Tools

Deze tools van PVO ontsluiten snel en specifiek actuele kennis en informatie. Ga hieronder naar online handboeken, producten, factsheets en een meerkeuzematrix.

 

Handboek
Voeg­overgangen

alleen voor leden

Vind hier het actuele handboek voegovergangen.

Lees meer

Handboek
Opleggingen

alleen voor leden

Vind hier het actuele handboek opleggingen.

Lees meer

Literatuur
Overzicht

alleen voor leden

Vind alle literatuur die Platform Voegovergangen en Opleggingen beschikbaar heeft.

Lees meer

Product­overzicht
Voeg­overgangen

alleen voor leden

Technische specificaties van producten en bijbehorende beoordelingstatus.

Lees meer

Meerkeuze­matrix
Voeg­overgangen

alleen voor leden

Vind hier de juist voegproducten bij een specifieke situatie.

Lees meer

Rekentool
Voeg­bewegingen

alleen voor leden

Download hier onze applicatie om eenduidige en snelle analyses van voegbewegingen te maken.

Lees meer

HandboekVoeg­overgangen Tool gebruiken

Vind hier het actuele handboek voegovergangen.

De syllabus van de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen vormt de basis voor het nieuwe online handboek Voegovergangen. Door de digitalisering van de specialistische kennis uit de cursus kan PVO de markt altijd van actuele informatie voorzien.

 

Lees meer

HandboekOpleggingen Tool gebruiken

Vind hier het actuele handboek opleggingen.

De syllabus van de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen vormt de basis voor het nieuwe online handboek Opleggingen. Door de digitalisering van de specialistische kennis uit de cursus kan PVO de markt altijd van actuele informatie voorzien.

Lees meer

LiteratuurOverzicht

Om deze tool te gebruiken dient u ingelogd te zijn. Nog geen inloggegevens? Klik hier om te registreren.

Wachtwoord vergeten? Klik hier om te resetten

Vind alle literatuur die Platform Voegovergangen en Opleggingen beschikbaar heeft.

Bent u op zoek naar de literatuur die Platform Voegovergangen en Opleggingen beschikbaar heeft? Hier vindt u snel en overzichtelijk de richtlijnen van Rijkswaterstaat, ETAG, publicaties in vakbladen, afstudeerwerken en meer.

Lees meer

Product­overzichtVoeg­overgangen Tool gebruiken

Technische specificaties van producten en bijbehorende beoordelingstatus.

Het productoverzicht geeft informatie over en inzicht in de producten die beoordeeld zijn door Rijkswaterstaat GPO. Denk aan erkende producten die in het (hoofd)wegennet worden toegepast, validaties van Rijkswaterstaat o.b.v. RTD1007-2, prestaties zoals capaciteit, levensduur en RAMS-aspecten.

Het productoverzicht voegovergangen komen in het eerste kwartaal van 2017 online.

Lees meer

Meerkeuze­matrixVoeg­overgangen

Om deze tool te gebruiken dient u ingelogd te zijn. Nog geen inloggegevens? Klik hier om te registreren.

Wachtwoord vergeten? Klik hier om te resetten

Vind hier de juist voegproducten bij een specifieke situatie.

Waarom de Meerkeuzematrix?

De keuze voor een voegproduct is afhankelijk van allerlei factoren. In eerste instantie heeft Rijkswaterstaat de RTD1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen ontwikkeld om toegang te krijgen tot specialistische informatie voor alle bekende voegconcepten. In de jaren erna is een groeiende behoefte aan inzicht in bedrijfszekere producten gesignaleerd. Op tal van projecten heeft het specialistische onderdeel voor stagnatie gezorgd omdat er bij producttoetsen onvolkomenheden zijn geconstateerd. Dit komt niet alleen door het ontbreken van juiste kennis maar eveneens door de snelle doorontwikkeling van richtlijnen zoals de NBD00400 en RTD1007-2. Geluidseisen hebben het onderwerp niet veel eenvoudiger gemaakt. Met een digitale Meerkeuzematrix kunnen nu belastingcombinaties automatisch worden berekend, maar ook de geluidseisen. En het resultaat is een overzicht met geschikte producten. PVO beoogt met de digitale Meerkeuzematrix een hulpmiddel aan te bieden waarmee de keuze voor een geschikt voegproduct eenvoudiger wordt gemaakt, en meer zekerheid biedt.

 

Voor wie is de Meerkeuzematrix?

De digitale MKM is een hulpmiddel dat logischerwijs goed functioneert indien de juiste invoer wordt gegeven. Omdat de MKM zowel gegevens vraagt over het vervormingsgedrag van een kunstwerk en daarbij optredende verplaatsingen, is het een hulpmiddel dat met name door constructeurs en ervaren werkvoorbereiders gebruikt zal worden. Maar ook in een adviserende of toetsende rol kan de digitale MKM een rol spelen in de beoordeling van een productkeuze. De MKM wordt dus ook gebruikt door adviseurs van Rijkswaterstaat of adviesbureaus, waaronder de TIS-gecertificeerde bureaus.

 

Wat doet de Digitale Meerkeuzematrix?

De digitale MKM voert voor u op basis van project- en objectinformatie belangrijke controles uit, waarna u een overzicht van toepasbare producten gepresenteerd krijgt. De MKM:

  • Onderscheidt geschikte en ongeschikte producten op basis van contractdocumenten, object specifieke randvoorwaarden en levensduureisen.
  • Voorziet in toelichting bij input van gegevens, zodat de gebruiker meer leert over de invloed van bepaalde aspecten.
  • Bepaalt automatisch de geluidseis voor voegovergangen in een specifieke situatie.
  • Selecteert de producten die voldoen aan deze geluidseis (en toont ook de ongeschikte producten met een toelichting waarom deze als ongeschikt zijn aangemerkt).
  • Rekent maatgevende verplaatsingen door op basis van karakteristieke verplaatsingen en ingevoerde kruisingshoeken.
  • Bepaalt de maatgevende belastingcombinatie volgens de RTD1007-2.
  • Genereert een rapportage met invoer, berekende verplaatsingen, geschikte producten en resterende aandachtspunten.
  • Geeft inzicht in de validatiewijze van verschillende producten, variërend van eigen verklaring tot externe validatie door technische beoordelingsinstanties.

 

Status van producten in de Digitale Meerkeuzematrix

De digitale Meerkeuzematrix voegovergangen maakt gebruik van een database met bekende voegproducten. Omdat deze ontwikkeling tot stand is gekomen in een periode waarbij er contracten bekend zijn met ofwel de NBD00400 dan wel de RTD1007-2 (eisen voor voegovergangen) heeft PVO voor beide contractdocumenten iets voorzien in de digitale MKM. De bekende producten op basis van NBD00400 zijn voor verschillende leveranciers aan de database toegevoegd waarbij feitelijk de productinformatie is gebruikt die op dat moment bij Rijkswaterstaat bekend was.

De RTD1007-2 vraagt wat meer informatie over de prestaties van een voegproduct dus alle voegproducten worden per stuk opnieuw beoordeeld in het licht van de RTD1007-2. Wanneer Rijkswaterstaat het productdossier heeft beoordeeld en alle vereiste prestaties zijn aangetoond, wordt het product toegevoegd aan de MKM database. De producten in de digitale MKM zijn dus gevalideerde producten. Als output van de digitale MKM worden factsheets van de geschikte producten aangeboden waarin eveneens te herleiden is aan welke richtlijn het product is getoetst.

Ontwerp aandachtspunt

Toepassing van de digitale MKM betekent niet dat het integraal ontwerp van voegovergangen in een specifiek object overbodig is. De producten zijn gevalideerd met bepaalde uitgangspunten ten aanzien van de verbinding met het kunstwerk. Met name voor nieuwbouw ontbreekt het vaak aan een integraal ontwerp waarbij de wapening in het kunstwerk goed is beschouwd.

 

Beheer

Het beheer van de digitale MKM geschiedt binnen PVO door Frank van Beek, die als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat de producten beoordeeld.

 

Relatie met RTD1007-1

De Digitale MKM is sinds de introductie in 2015 een aanvulling geweest op de beschikbare kaders en handreikingen waaronder RTD1007-1 Meerkeuzematrix Voegovergangen (v1). Omdat veel informatie uit RTD1007-1 in de online handboeken te vinden is, wordt deze richtlijn wordt hernoemd tot RTD1007-1 Keuzeproces Voegovergangen (v2, 2023). De nieuwe versie wordt in 2023 voorgelegd aan de stuurgroepleden van Platform Voegovergangen en Opleggingen, en na afstemming en verwerking van commentaar definitief gemaakt. In versie 2 wordt de Digitale Meerkeuzematrix tool (tzt Keuzetool Voegovergangen) onderdeel van de Trade-Off Analyse waarbij de keuze van het voegsysteem wordt onderbouwd volgens gespecificeerde criteria. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor vervanging.

Lees meer

RekentoolVoeg­bewegingen

Om deze tool te gebruiken dient u ingelogd te zijn. Nog geen inloggegevens? Klik hier om te registreren.

Wachtwoord vergeten? Klik hier om te resetten

Download hier onze applicatie om eenduidige en snelle analyses van voegbewegingen te maken.

Het PVO heeft een Generiek Rekenmodel ontwikkeld voor het berekenen van voegbewegingen. Versie  2.1.1 is per 9-1-2024 beschikbaar en is geldig tot 31-12-2024.

Met het Generiek Rekenmodel is invulling gegeven aan de behoefte van PVO-leden aan eenduidige en snelle analyses van voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken.
Het correct berekenen van voegbewegingen is vooral van belang voor flexibele en verborgen voegovergangen. Deze hebben over het algemeen een beperkte dilatatiecapaciteit en zijn gevoeliger voor hoogfrequente voegbewegingen uit verkeer.

Met het gebruik van het rekenmodel wordt geborgd dat alle op de voegbewegingen van invloed zijnde aspecten worden meegenomen. Om het rekenmodel te kunnen gebruiken is voldoende kunstwerkinformatie nodig. Hiervoor is een checklist beschikbaar.
Het rekenmodel is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool.

Beoogd gebruikers van het rekenmodel zijn medewerkers van ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers met tenminste een Hbo-opleiding Civiele Techniek en kennis en ervaring met het constructief ontwerp van kunstwerken.

Gebruik van de rekenmodule wordt door het PVO bij voldoende belangstelling ondersteund in de vorm van een workshop.

Om de Rekentool Verplaatsingen te kunnen gebruiken is een Windows computer met Microsoft Excel nodig.

Let op: na het downloaden kan het bestand zijn beveiligd tegen macro’s die onderdeel uitmaken van de rekentool. Hierdoor zal deze niet werken.
Om dit op te heffen dient na het downloaden de beveiliging ongedaan te worden gemaakt. Dit doet u door het bestand te selecteren met de rechtermuisknop en dan “eigenschappen” uit de lijst te selecteren. Op het eerste tabblad “Algemeen” vind u rechtsonder een checkbox “Blokkering opheffen”. Indien u deze aanklikt is de blokkering opgeheven.

 Lees meer