Nieuws

2 maart 2020

Kennissessie met Algemene Leden Vergadering op 1 april 2020

  DOOR DE GEVOLGEN VAN HET CORONA-VIRUS ZAL DE KENNISSESSIE MET ALV NIET DOORGAAN OP 1 APRIL. WE BEKIJKEN OF WE DEZE MIDDAG KUNNEN VERPLAATSEN NAAR EEN NOG NADER TE BEPALEN DATUM OF DAT WE DE LEDEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN OP EEN ANDERE WIJZE INFORMEREN.   De Algemene [...]

Montage liggers en rubber opleggingen

 

DOOR DE GEVOLGEN VAN HET CORONA-VIRUS ZAL DE KENNISSESSIE MET ALV NIET DOORGAAN OP 1 APRIL. WE BEKIJKEN OF WE DEZE MIDDAG KUNNEN VERPLAATSEN NAAR EEN NOG NADER TE BEPALEN DATUM OF DAT WE DE LEDEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN OP EEN ANDERE WIJZE INFORMEREN.

 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) zal plaatsvinden op woensdagmiddag 1 april 2020 in NDC den Hommel in Utrecht (Kennedylaan 9).

Het is dit jaar een bijzondere ALV: het PVO bestaat 10 jaar en daar zullen we uiteraard feestelijk bij stilstaan!

De ALV is deze keer gecombineerd met een kennissessie. Doel van deze sessie is primair het delen van kennis en het discussiëren met elkaar. Dit zal plaatsvinden aan de hand van stellingen en met een debat. U kunt o.a. de volgende stellingen verwachten:

 • Werken met voegovergangen en opleggingen vereist persoonscertificering.
 • Contractinformatie voor de realisatie van voegovergangen en opleggingen is vaak onvoldoende.
 • Opgelegde garanties komen ten goede aan de kwaliteit van het geleverde werk.

 

Middagprogramma

12.30 uur               Inloop met koffie en speciaal gebakje

13.00 uur               Algemene Leden Vergadering

14.00 uur               Pauze

14.15 uur               Bloemlezing PVO afgelopen 10 jaar

14.30 uur               Kennisdelen en discussie met stellingen

15.15 uur               Kennisdelen en discussie met debat

16.15 uur               PVO komende 10 jaar

16.30 uur               Afsluitende netwerkborrel met hapjes (tot 17.30 uur)

 

Aanmelden

Vanwege het kennisdelen en discussiëren zijn niet alleen de PVO-leden maar ook geïnteresseerde collega’s en andere PVO-geïnteresseerden welkom! U kunt zich als volgt aanmelden:

 • PVO-leden: u ontvangt een uitnodiging per email. v.m. de catering verzoek ik u om uiterlijk 23 maart aan te geven (als reactie op de uitnodiging) of u aanwezig zult zijn!
 • Niet PVO-leden: u bent van harte welkom, wel graag aanmelden door een bericht te sturen naar het PVO-secretariaat (pvosecretariaat@crow.nl).

 

SAVE THE DATE!

Lees meer

25 februari 2020

Cursusmateriaal wordt vernieuwd!

Het PVO is op dit moment bezig om het cursusmateriaal voor de vierdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen te vernieuwen en tegelijkertijd te integreren met de online beschikbare Handboeken Voegovergangen en Opleggingen. Normaal gesproken is er zowel in het voorjaar als in het najaar een PVO-cursus. Om bovenstaande reden vervalt [...]

Het PVO is op dit moment bezig om het cursusmateriaal voor de vierdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen te vernieuwen en tegelijkertijd te integreren met de online beschikbare Handboeken Voegovergangen en Opleggingen.

Normaal gesproken is er zowel in het voorjaar als in het najaar een PVO-cursus.
Om bovenstaande reden vervalt de voorjaarscursus in 2020.

De najaarscursus in 2020 zal wel plaatsvinden. Data zijn echter nu nog niet vastgesteld. Zodra de data voor de najaarscursus bekend zijn zullen wij hierover berichten.

Lees meer

10 februari 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Noteer 1 april alvast in je agenda, want dan is de algemene ledenvergadering met kennissessie. Hierbij zijn ook niet-leden welkom. Inloop vanaf 12.00 uur. Meer informatie over locatie e.d. volgt.

Noteer 1 april alvast in je agenda, want dan is de algemene ledenvergadering met kennissessie. Hierbij zijn ook niet-leden welkom. Inloop vanaf 12.00 uur. Meer informatie over locatie e.d. volgt.

Lees meer

23 januari 2020

RTD1007-4 versie 2.0 gepubliceerd

Rijkswaterstaat heeft versie 2.0 van de RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangen gepubliceerd. Deze tweede versie van RTD 1007-4 is een verbeterde richtlijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie duurzamer flexibele voegovergangen met een minimale ontwerplevensduur van 10-15 jaar en vormt een handreiking voor opdrachtnemers om aan te [...]

Rijkswaterstaat heeft versie 2.0 van de RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangen gepubliceerd.

Deze tweede versie van RTD 1007-4 is een verbeterde richtlijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie duurzamer flexibele voegovergangen met een minimale ontwerplevensduur van 10-15 jaar en vormt een handreiking voor opdrachtnemers om aan te tonen dat een flexibele voegovergangsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Rijkswaterstaat richtlijn RTD 1007-2.

De RTD1007-4 is tot stand gekomen met medewerking van kennisinstituten TNO, EMPA (Zwitserland) en BAM (Duitsland) en diverse marktpartijen.

De nieuw versie is te downloaden via de literatuurtool:

Lees meer

7 januari 2020

Definitieve versie 2.0 van de rekentool gepubliceerd

Met ingang van vandaag is de definitieve versie van de rekentool, versie 2.0 beschikbaar. Deze is geldig t/m 31-12-2020.   [...]

Met ingang van vandaag is de definitieve versie van de rekentool, versie 2.0 beschikbaar.

Deze is geldig t/m 31-12-2020.

 

Lees meer

25 november 2019

Themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet was een groot succes!

  Op donderdag 21 november 2019 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) een themamiddag met als titel “Voegovergangen in het secundaire wegennet”. Tijdens een in het voorjaar gehouden stakeholderbijeenkomst bleek namelijk dat er bij de belangenpartijen grote behoefte is aan duidelijkheid. Circa 65 geïnteresseerde luisteraars, afkomstig van provincies, [...]

 

Op donderdag 21 november 2019 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) een themamiddag met als titel “Voegovergangen in het secundaire wegennet”. Tijdens een in het voorjaar gehouden stakeholderbijeenkomst bleek namelijk dat er bij de belangenpartijen grote behoefte is aan duidelijkheid. Circa 65 geïnteresseerde luisteraars, afkomstig van provincies, gemeentes, bouwbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus kwamen op de bijeenkomst af.

Janus Hermans, werkzaam bij Provincie Noord-Brabant, schetste het probleem. De voor het snelwegennet ontwikkelde regelgeving in de vorm van “Rijkswaterstaat Technische Documenten” (RTD’en), wordt ook door lokale opdrachtgevers gebruikt en vaak als te zwaar en kostenverhogend ervaren. Over een secundaire weg vinden immers minder vaak zware transportbewegingen plaats dan over de snelweg. Janus vroeg zich af of kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn en bijvoorbeeld volstaan kan worden met het vervangen van onderdelen of met renovatie in plaats van vervanging. En als er dan vervangen moet worden of dan lichtere goedkopere voegovergangen toegepast kunnen worden, welke regelgeving dan van toepassing is en waar dan in de uitvraag rekening mee gehouden moet worden.

Vervolgens ging Nico Booij, voorzitter van het PVO, in op kostenbesparing door goede inspecties en adviezen. De website van het PVO (www.pveno.nl) biedt in dat kader een schat aan informatie. Hij adviseert inspectie en advies uit te vragen op basis van CUR-Aanbeveling 117:2015 onder benoeming van gewenste inspectiecategorie en het Handboek Inspectie Voegovergangen. Dat draagt onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van inspecties en adviezen. Ook dit handboek is te vinden op de website https://www.pveno.nl/handboek-voegovergangen/handboek/instandhouding/7-2-inspectie/7-7-inspectiehandboek-cur-117/

Han Leendertz, zelfstandig adviseur Voegovergangen, Opleggingen, staalconstructies en ‘European Standards’, lichtte vooral het gebruik van RTD1007-2 en ETAG-32 voor het onderliggend wegennet toe en wees op de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebruik voor het ontwerp en de toepassing van lichtere voegovergangen. Een genoemd belangrijk aandachtspunt voor de uitvraag is het opnemen van de verlangde levensduur van voegovergangen en verkeerscategorieën en verkeerstypen volgens de Eurocode normen. Daarnaast wees hij op de mogelijkheid van verkeersmetingen voor de nauwkeurige vaststelling van de verkeersintensiteit en belasting.

Ane de Boer, zelfstandig adviseur bestaande kunstwerken, ging vervolgens in op verkeersmetingen in relatie tot de regelgeving. Om een nauwkeurige beoordeling te kunnen doen wat voor soort voegovergang wenselijk is zijn immers gegevens nodig over verkeersfrequentie en verkeersbelasting. Diverse (sensor)technieken kwamen aan de orde, als ook de verschillende soorten zwaar verkeer waar het secundaire wegennet mee wordt geconfronteerd. Ane gaf aan om ook rekening te houden wat er in het buitenland in de praktijk gebeurt: wanneer bijvoorbeeld in Duitsland een kunstwerk wordt afgesloten voor zwaar verkeer, kan het gebeuren dat men een alternatieve route kiest via Nederland met als gevolg hogere aantallen in Nederland. Om te bepalen of verkeersmetingen een optie zijn voor het ontwerpen van lichtere voegovergangen adviseert Ane het uitvoeren van een kosten-baten analyse.

Tenslotte presenteerde Barry Doorn de visie namens Smits Neuchatel Infrastructuur. Door het grote aantal verschillende situaties in het secundaire wegennet kan het ondoenlijk worden om voor al die situaties een specifieke voegovergang te ontwikkelen. Een voegovergang volgens de RTD 1007 voldoet zo goed als altijd, maar is wel wat duurder. Barry toonde aan dat lichter ontwerpen nauwelijks tot besparing leidt en risico’s met zich meebrengt.

Resumerend gaf Barry inzicht in methoden voor de beoordeling van geschiktheid en gaf hij aan welke informatie minimaal in een contract opgenomen moet worden voor het ontwerp van robuuste voegovergangen in het onderliggende wegennet. In het kader van modificatie en renovatie van voegovergangen raadde hij het stellen van eisen aan de levensduur af. De aantoonplicht werkt kostenverhogend. In gevallen waar dit niet direct noodzakelijk is zal dan al snel gekozen worden voor vervanging. Beter is het om een goede inspectie te doen en vervolgens met een aantal inhoudelijk deskundige mensen te bepalen wat wenselijk is.

Conclusie

Het PVO kijkt terug op een geslaagde middag. Per situatie moet de vraag gesteld worden wat de mogelijkheden zijn afgezet tegen de risico’s. Inspectie/meting en vooraf vaststellen wat gewenst is (levensduur, geluidsreductie etc.) zijn van groot belang. Inzicht krijgen in onderhoudsprogramma’s, aanpak en eventueel optredende problemen zou een prikkel kunnen zijn voor leveranciers om lichtere voegovergangen te ontwerpen.

De bijeenkomst heeft diverse aanbevelingen opgeleverd die aansluiten bij de informatiebehoefte.
Afsluitend werd de toehoorders nogmaals gewezen op de omvangrijke informatie op de website van het PVO en de mogelijkheid gebruik te maken van de helpdesk.

Presentaties

De getoonde presentaties kunt u hier als pdf downloaden: PVO Themamiddag 191121.

Lees meer

25 oktober 2019

Nieuwe Betaversie 1.8.9 van de rekentool gepubliceerd

Op basis van ontvangen feedback is een nieuwe beta-release van de rekentool, versie 1.8.9  vanaf vandaag beschikbaar.     [...]

Op basis van ontvangen feedback is een nieuwe beta-release van de rekentool, versie 1.8.9  vanaf vandaag beschikbaar.

 

 

Lees meer

9 oktober 2019

Themamiddag op donderdag 21 november: Voegovergangen in het secundaire wegennet

Het PVO organiseert op aangeven van leden een themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet. Veel beheerders staan voor grote onderhoudsopgaven. Het onderhoud van voegovergangen in secundaire wegen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zijn kostenbeperkende maatregelen mogelijk? Kan bijvoorbeeld volstaan worden met het vervangen van onderdelen of met [...]

Het PVO organiseert op aangeven van leden een themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet.
Veel beheerders staan voor grote onderhoudsopgaven. Het onderhoud van voegovergangen in secundaire wegen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zijn kostenbeperkende maatregelen mogelijk? Kan bijvoorbeeld volstaan worden met het vervangen van onderdelen of met renovatie in plaats van vervanging? En als er dan toch vervangen moet worden, Kunnen dan lichtere mogelijk goedkopere voegovergangen toegepast worden? Welke regelgeving is dan van toepassing en hoe richt ik de uitvraag in? De sprekers op de themabijeenkomst ‘Voegovergangen in secundair wegennet’ helpen u op weg.

Programma:

 • ‘Opening’ door middagvoorzitter Nico Booij (Voorzitter PVO)
 • ‘Probleemschets’ door Janus Hermans (Provincie Noord Brabant)
 • ‘Inspectie en advies’ door Nico Booij
 • ‘Duiding secundaire wegen naar huidige regelgeving’ door Ane de Boer
 • ‘Ontwerp minder zwaar belaste voegovergangen volgens bestaande regelgeving’ door Han Leendertz
 • ‘Onderhoud voegovergangen in de praktijk’ door Barry Doorn (Smits Neuchâtel)
 • ‘Wrap-up’ Samenvatting aandachtspunten en aanbevelingen door Nico Booij

Doelgroep:

Beheerders/opdrachtgevers, inspectie- en ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers

U kunt zich hier inschrijven!

Overige informatie:

Wanneer:   donderdag 21 november 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie:      NDC den Hommel, Utrecht
Doelgroep: ontwerpers, opdrachtgevers en opdrachtnemers
Kosten:      voor PVO-leden gratis, voor niet-leden € 95,–

 

Lees meer

16 mei 2019

Succesvolle themamiddag over flexibele voegovergangen

  Op woensdag 15 mei 2019 vond de drukbezochte themamiddag plaats over flexibele voegovergangen. Een tiental sprekers nam de deelnemers mee in de wereld van stille duurzame flexibele voegovergangen met de centrale vraag: “Zijn stille flexibele voegovergangen daadwerkelijk duurzaam?” Dat bleek wel degelijk mogelijk, maar niet in elke [...]

 

Op woensdag 15 mei 2019 vond de drukbezochte themamiddag plaats over flexibele voegovergangen. Een tiental sprekers nam de deelnemers mee in de wereld van stille duurzame flexibele voegovergangen met de centrale vraag: “Zijn stille flexibele voegovergangen daadwerkelijk duurzaam?”
Dat bleek wel degelijk mogelijk, maar niet in elke situatie. De detaillering en bewegingen van kunstwerken, de prestaties van voegovergangen, de tijd benodigd voor de uitvoering en de invulling van het beheer en onderhoud, het zijn allemaal onderwerpen die met het oog op de vereiste duurzaamheid serieuze aandacht verdienen.

In elke presentatie werd één aspect met nadruk genoemd: de bewegingscapaciteit, en dan vooral de hoogfrequente bewegingen.
Flexibele en verborgen voegovergangen kunnen hoogfrequente bewegingen maar beperkt aan. De keuze voor de toepassing van deze voegovergangen wordt dan ook vooral bepaald door hoogfrequente bewegingen.

Hoe weet ik nu hoe groot die hoogfrequente bewegingen zijn?
Het PVO meldde de ontwikkeling van een generiek rekenmodel voor het eenduidig en relatief snel berekenen van alle voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken. Dit rekenmodel is sinds kort uitsluitend voor leden te downloaden van de website van het PVO: menu Tools – Rekentool verplaatsingen.

Voor het leren werken met de rekentool verplaatsingen worden twee workshops georganiseerd ten kantore van RWS in Utrecht:

 • Dinsdagmiddag 18 juni van 13:00 – 16:30 uur (maximaal 16 personen)
 • Woensdagmiddag 26 juni van 13:00 – 16:30 uur (maximaal 16 personen).

U kunt zich aanmelden voor één van beide workshops door een bericht te sturen naar het PVO-secretariaat: pvosecretariaat@crow.nl.

De presentaties zoals getoond tijdens de themamiddag zijn beschikbaar voor alle bezoekers van de website van het PVO via de link: Presentaties PVO-themamiddag 15 mei 2019

Lees meer

2 april 2019

Programma en inschrijving voor de themamiddag op 15 mei

Het programma voor de PVO-Themamiddag ‘Flexibele voegovergangen stil, duurzaam en geschikt voor elk kunstwerk?’ is bekend: Opening Inleiding problematiek Terugblik prijsvraag Toepasbaarheid flexibele voegovergangen Beleid en regelgeving Proeven en onderzoeks-ontwikkelingen Pauze Oplossingen Vragen en Discussie Wrap-up, afsluiting en borrel. Met steeds stiller wordende wegdekken groeit de behoefte [...]

Het programma voor de PVO-Themamiddag
‘Flexibele voegovergangen stil, duurzaam en geschikt voor elk kunstwerk?’
is bekend:

 • Opening
 • Inleiding problematiek
 • Terugblik prijsvraag
 • Toepasbaarheid flexibele voegovergangen
 • Beleid en regelgeving
 • Proeven en onderzoeks-ontwikkelingen
 • Pauze
 • Oplossingen
 • Vragen en Discussie
 • Wrap-up, afsluiting en borrel.

Met steeds stiller wordende wegdekken groeit de behoefte aan stille duurzame voegovergangen. Wanneer is een kunstwerk geschikt voor flexibele voegovergangen? Hoe maak ik een verantwoorde keuze? Hoe dienen de prestaties en geschiktheid van een flexibele voegovergang te worden aangetoond? Welke afwegingen maakt Rijkswaterstaat en hoe wordt dit vertaald in de contracten? Verschillende sprekers geven op deze en andere vragen antwoord!

U kunt zich hier inschrijven!

Overige informatie:

Wanneer:   woensdag 15 mei 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie:      Van der Valk, Breukelen
Doelgroep: ontwerpers, opdrachtgevers en opdrachtnemers
Kosten:       voor PVO-leden gratis, voor niet-leden € 95,–

Lees meer