Nieuws

28 februari 2019

Interessant artikel in OTAR over nieuwe regelgeving

In het 1e online OTAR Magazine van dit jaar staat een interessant artikel over voegovergangen en opleggingen! Zie de betreffende pagina’s p.22-25.

In het 1e online OTAR Magazine van dit jaar staat een interessant artikel over voegovergangen en opleggingen!

Zie de betreffende pagina’s p.22-25.

Lees meer

27 februari 2019

ALV op 27 maart 2019

De ALV gecombineerd met het Stakeholdersoverleg vindt plaats op woensdagmiddag 27 maart a.s. in NDC Den Hommel te Utrecht. Alvast wat informatie over het programma: Vanaf 12.00 uur    Inloop (koffie, geen lunch) 13.00 uur              Start stakeholdersessies (discussie aan 5 tafels met plenaire start) [...]

De ALV gecombineerd met het Stakeholdersoverleg vindt plaats op woensdagmiddag 27 maart a.s. in NDC Den Hommel te Utrecht.

Alvast wat informatie over het programma:

   • Vanaf 12.00 uur    Inloop (koffie, geen lunch)
   • 13.00 uur              Start stakeholdersessies (discussie aan 5 tafels met plenaire start)
   • 14.30 uur              Korte pauze
   • 14.45 uur              Algemene Ledenvergadering (plenair)
   • 15.30 uur              Terugkoppeling stakeholdersessies (plenair)
   • 16.30 uur              Borrel
   • 17.30 uur              Einde.

De uitnodiging per email volgt zo snel als mogelijk.

Omdat we deze keer de ALV combineren met het Stakeholdersoverleg zijn niet alleen de ALV-leden maar ook geïnteresseerde collega’s welkom!

SAVE THE DATE!

Lees meer

3 januari 2019

Meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen

Geluidsoverlast, gevolgschade van lekkages, onveilige beleving bij de weggebruiker, en onverwachte hoge onderhoudskosten door onverwachte schade. Enkele risico’s van niet goed functionerende voegovergangen en opleggingen: Belangrijke maar kwetsbare onderdelen in onze weginfrastructuur. Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen [...]

Geluidsoverlast, gevolgschade van lekkages, onveilige beleving bij de weggebruiker, en onverwachte hoge onderhoudskosten door onverwachte schade. Enkele risico’s van niet goed functionerende voegovergangen en opleggingen: Belangrijke maar kwetsbare onderdelen in onze weginfrastructuur. Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen in kunstwerken?

De nieuwe datum voor de meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen is bekend. De cursus start op 3 april.

Praktische informatie

Duur: 4 dagen. Alle dagen beginnen om 9:00 uur (inloop vanaf 8:45 uur) en eindigen om 17.00 uur. Dag 4 eindigt met een borrel tot ± 18.00 uur.
Korting: leden van PVO ontvangen de volgende korting:

 • Bedrijfs- en overheidsleden: 10% korting
 • Gouden leden: 15% korting
 • Platina leden: 20% korting

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma in het kort:

 • Dag 1: Inleiding en algemene ontwerpaspecten.
 • Dag 2: Theorie en praktijk opleggingen.
 • Dag 3: Theorie en praktijk voegovergangen.
 • Dag 4: Beheer, inspectie en advies.

Lees meer over de cursus

 

Lees meer

4 december 2018

Oproep voor commentaar op de RTD1007-4 vóór 10 januari 2019!

Rijkswaterstaat is bezig de RTD1007-2, -3 en -4 aan te passen. De RTD1007-4 is nu als eindconcept gereed en deze willen we graag klankborden met de belanghebbende partijen in het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO). RTD staat voor Rijkswaterstaat Technisch Document. Het te beoordelen document betreft het eindconcept voor [...]

Rijkswaterstaat is bezig de RTD1007-2, -3 en -4 aan te passen. De RTD1007-4 is nu als eindconcept gereed en deze willen we graag klankborden met de belanghebbende partijen in het Platform
Voegovergangen en Opleggingen (PVO).

RTD staat voor Rijkswaterstaat Technisch Document. Het te beoordelen document betreft het eindconcept voor de RTD1007-4: 2018 ‘Richtlijnen voor flexibele voegovergangsystemen’. Versie 2.0 van 22 november 2018.

Onderhavige tweede versie van RTD 1007-4 is een richtlijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie duurzamere flexibele voegovergangen met een ontwerplevensduur
van tenminste 10-15 jaar. Dit vormt een handreiking voor opdrachtnemers om aan te tonen dat een flexibele voegovergangsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Rijkswaterstaat richtlijn RTD 1007-2. Deze herziene RTD is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van het PVO.

Commentaar geven op het eindconcept

Graag nodigen wij u uit om uw commentaar op het eindconcept versie 2.0 te leveren vóór 10 januari 2019. U kunt dat doen door een bericht te sturen naar het secretariaat van het PVO: pvosecretariaat@crow.nl. Vervolgens krijgt u de concept-richtlijn samen met een Excel-document om uw commentaar in te noteren toegestuurd.

 

Lees meer

22 november 2018

Generiek rekenmodel voor voegbewegingen van bestaande kunstwerken

Afgelopen tijd is hard gewerkt aan een tool voor het berekenen van door voegovergangen op te nemen bewegingen van (bestaande) betonnen kunstwerken. De eerste testversie is van de tool is nu gereed. De validatie vindt komende maanden plaats binnen de projectgroep van het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) die zorgdraagt [...]

Afgelopen tijd is hard gewerkt aan een tool voor het berekenen van door voegovergangen op te nemen bewegingen van (bestaande) betonnen kunstwerken. De eerste testversie is van de tool is nu gereed. De validatie vindt komende maanden plaats binnen de projectgroep van het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) die zorgdraagt voor de ontwikkeling van de tool. De bedoeling is dat de tool eind eerste kwartaal van 2019 beschikbaar komt voor de leden.

Om voegbewegingen van kunstwerken in kaart te brengen zijn gecompliceerde berekeningen nodig. De behoefte aan nauwkeurige analyse van voegbewegingen is met name van groot belang bij toepassing van stille duurzame flexibele voegovergangen in bruggen en viaducten. Naast bepaling van de totaal benodigde dilatatiecapaciteit, bestaat in die gevallen ook behoefte aan bepaling van hoogfrequente voegbewegingen onder verkeersbelasting. Deze hoogfrequente voegbewegingen kunnen een belangrijke oorzaak zijn waarom bepaalde type voegovergangen falen, zoals scheurvorming door vermoeiing met gevolgschades.

Voor nieuwe kunstwerken is in de regel een objectspecifiek rekenmodel beschikbaar waarvan op basis een analyse van de voegbewegingen kan worden uitgevoerd. In het verleden werd een dergelijk rekenmodel nog niet toegepast. Voor de berekening van voegbewegingen van bestaande kunstwerken waar de voegovergangen vervangen worden, ontbreken dan ook vaak de benodigde gegevens.

Objectspecifieke situaties

Met de toename van stille verhardingsdeklagen groeit de behoefte aan toepassing van stille duurzame voegovergangen. Met een goed rekenmodel kan vastgesteld worden of dergelijke voegovergangen in objectspecifieke situaties verantwoord toegepast kunnen worden en of zij hun ontwerplevensduur zullen halen. Dergelijke berekeningen worden, net als bij nieuwbouw, vaak door ingenieursbureaus gemaakt. De wijze waarop dit gebeurt, is niet altijd eenduidig. Resultaten van berekeningen kunnen dan ook aanzienlijk verschillen. Belangrijke aspecten worden regelmatig niet goed onderkend, waardoor de modellering niet correct wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn de berekeningen van de bewegingen erg kostbaar.

Het PVO heeft daarom de projectgroep geformeerd die zorgdraagt voor de ontwikkeling van een generiek rekenmodel voor de bepaling van voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken.

Rekenmodel

Het rekenmodel kan desgewenst voor nieuwe kunstwerken gebruik worden. In dat geval moeten de vervormingen door krimp, kruip en zetting aanvullend door de gebruiker zelf bepaald worden. Om het breed toegankelijk te maken wordt het rekenmodel ontwikkeld voor Excel.

Het gebruik van de MKM-tool (Meerkeuzematrix) van het PVO vraagt ook om invoer van de voegbewegingen. Het verkrijgen van deze noodzakelijke invoer wordt met deze nieuwe rekentool eenvoudiger, waardoor ook het gebruik van de MKM-tool beter tot zijn recht komt.

Met het beschikbaar komen van het rekenmodel kunnen opdrachtgevers zelf vooraf voegbewegingen (laten) bepalen en meegeven als informatie in een onderhoudscontract. Ook kunnen zij het model gebruiken om bijvoorbeeld middels de MKM-tool van het PVO zelf een verantwoorde keuze voor een bepaald type voegovergang te maken.

Indien opdrachtgevers het bepalen van de voegbewegingen als verplichting en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer zien, dan kunnen aannemers of leveranciers deze voegbewegingen zelf op een eenvoudige maar verantwoorde en economische wijze (laten) bepalen. Uiteraard kunnen ook zij de resultaten combineren met de MKM-tool om te toetsen welke voegovergangen voldoen in de betreffende objectspecifieke situatie.

Lees meer

22 november 2018

Bijeenkomst ‘Stille, duurzame voegovergangen’

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) is bezig met de organisatie van een middagbijeenkomst over stille en duurzame voegovergangen. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers onder meer horen over het onderscheid tussen hoog- en laagfrequente voegbewegingen, de nieuwe rekentool, de nieuwe RTD 1007-4 en meer. De bijeenkomst is gericht op [...]

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) is bezig met de organisatie van een middagbijeenkomst over stille en duurzame voegovergangen. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers onder meer horen over het onderscheid tussen hoog- en laagfrequente voegbewegingen, de nieuwe rekentool, de nieuwe RTD 1007-4 en meer.

De bijeenkomst is gericht op iedereen die met voegovergangen werkt: opdrachtgevers, assetmanagers en aannemers.

De datum en locatie voor het evenement worden later bekend gemaakt. Voor leden van het Platform Voegovergangen en Opleggingen is deze bijeenkomst gratis.

Bent u geïnteresseerd in het thema en heeft u zelf ook onderwerpen die u besproken wilt hebben? Dan kunt u deze mailen naar pvosecretariaat@crow.nl. De organisatie bekijkt dan of deze onderwerpen een plaats in het programma kunnen krijgen.

Zodra er meer bekend is over de locatie en datum vindt u dat op deze site en ontvangen de PVO leden een persoonlijke uitnodiging.

Lees meer

22 november 2018

Herziening Technische kaders voegovergangen (RTD1007-2/-3 en -4)

Rijkswaterstaat streeft naar het cyclische verbeteren en actualiseren van haar technische kaders en richtlijnen. Ervaringen in projecten en uitgevoerde onderzoeken hebben aanleiding gegeven om de vigerende kaders te herzien. Binnen Rijkswaterstaat is daarom afgelopen jaar gewerkt aan de herziening van de diverse technische kaders voor voegovergangen: RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen [...]

Rijkswaterstaat streeft naar het cyclische verbeteren en actualiseren van haar technische kaders en richtlijnen. Ervaringen in projecten en uitgevoerde onderzoeken hebben aanleiding gegeven om de vigerende kaders te herzien.

Binnen Rijkswaterstaat is daarom afgelopen jaar gewerkt aan de herziening van de diverse technische kaders voor voegovergangen:

 • RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen (vigerende versie 3.0, wordt 4.0)
 • RTD1007-3 Geluidseisen voegovergangen (vigerende versie 1.0, wordt 2.0)
 • RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangsystemen (vigerende versie 1.0, wordt 2.0)

De eindconcepten van deze nieuwe versies zullen naar verwachting tussen eind november en eind december 2018 gereed zijn. Rijkswaterstaat streeft ernaar de nieuwe versie in het eerste kwartaal van 2019 te publiceren en te implementeren in haar bedrijfsvoering.

Voor definitieve vaststelling zullen de nieuwe conceptversies in december worden gedeeld met belangstellende en belanghebbende leden. In januari en februari zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd door het PVO waarbij opmerkingen op de wijzigingen kunnen worden besproken.

Meer informatie volgt binnenkort op de website van het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO).

Lees meer
Waarom begrijpen we wandelende opleggingen nog steeds niet?

16 november 2018

Waarom begrijpen we wandelende opleggingen nog steeds niet?

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) wil in samenwerking met KIWA een onderzoek starten om inzicht te krijgen hoe een rubber oplegging zich gedraagt tegen verschillend afgewerkte betonoppervlakken, diverse staaloppervlakken en een aantal kunststoffen. In de infrastructuur worden veel rubberen opleggingen toegepast om bewegingen tussen onder- en bovenbouw op [...]

Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) wil in samenwerking met KIWA een onderzoek starten om inzicht te krijgen hoe een rubber oplegging zich gedraagt tegen verschillend afgewerkte betonoppervlakken, diverse staaloppervlakken en een aantal kunststoffen.

In de infrastructuur worden veel rubberen opleggingen toegepast om bewegingen tussen onder- en bovenbouw op te vangen. Het betreft in veruit de meeste gevallen staalplaatgewapende rubber opleggingen (type B opleggingen conform de NEN EN 1337 deel 3).

“De bruggen op snelwegen bestaan veelal uit betonnen onderdelen, deze leg je niet zomaar koud op het landhoofd, dat gaat wrikken”, legt Evert van Vliet, R&D Specialist bij Spanbeton, uit. “Dat veroorzaakt schade, dus leg je er een rubber oplegging tussen. Deze volgt dan de bewegingen van het viaduct.”

Deze oplegging ligt er los tussen en wordt door de wrijving met de omgeving op z’n plek gehouden. De wrijving moet ook genoeg zijn voor het opnemen van de horizontaalkrachten van wind en remmend verkeer. “De vraag is dan: is de wrijving tussen die rubber oplegging en de onder- en bovenbouw voldoende, dat deze er niet tussenuit wandelt.” Als dit wel gebeurt valt er een steunpunt weg en is het brugdek niet meer goed ondersteund. De brug voldoet dan niet meer aan zijn ontwerpvoorwaarden, in het ergste geval moet de brug gesloten worden voor verkeer. Herstelkosten zijn doorgaans zeer kostbaar, zij overstijgen de feitelijke waarde van de opleggingen met duizenden procenten!

Discussie

Hoewel het gebruik van type B rubber opleggingen inmiddels decennia meegaat, is het inzicht in het fenomeen ‘wrijving’ en de relatie met ‘wegwandelen’ beperkt. Dit uit zich niet alleen in een jaren durende discussie tussen experts in de normcommissie, maar ook tussen ontwerpers in projecten.
De huidige normtekst over deze wrijving is gebaseerd op data uit oude onderzoeken met zeer weinig inzicht in de randvoorwaarden van die onderzoeken, zoals de ruwheid van de materialen die gebruikt worden.

In gesprek met enkele leden van het PVO wordt duidelijk dat het belang van een goede norm vaak onderschat wordt. Frank van Beek, adviseur bruggen en viaducten bij Rijkswaterstaat: “Het betrouwbaar functioneren van opleggingen gedurende de levensduur is van groot belang: voor de beheerder bij Rijkswaterstaat, provincie en gemeente van het kunstwerk is het van belang om de veiligheid te garanderen en daarmee dus ook voor partijen met onderhoudscontracten. Goed uitvoeren en ontwerpen is hierbij cruciaal.”  Martin Makkink (onafhankelijk adviseur opleggingen): “Er moet uniform SMART worden gemaakt wat de randvoorwaarden zijn voor een goede uitvoering en hoe dit gemeten kan worden: geen discussie meer op de bouwplaats!”.

Van Vliet ziet dan ook de noodzaak in om een nieuwe, goed onderzochte norm te krijgen. “Deze nieuwe norm kan gebruikt worden bij het ontwerpen van opleggingen bij nieuwe bruggen maar ook bij het analyseren van schades  Als blijkt dat de wrijvingsnorm niet gehaald wordt en het rubber er dus tussenuit kan lopen, moeten andere (duurdere en moeilijker vervangbare) oplossingen toegepast worden, zoals het vastzetten van de opleggingen”.

Fondsenwerving

Het PVO zet zich actief in om onderzoek over de wrijving van rubberopleggingen van de grond te krijgen. Het uiteindelijke doel is het beperken van schades en verminderen van discussies door eenduidige richtlijnen en normen voor ontwerpers en uitvoerders.

Momenteel is de fondsenwerving om dit onderzoek mogelijk te maken in een vergevorderd stadium, mede door bijdragen van het PVO, Rijkswaterstaat en vier marktpartijen. Er is nu nog 30.000 euro nodig om van start te kunnen gaan.

Lees meer
Data meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen bekend

6 augustus 2018

Data meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen bekend

Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen in kunstwerken? De nieuwe datum voor de meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen is bekend. De cursus vindt plaats op 11 september aanstaande. Het programma in het kort: 11-09-2018: Dag 1 | Inleiding en [...]

Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen in kunstwerken?

De nieuwe datum voor de meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen is bekend. De cursus vindt plaats op 11 september aanstaande.

Het programma in het kort:

 • 11-09-2018: Dag 1 | Inleiding en algemeen voegovergangen en opleggingen
 • 19-09-2018: Dag 2 | Theorie & praktijk opleggingen
 • 03-10-2018: Dag 3 | Theorie & praktijk voegovergangen
 • 10-10-2018: Dag 4 | Inspectie, Beheer & Onderhoud van

 

Lees meer over de cursus

Lees meer

20 februari 2018

Commentaarronde EN 1337-serie “Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen” (ontwerpnorm)

Op 19 februari is er vanuit NEN een persbericht gepubliceerd dat tot 23 maart commentaar gegeven kan worden op de ontwerpversie van de normenserie EN 1337. Momenteel is de normcommissie druk bezig met het verzamelen en rapporteren van het Nederlandse commentaar. Gezien de korte duur van de commentaarronde [...]

Op 19 februari is er vanuit NEN een persbericht gepubliceerd dat tot 23 maart commentaar gegeven kan worden op de ontwerpversie van de normenserie EN 1337.

Momenteel is de normcommissie druk bezig met het verzamelen en rapporteren van het Nederlandse commentaar. Gezien de korte duur van de commentaarronde is het van belang dat gebruikers van deze norm binnen het PVO zo nodig ook op korte termijn hun commentaren opstellen.

Onderstaand een korte toelichting van Han Leendertz (door PVO gefinancierde specialist en voorzitter van de Europese werkgroep) bij de belangrijkste wijzigingen.

Algemene opmerkingen

 • Alle delen hebben dezelfde volgorde van onderwerpen
 • ‘Attestation of Conformity’ is veranderd in’ Assessment and verification of Constancy of Performance (AVCP)’
 • Symbolen zijn in lijn gebracht met ISO 3898
 • De onderwerpen van de delen 9 Protection, 10 Inspection en 11 Transport en Installation zijn
  opgenomen in deel 1

 

EN 1337-1 – General

 • Algemene ontwerpeisen zijn gerelateerd aan de Eurocode
 • Uitvoering staal-constructieve aspecten zijn gerelateerd aan EN 1090-2
 • Er zijn eisen voor uitvoeringsaspecten toegevoegd

 

EN 1337-2 – Sliding elements

 • Staal tegen staal oppervlakken in geleidingen toegevoegd

 

EN 1337-3 – Elastomeric bearings

 • De G-modulus is middels correctiefactoren afhankelijk geworden van temperatuur en opgedrongen bewegingssnelheid (dit zal invloed hebben op de huidige ontwerppraktijk)
 • Slipresistance (formules plaatsvastheid) opnieuw afgeleid van ORE onderzoeken
 • Vergelijkingen voor ‘restoring moment’ zijn vervangen door nieuwe (veel complexere) vergeljikingen
 • Nauwkeuriger methode voor de relatie indrukking – kracht toegevoegd
 • Elliptische opleggingen worden niet meer geregeld in EN 1337-3
 • Alle ontwerpformules gecompleteerd voor ronde opleggingen

 

EN 1337-4 – Roller bearings

 • Hogere materiaalfactoren ingevoerd
 • Materiaaltesten uitgebreid

 

EN 1337-5 – Pot bearings

 • Wrijvingscoëfficient tussen pot en piston verhoogd
 • Hoekmoment tussen potwand en bodem toegevoegd

 

EN 1337-6 – Rocker bearings

 • Fout in contactspanningsformule gecorrigeerd
 • Constactspanningsformules uitgewerkt voor bol tegen vlak en bol tegen hol
 • Materiaaleisen uitgebreid

 

EN 1337-7 – Spherical and cylindrical bearings

 • Berekeningsmethode voor minimale dikte concaafdelen toegevoegd

 

EN 1337-8 – Guide and restraint bearings

 • Voor staal-constructieve aspecten verwezen naar Eurocode
 • Voor contactvlakken glijdelementen verwezen naar EN 1337-2
 • Voor ontwerp draagaspecten contactvlakken verwezen naar andere delen van EN 1337

 

Commentaar geven op de EN 1337-serie?

Meer informatie over de herziening van de norm en reageren vindt u in het nieuwsbericht Herziening Europese norm voor Opleggingen van NEN. Reageren kan tot 23 maart.

Lees meer