemt CROW de rol van facilitator over van SBRCURnet. Aanleiding voor dit besluit, is het feit dat SBRCURnet per 1 januari 2018 haar activiteiten als kennisinstelling moet beëindigen. CROW zal PVO faciliteren op het gebied van projectmanagement, communicatie en administratie.

Logische stap

SBRCURnet faciliteerde PVO sinds oprichting in 2010, een proces waar CROW destijds ook bij betrokken was. “PVO gaat over kennis praktisch toepasbaar maken, het is daarom voor mij vanzelfsprekend dat CROW PVO gaat ondersteunen”, aldus Paul van Bruggen, teamproducent bij CROW. “Het platform is een aanvulling op het portfolio van het team Infrastructuur binnen CROW. Bovendien is er een positieve kruisbestuiving vanwege de netwerken van de beide organisaties.”

Woensdag 18 oktober 2017 vond een extra Algemene ledenvergadering plaats. De leden hebben ingestemd met de overname door CROW.

Vooruitblik

Van Bruggen: “De komende tijd gaan CROW en PVO aan de slag om elkaar te versterken. We stellen een plan op voor 2018 om daar handen en voeten aan te geven”. Een afvaardiging van de leden gaat met CROW aan de slag om dit plan verder uit te werken.

Meer informatie

Kijk op de website van SBRCURnet voor meer informatie over de beëindiging van SBRCURnet.

Artikel ‘Ondersteuning Platform Voegovergangen en Opleggingen door CROW’ op www.crow.nl

Website CROW

 

Lees meer
16 deelnemers geslaagd voor cursus Voegovergangen en Opleggingen

31 mei 2017

16 deelnemers geslaagd voor cursus Voegovergangen en Opleggingen

Afgelopen maanden is voor de zesde keer de cursus Voegovergangen en Opleggingen afgerond. Het gezelschap van deze uitverkochte cursus bestond uit een diverse groep van opdrachtnemers, opdrachtgevers, constructeurs en leveranciers. Gedurende vier dagen kregen de 16 deelnemers alle ins en outs te horen over de totale levenscyclus voegovergangen en opleggingen.

Afgelopen maanden is voor de zesde keer de cursus Voegovergangen en Opleggingen afgerond. Het gezelschap van deze uitverkochte cursus bestond uit een diverse groep van opdrachtnemers, opdrachtgevers, constructeurs en leveranciers. Gedurende vier dagen kregen de 16 deelnemers alle ins en outs te horen over de totale levenscyclus voegovergangen en opleggingen.

De docenten gingen onder andere in op:

 • ontwerpaspecten;
 • de functies van voegovergangen en opleggingen;
 • de op te nemen belastingen en bewegingen uit verkeer en de kunstwerken;
 • aandachtspunten voor de aanleg en beheer en onderhoud.

Wilt u zich ook verdiepen in dit onderwerp, uw kennis bijspijkeren of nieuwe inzichten krijgen? Schrijf u nu in voor de cursus in het najaar van 2017.

Lees meer

20 december 2016

PVO lanceert nieuwe website met online tools

Platform Voegovergangen en Opleggingen heeft vandaag haar vernieuwde website gelanceerd. Tools zoals online handboeken, product-factsheets en een meerkeuzematrix ontsluiten snel en specifiek actuele kennis en informatie. De tools zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor het onderdeel voegovergangen. De tools voor opleggingen worden momenteel uitgewerkt. Wel kunnen leden elkaar, en de markt, [...]

Platform Voegovergangen en Opleggingen heeft vandaag haar vernieuwde website gelanceerd. Tools zoals online handboeken, product-factsheets en een meerkeuzematrix ontsluiten snel en specifiek actuele kennis en informatie. De tools zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor het onderdeel voegovergangen. De tools voor opleggingen worden momenteel uitgewerkt. Wel kunnen leden elkaar, en de markt, inspireren door voorbeeldprojecten uit te lichten met vermelding van de bijbehorende producten.

Online handboek voegovergangen

De syllabus van de meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen vormt de basis voor twee nieuwe online handboeken: Voegovergangen en Opleggingen. Door de digitalisering van de specialistische kennis uit de cursus kan PVO de markt altijd van actuele informatie voorzien. Met de komst van de nieuwe website lanceert PVO eerst het handboek voegovergangen. Aan het handboek opleggingen wordt hard gewerkt, in het eerste kwartaal van 2017 volgt een eerste opzet op de website.

Factsheets voegovergangen

In januari 2017 verschijnen de factsheets voegovergangen. Deze geven informatie over en inzicht in de producten die beoordeeld zijn door Rijkswaterstaat GPO. Denk aan erkende producten die in het (hoofd)wegennet worden toegepast, validaties van Rijkswaterstaat o.b.v. RTD1007-2, prestaties zoals capaciteit, levensduur en RAMS-aspecten.

Digitale meerkeuzematrix voegovergangen

De online handboeken en de factsheets sluiten aan op de meerkeuzematrix (MKM). De MKM voert op basis van project- en objectinformatie controles en berekeningen uit, bijvoorbeeld voor belastingcombinaties of geluidseisen, waarna een overzicht van toepasbare producten volgt. Deze tool helpt in de keuze voor een geschikt voegproduct en biedt meer bedrijfszekerheid.

Lidmaatschapsvoordelen

Een deel van de tools is alleen toegankelijk voor leden van het platform. Bekijk de lidmaatschappen om te zien welke voordelen een lidmaatschap biedt.
Medewerkers van organisaties die lid zijn kunnen eenvoudig zelf een account aanmaken. Ga naar de website en volg de stappen.

Lees meer
16 deelnemers geslaagd voor cursus Voegovergangen en Opleggingen

30 mei 2016

16 deelnemers geslaagd voor cursus Voegovergangen en Opleggingen

Afgelopen maanden is voor de vierde keer de cursus Voegovergangen en Opleggingen afgerond. Het gezelschap van deze uitverkochte cursus bestond uit een diverse groep van opdrachtnemers, opdrachtgevers, constructeurs en leveranciers. Gedurende vier dagen kregen de 16 deelnemers alle ins en outs te horen over de totale levenscyclus voegovergangen en opleggingen. De docenten [...]

Afgelopen maanden is voor de vierde keer de cursus Voegovergangen en Opleggingen afgerond. Het gezelschap van deze uitverkochte cursus bestond uit een diverse groep van opdrachtnemers, opdrachtgevers, constructeurs en leveranciers. Gedurende vier dagen kregen de 16 deelnemers alle ins en outs te horen over de totale levenscyclus voegovergangen en opleggingen.

De docenten gingen onder andere in op:

 • ontwerpaspecten;
 • de functies van voegovergangen en opleggingen;
 • de op te nemen belastingen en bewegingen uit verkeer en de kunstwerken;
 • aandachtspunten voor de aanleg en beheer en onderhoud.

 

Lees meer