Nieuws

28 juni 2021

Concept Ingenieurs Gouden Lid PVO

Concept Ingenieurs is gouden lid geworden van het PVO. Met Ruud Meijer als vertegenwoordiger in de stuurgroep. Na diverse bijdragen aan bijvoorbeeld de digitale handboeken en de meerdaagse cursus, wordt hun betrokkenheid bij het platform daarmee geïntensiveerd. De ontwikkelingen binnen het PVO op het gebied van instandhouding en kennisdeling [...]

Concept Ingenieurs is gouden lid geworden van het PVO. Met Ruud Meijer als vertegenwoordiger in de stuurgroep. Na diverse bijdragen aan bijvoorbeeld de digitale handboeken en de meerdaagse cursus, wordt hun betrokkenheid bij het platform daarmee geïntensiveerd. De ontwikkelingen binnen het PVO op het gebied van instandhouding en kennisdeling sluiten perfect aan bij de dienstverlening van Concept Ingenieurs. Het gouden lidmaatschap doet daar recht aan. Bovendien biedt het de mogelijkheid om op strategisch niveau mee te werken aan het succes van het platform.

Lees meer

1 april 2021

Succesvolle webinar ‘Feiten en fictie over wandelende opleggingen’

Rubber opleggingen bij prefab liggers Onderzoek wandelende opleggingen afgerond! Hoe nu verder? Op 26 maart zijn tijdens de PVO-webinar ‘Feiten en fictie over wandelende opleggingen’ de uitkomsten van het PVO-onderzoek wandelende opleggingen gepresenteerd. Het was een goed bezochte webinar met 125 deelnemers! Achtereenvolgens zijn bevindingen uit de literatuurstudie, het uitgebreide [...]
Rubber opleggingen bij prefab liggers
Rubber opleggingen bij prefab liggers

Onderzoek wandelende opleggingen afgerond! Hoe nu verder?

Op 26 maart zijn tijdens de PVO-webinar ‘Feiten en fictie over wandelende opleggingen’ de uitkomsten van het PVO-onderzoek wandelende opleggingen gepresenteerd. Het was een goed bezochte webinar met 125 deelnemers! Achtereenvolgens zijn bevindingen uit de literatuurstudie, het uitgebreide experimentele testprogramma, de uitgevoerde computersimulaties en de studie naar het meten van ruwheden toegelicht. Na de pauze werd nagedacht over de consequenties van het onderzoek.

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten is hier te downloaden. Het complete onderzoeksrapport komt binnenkort beschikbaar voor PVO-leden.

Helaas heeft het onderzoek niet alle vragen kunnen beantwoorden. Dit bleek ook uit de gestelde vragen in de chat tijdens de webinar. Er bestond behoefte aan meer duidelijkheid over zaken buiten de scope van het onderzoek, zoals de invloed van scheggen bovenop rubberopleggingen, opnemen van botsbelastingen middels wrijving, beoordelen van de ruwheid van een sokkel, fixeren oplegging aan de onderzijde of ook aan bovenzijde, regelgeving voor andere opdrachtgevers dan Rijkswaterstaat, verwerken van de nieuwste inzichten in de EN1337-3, etc.

Hoe nu verder?

  1. Rijkswaterstaat zal in de RTD1012 op korte termijn duidelijkheid geven over de aan te houden wrijvingscapaciteit. Dit wordt gebaseerd op de prEN1337-3:2018. Dit is een quick-fix-oplossing die helaas nodig is vanwege het vastgelopen normalisatieproces.
  2. Er is vooruitlopend op de aangepaste RTD1012 behoefte aan een nieuwe standaardoplossing welke voldoet aan de wensen en mogelijkheden van ontwerpers, leveranciers, uitvoerders en beheerders. PVO gaat bekijken op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven.
  3. Momenteel analyseert Rijkswaterstaat de kunstwerken waarbij wandelen van opleggingen opgetreden is. Waar nodig worden aanvullende inspecties gedaan. Gecombineerd met de grote hoeveelheid verzamelde kennis in het onderzoek zullen conclusies getrokken worden over het vervolg. Deze conclusies zullen via het PVO gedeeld worden met de leden. Andere beheerders wordt geadviseerd om ook inspecties uit te voeren en deze kennis te delen.
Lees meer
25 maart: online webinar ‘Feiten en fictie over wandelende opleggingen’

4 maart 2021

25 maart: online webinar ‘Feiten en fictie over wandelende opleggingen’

Gratis webinar ‘PVO Feiten en fictie over wandelende opleggingen’ op 25 maart. Rubber opleggingen zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat bewegingen van een brugdek of een viaduct kunnen worden opgevangen. Deze opleggingen ‘los’ plaatsen is een economische manier van werken en daardoor populair geworden. De optredende wrijving van [...]

Gratis webinar ‘PVO Feiten en fictie over wandelende opleggingen’ op 25 maart.

Rubber opleggingen zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat bewegingen van een brugdek of een viaduct kunnen worden opgevangen. Deze opleggingen ‘los’ plaatsen is een economische manier van werken en daardoor populair geworden. De optredende wrijving van de oplegblokken, het wandelen van de oplegging, is onder bepaalde omstandigheden nader onderzocht.
In deze webinar zullen de feiten en ficties voor het voetlicht komen.

Voor meer info en inschrijven: klik op deze link!

 

 

Lees meer

16 december 2020

PVO Jaaroverzicht 2020

  Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, ook voor het PVO. De corona-crisis heeft zijn sporen nagelaten. Niet alleen de viering van het 10-jarig bestaan, ook de jaarlijkse ledenvergadering, de cursussen en de themabijeenkomsten gingen niet door. Voor de buitenwereld waren we minder zichtbaar, maar achter de coulissen [...]

 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, ook voor het PVO. De corona-crisis heeft zijn sporen nagelaten. Niet alleen de viering van het 10-jarig bestaan, ook de jaarlijkse ledenvergadering, de cursussen en de themabijeenkomsten gingen niet door. Voor de buitenwereld waren we minder zichtbaar, maar achter de coulissen is hard gewerkt. Daarover informeren we u graag!

We hebben voor u het PVO Jaaroverzicht 2020 samengesteld (pdf-download).

Het jaaroverzicht laat zien dat we met elkaar, ondanks de soms moeilijke omstandigheden, toch nog veel werk hebben verzet. Met positieve energie gaan we het jaar 2021 tegemoet!

Wij wensen u allen mooie en gezellige feestdagen en vooral een gezond 2021!

Nico Booij, voorzitter PVO
Eddy Westdijk, secretaris PVO

Lees meer

19 oktober 2020

De vierdaagse PVO-cursus gaat dit najaar NIET door

Op 27 oktober stond de 1e cursusdag van de vierdaagse PVO-cursus gepland. Inmiddels blijkt dat het corona-virus zich in een snel tempo weer aan het verspreiden is. Door onze regering worden de maatregelen in het land aangescherpt en uitgebreid. De afgelopen persconferenties hebben dat  duidelijk gemaakt. Dit heeft helaas ook [...]

Op 27 oktober stond de 1e cursusdag van de vierdaagse PVO-cursus gepland. Inmiddels blijkt dat het corona-virus zich in een snel tempo weer aan het verspreiden is. Door onze regering worden de maatregelen in het land aangescherpt en uitgebreid. De afgelopen persconferenties hebben dat  duidelijk gemaakt.

Dit heeft helaas ook consequenties voor de dit najaar geplande PVO-cursus. Enkele van de docenten vallen in de risicogroep. Wellicht ook enkele cursisten. We willen vanuit het PVO geen onnodige risico’s creëren. Het PVO heeft daarom besloten de cursus dit najaar niet door te laten gaan. De cursus wordt uitgesteld naar het voorjaar. Van de omstandigheden zal afhangen of dat in fysieke vorm of in een (goed voorbereide) online vorm moet gaan plaatsvinden.

Het was een lastige keuze en moeilijke beslissing. Het PVO hoopt op begrip voor de keuze die we hebben moeten maken. De deelnemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Eddy Westdijk (secretaris PVO)

Lees meer

8 oktober 2020

Jan van der Ven is niet meer

Jongstleden maandag bereikte mij het bericht dat onze vakgenoot en mijn ‘vakvriend’ Jan van der Ven vrij plotseling is overleden. Jan werd alom gerespecteerd om zijn kennis en ervaring. Zijn werk was zijn leven en passie. Voor mij heeft Jan altijd veel betekend. We hadden regelmatig contact en bleven elkaar [...]

Jongstleden maandag bereikte mij het bericht dat onze vakgenoot en mijn ‘vakvriend’ Jan van der Ven vrij plotseling is overleden. Jan werd alom gerespecteerd om zijn kennis en ervaring. Zijn werk was zijn leven en passie. Voor mij heeft Jan altijd veel betekend. We hadden regelmatig contact en bleven elkaar ook na pensionering regelmatig ontmoeten. Telkens weer fijne momenten waarop we persoonlijke en technische onderwerpen in het Utrechtse bespraken. De laatste ontmoeting ging door de tweede Coronagolf helaas niet door. Jan kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Een longontsteking kwam hij niet te boven. Jan overleed op 82-jarige leeftijd.

We wensen Jans geliefde vrouw, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Nico Booij

Voorzitter PVO

 

Lees meer

21 juli 2020

Najaarscursus Voegovergangen en Opleggingen (4 dagen)

Geluidsoverlast, gevolgschade van lekkages, onveilige beleving bij de weggebruiker, en onverwachte hoge onderhoudskosten door onverwachte schade: enkele risico’s van niet goed functionerende voegovergangen en opleggingen. Belangrijke én kwetsbare onderdelen in onze weginfrastructuur. Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen [...]

Geluidsoverlast, gevolgschade van lekkages, onveilige beleving bij de weggebruiker, en onverwachte hoge onderhoudskosten door onverwachte schade: enkele risico’s van niet goed functionerende voegovergangen en opleggingen. Belangrijke én kwetsbare onderdelen in onze weginfrastructuur.

Weet u met welke zaken u rekening moet houden in de totale levenscyclus van voegovergangen en opleggingen in kunstwerken?

De nieuwe datum voor de meerdaagse cursus Voegovergangen en opleggingen is bekend.
De cursus start op 27 oktober 2020.

Praktische informatie

Duur: 4 dagen. Alle dagen beginnen om 9:00 uur (inloop vanaf 8:45 uur) en eindigen om 17.00 uur.
Dag 4 eindigt met een borrel tot ± 18.00 uur.

Korting: leden van PVO ontvangen de volgende korting:

  • Bedrijfs- en overheidsleden: 10% korting
  • Gouden leden: 15% korting
  • Platina leden: 20% korting

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma in het kort:

  • Dag 1 (27 oktober): Inleiding en algemene ontwerpaspecten.
  • Dag 2 (3 november): Theorie en praktijk opleggingen.
  • Dag 3 (10 november): Theorie en praktijk voegovergangen.
  • Dag 4 (17 november): Beheer, inspectie en advies.

Lees meer over de cursus / Inschrijven

Lees meer

17 juni 2020

Herziening EN 1337 Structural Bearings in het geding!

In de achter ons liggende maanden is regelmatig gesproken over de stand van zaken rond de herziening van EN 1337 Structural Bearings en het Rijkswaterstaat Technisch Document RTD 1012 Eisen voor brugopleggingen. Herziening van RTD 1012 zou plaatsvinden op basis van de nieuwe versie van EN 1337. Afronding van beiden [...]

In de achter ons liggende maanden is regelmatig gesproken over de stand van zaken rond de herziening van EN 1337 Structural Bearings en het Rijkswaterstaat Technisch Document RTD 1012 Eisen voor brugopleggingen. Herziening van RTD 1012 zou plaatsvinden op basis van de nieuwe versie van EN 1337. Afronding van beiden was voorzien in 2020.

In overleg met CEN, het Europees normalisatie instituut, zijn eind 2019 de eerste drie delen van de herziening van EN 1337 ter beoordeling ingediend bij een Harmonised Standards (HAS) consultant. Deze consultant heeft deel 3 Elastomeric bearings namens CEN beoordeeld en helaas afgewezen. Naar nu blijkt mogen productnormen tegenwoordig geen procedures voor ontwerp en aanwijzingen voor fabricage, montage en inspectie bevatten. Deze productnormen zouden meer in lijn moeten zijn met European Assesment Documents (EAD’s). De herziening zal in de huidige afgeronde vorm dus niet verschijnen.

Op 1 juli 2020 vindt een internetvergadering plaats van CEN TC167. Deze commissie is verantwoordelijk voor de herziening en zal zich dan beraden op het vervolg. Een afvaardiging van de Nederlandse spiegelcommissie neemt daaraan deel. Op 23 juni aanstaande bereidt de voltallige spiegelcommissie dit overleg voor.

Door de perikelen rond EN 1337 zal de aanpassing van de RTD 1012 nog even op zich laten wachten. Onlangs verzocht Rijkswaterstaat betreffende stakeholders om commentaar op de huidige versie van de RTD. De sluitingsdatum van de commentaarronde is inmiddels verlopen, maar gezien de vertraging door de afwijzing van de herziening van EN 1337 en het onzekere vervolg, kan commentaar nog ingeleverd worden tot 1 september 2020. Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de RTD in het najaar te herzien en overweegt delen uit de herziening van EN 1337 die voorlopig niet in een nieuwe norm vervat worden over te nemen in de RTD1012.

Nico Booij
Voorzitter PVO

Lees meer

4 juni 2020

BAM Infraconsult Gouden Lid PVO

BAM Infraconsult is gouden lid geworden van het PVO na een lange periode van bedrijfslidmaatschap. Met Evert van Vliet als vertegenwoordiger in de stuurgroep. Op deze manier wil BAM Infraconsult contact houden met dit waardevolle netwerk en strategisch betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het lopende onderzoek [...]

BAM Infraconsult is gouden lid geworden van het PVO na een lange periode van bedrijfslidmaatschap. Met Evert van Vliet als vertegenwoordiger in de stuurgroep. Op deze manier wil BAM Infraconsult contact houden met dit waardevolle netwerk en strategisch betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het lopende onderzoek ‘wandelende opleggingen’.

Lees meer

30 april 2020

Ook het PVO gaat (on)gewoon door!

Begin maart bespraken we met een kleine afvaardiging van de stuurgroep het programma van de op 1 april te houden algemene ledenvergadering. Voor het programma hadden we een interessante invulling in gedachten: De Wet kwaliteitsborging die per 1 januari in werking zou treden en wat deze wet voor de kwaliteitsborging [...]

Begin maart bespraken we met een kleine afvaardiging van de stuurgroep het programma van de op 1 april te houden algemene ledenvergadering. Voor het programma hadden we een interessante invulling in gedachten: De Wet kwaliteitsborging die per 1 januari in werking zou treden en wat deze wet voor de kwaliteitsborging van voegovergangen en opleggingen zou kunnen betekenen. De ALV kon helaas niet doorgaan en inmiddels is bekend dat ook de invoering van de Wkb is uitgesteld.

In het belang van de voortgang vroegen we onze leden per e-mail of zij konden instemmen met het Businessplan 2020 en met de voorgenomen uitbreiding van de stuurgroep met twee leden van decentrale overheden. Dat deed men. We kunnen doorgaan met de voorgenomen activiteiten.

Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar het organiseren van een online-bijeenkomst voor het zomerreces in de vorm van bijvoorbeeld een Webinar. Maar omdat er nog zoveel onduidelijkheden zijn over het vervolg van de corona-crisis en de voorkeur uitgaat naar de dynamiek van een fysieke bijeenkomst, hebben we besloten ons te richten op een bijeenkomst in het najaar. Een bijeenkomst waarin we ook ons 10-jarig bestaan kunnen vieren. Mocht het ook dan nog niet mogelijk zijn, dan kunnen we alsnog een online-bijeenkomst overwegen.

Voorlopig ligt onze focus op de projecten die, voor zover de omstandigheden het toelaten, ongehinderd doorgang kunnen vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan het wrijvingsonderzoek van rubber opleggingen, de actualisering van de digitale handboeken, de integratie van de handboeken in het cursusmateriaal en de onderhoudsadvisering van voegovergangen. ‘Voor zover de omstandigheden het toelaten’ omdat de gevolgen van de corona-crisis niet te voorspellen zijn. Het werk moet immers veelal verzet worden door leden naast hun normale werk en het resultaat is mede afhankelijk van de mogelijkheid en bereidheid van bedrijven om benodigde kennis en ervaring in te brengen.

Op het moment van schrijven van dit bericht lijkt het te lukken om Covid-19 in te dammen. Met u hoop ik dat we binnenkort van meer vrijheid mogen genieten, ook al is het onder veranderde werkomstandigheden.

Blijf voorzichtig!

Nico Booij
Voorzitter PVO

Lees meer