Nieuws

23 januari 2020

RTD1007-4 versie 2.0 gepubliceerd

Rijkswaterstaat heeft versie 2.0 van de RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangen gepubliceerd. Deze tweede versie van RTD 1007-4 is een verbeterde richtlijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie duurzamer flexibele voegovergangen met een minimale ontwerplevensduur van 10-15 jaar en vormt een handreiking voor opdrachtnemers om aan te [...]

Rijkswaterstaat heeft versie 2.0 van de RTD1007-4 Richtlijnen voor flexibele voegovergangen gepubliceerd.

Deze tweede versie van RTD 1007-4 is een verbeterde richtlijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie duurzamer flexibele voegovergangen met een minimale ontwerplevensduur van 10-15 jaar en vormt een handreiking voor opdrachtnemers om aan te tonen dat een flexibele voegovergangsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Rijkswaterstaat richtlijn RTD 1007-2.

De RTD1007-4 is tot stand gekomen met medewerking van kennisinstituten TNO, EMPA (Zwitserland) en BAM (Duitsland) en diverse marktpartijen.

De nieuw versie is te downloaden via de literatuurtool:

Lees meer

7 januari 2020

Definitieve versie 2.0 van de rekentool gepubliceerd

Met ingang van vandaag is de definitieve versie van de rekentool, versie 2.0 beschikbaar. Deze is geldig t/m 31-12-2020.   [...]

Met ingang van vandaag is de definitieve versie van de rekentool, versie 2.0 beschikbaar.

Deze is geldig t/m 31-12-2020.

 

Lees meer

25 november 2019

Themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet was een groot succes!

  Op donderdag 21 november 2019 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) een themamiddag met als titel “Voegovergangen in het secundaire wegennet”. Tijdens een in het voorjaar gehouden stakeholderbijeenkomst bleek namelijk dat er bij de belangenpartijen grote behoefte is aan duidelijkheid. Circa 65 geïnteresseerde luisteraars, afkomstig van provincies, [...]

 

Op donderdag 21 november 2019 organiseerde het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) een themamiddag met als titel “Voegovergangen in het secundaire wegennet”. Tijdens een in het voorjaar gehouden stakeholderbijeenkomst bleek namelijk dat er bij de belangenpartijen grote behoefte is aan duidelijkheid. Circa 65 geïnteresseerde luisteraars, afkomstig van provincies, gemeentes, bouwbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus kwamen op de bijeenkomst af.

Janus Hermans, werkzaam bij Provincie Noord-Brabant, schetste het probleem. De voor het snelwegennet ontwikkelde regelgeving in de vorm van “Rijkswaterstaat Technische Documenten” (RTD’en), wordt ook door lokale opdrachtgevers gebruikt en vaak als te zwaar en kostenverhogend ervaren. Over een secundaire weg vinden immers minder vaak zware transportbewegingen plaats dan over de snelweg. Janus vroeg zich af of kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn en bijvoorbeeld volstaan kan worden met het vervangen van onderdelen of met renovatie in plaats van vervanging. En als er dan vervangen moet worden of dan lichtere goedkopere voegovergangen toegepast kunnen worden, welke regelgeving dan van toepassing is en waar dan in de uitvraag rekening mee gehouden moet worden.

Vervolgens ging Nico Booij, voorzitter van het PVO, in op kostenbesparing door goede inspecties en adviezen. De website van het PVO (www.pveno.nl) biedt in dat kader een schat aan informatie. Hij adviseert inspectie en advies uit te vragen op basis van CUR-Aanbeveling 117:2015 onder benoeming van gewenste inspectiecategorie en het Handboek Inspectie Voegovergangen. Dat draagt onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van inspecties en adviezen. Ook dit handboek is te vinden op de website https://www.pveno.nl/handboek-voegovergangen/handboek/instandhouding/7-2-inspectie/7-7-inspectiehandboek-cur-117/

Han Leendertz, zelfstandig adviseur Voegovergangen, Opleggingen, staalconstructies en ‘European Standards’, lichtte vooral het gebruik van RTD1007-2 en ETAG-32 voor het onderliggend wegennet toe en wees op de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebruik voor het ontwerp en de toepassing van lichtere voegovergangen. Een genoemd belangrijk aandachtspunt voor de uitvraag is het opnemen van de verlangde levensduur van voegovergangen en verkeerscategorieën en verkeerstypen volgens de Eurocode normen. Daarnaast wees hij op de mogelijkheid van verkeersmetingen voor de nauwkeurige vaststelling van de verkeersintensiteit en belasting.

Ane de Boer, zelfstandig adviseur bestaande kunstwerken, ging vervolgens in op verkeersmetingen in relatie tot de regelgeving. Om een nauwkeurige beoordeling te kunnen doen wat voor soort voegovergang wenselijk is zijn immers gegevens nodig over verkeersfrequentie en verkeersbelasting. Diverse (sensor)technieken kwamen aan de orde, als ook de verschillende soorten zwaar verkeer waar het secundaire wegennet mee wordt geconfronteerd. Ane gaf aan om ook rekening te houden wat er in het buitenland in de praktijk gebeurt: wanneer bijvoorbeeld in Duitsland een kunstwerk wordt afgesloten voor zwaar verkeer, kan het gebeuren dat men een alternatieve route kiest via Nederland met als gevolg hogere aantallen in Nederland. Om te bepalen of verkeersmetingen een optie zijn voor het ontwerpen van lichtere voegovergangen adviseert Ane het uitvoeren van een kosten-baten analyse.

Tenslotte presenteerde Barry Doorn de visie namens Smits Neuchatel Infrastructuur. Door het grote aantal verschillende situaties in het secundaire wegennet kan het ondoenlijk worden om voor al die situaties een specifieke voegovergang te ontwikkelen. Een voegovergang volgens de RTD 1007 voldoet zo goed als altijd, maar is wel wat duurder. Barry toonde aan dat lichter ontwerpen nauwelijks tot besparing leidt en risico’s met zich meebrengt.

Resumerend gaf Barry inzicht in methoden voor de beoordeling van geschiktheid en gaf hij aan welke informatie minimaal in een contract opgenomen moet worden voor het ontwerp van robuuste voegovergangen in het onderliggende wegennet. In het kader van modificatie en renovatie van voegovergangen raadde hij het stellen van eisen aan de levensduur af. De aantoonplicht werkt kostenverhogend. In gevallen waar dit niet direct noodzakelijk is zal dan al snel gekozen worden voor vervanging. Beter is het om een goede inspectie te doen en vervolgens met een aantal inhoudelijk deskundige mensen te bepalen wat wenselijk is.

Conclusie

Het PVO kijkt terug op een geslaagde middag. Per situatie moet de vraag gesteld worden wat de mogelijkheden zijn afgezet tegen de risico’s. Inspectie/meting en vooraf vaststellen wat gewenst is (levensduur, geluidsreductie etc.) zijn van groot belang. Inzicht krijgen in onderhoudsprogramma’s, aanpak en eventueel optredende problemen zou een prikkel kunnen zijn voor leveranciers om lichtere voegovergangen te ontwerpen.

De bijeenkomst heeft diverse aanbevelingen opgeleverd die aansluiten bij de informatiebehoefte.
Afsluitend werd de toehoorders nogmaals gewezen op de omvangrijke informatie op de website van het PVO en de mogelijkheid gebruik te maken van de helpdesk.

Presentaties

De getoonde presentaties kunt u hier als pdf downloaden: PVO Themamiddag 191121.

Lees meer

25 oktober 2019

Nieuwe Betaversie 1.8.9 van de rekentool gepubliceerd

Op basis van ontvangen feedback is een nieuwe beta-release van de rekentool, versie 1.8.9  vanaf vandaag beschikbaar.     [...]

Op basis van ontvangen feedback is een nieuwe beta-release van de rekentool, versie 1.8.9  vanaf vandaag beschikbaar.

 

 

Lees meer

9 oktober 2019

Themamiddag op donderdag 21 november: Voegovergangen in het secundaire wegennet

Het PVO organiseert op aangeven van leden een themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet. Veel beheerders staan voor grote onderhoudsopgaven. Het onderhoud van voegovergangen in secundaire wegen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zijn kostenbeperkende maatregelen mogelijk? Kan bijvoorbeeld volstaan worden met het vervangen van onderdelen of met [...]

Het PVO organiseert op aangeven van leden een themamiddag over voegovergangen in het secundaire wegennet.
Veel beheerders staan voor grote onderhoudsopgaven. Het onderhoud van voegovergangen in secundaire wegen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zijn kostenbeperkende maatregelen mogelijk? Kan bijvoorbeeld volstaan worden met het vervangen van onderdelen of met renovatie in plaats van vervanging? En als er dan toch vervangen moet worden, Kunnen dan lichtere mogelijk goedkopere voegovergangen toegepast worden? Welke regelgeving is dan van toepassing en hoe richt ik de uitvraag in? De sprekers op de themabijeenkomst ‘Voegovergangen in secundair wegennet’ helpen u op weg.

Programma:

 • ‘Opening’ door middagvoorzitter Nico Booij (Voorzitter PVO)
 • ‘Probleemschets’ door Janus Hermans (Provincie Noord Brabant)
 • ‘Inspectie en advies’ door Nico Booij
 • ‘Duiding secundaire wegen naar huidige regelgeving’ door Ane de Boer
 • ‘Ontwerp minder zwaar belaste voegovergangen volgens bestaande regelgeving’ door Han Leendertz
 • ‘Onderhoud voegovergangen in de praktijk’ door Barry Doorn (Smits Neuchâtel)
 • ‘Wrap-up’ Samenvatting aandachtspunten en aanbevelingen door Nico Booij

Doelgroep:

Beheerders/opdrachtgevers, inspectie- en ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers

U kunt zich hier inschrijven!

Overige informatie:

Wanneer:   donderdag 21 november 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie:      NDC den Hommel, Utrecht
Doelgroep: ontwerpers, opdrachtgevers en opdrachtnemers
Kosten:      voor PVO-leden gratis, voor niet-leden € 95,–

 

Lees meer

16 mei 2019

Succesvolle themamiddag over flexibele voegovergangen

  Op woensdag 15 mei 2019 vond de drukbezochte themamiddag plaats over flexibele voegovergangen. Een tiental sprekers nam de deelnemers mee in de wereld van stille duurzame flexibele voegovergangen met de centrale vraag: “Zijn stille flexibele voegovergangen daadwerkelijk duurzaam?” Dat bleek wel degelijk mogelijk, maar niet in elke [...]

 

Op woensdag 15 mei 2019 vond de drukbezochte themamiddag plaats over flexibele voegovergangen. Een tiental sprekers nam de deelnemers mee in de wereld van stille duurzame flexibele voegovergangen met de centrale vraag: “Zijn stille flexibele voegovergangen daadwerkelijk duurzaam?”
Dat bleek wel degelijk mogelijk, maar niet in elke situatie. De detaillering en bewegingen van kunstwerken, de prestaties van voegovergangen, de tijd benodigd voor de uitvoering en de invulling van het beheer en onderhoud, het zijn allemaal onderwerpen die met het oog op de vereiste duurzaamheid serieuze aandacht verdienen.

In elke presentatie werd één aspect met nadruk genoemd: de bewegingscapaciteit, en dan vooral de hoogfrequente bewegingen.
Flexibele en verborgen voegovergangen kunnen hoogfrequente bewegingen maar beperkt aan. De keuze voor de toepassing van deze voegovergangen wordt dan ook vooral bepaald door hoogfrequente bewegingen.

Hoe weet ik nu hoe groot die hoogfrequente bewegingen zijn?
Het PVO meldde de ontwikkeling van een generiek rekenmodel voor het eenduidig en relatief snel berekenen van alle voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken. Dit rekenmodel is sinds kort uitsluitend voor leden te downloaden van de website van het PVO: menu Tools – Rekentool verplaatsingen.

Voor het leren werken met de rekentool verplaatsingen worden twee workshops georganiseerd ten kantore van RWS in Utrecht:

 • Dinsdagmiddag 18 juni van 13:00 – 16:30 uur (maximaal 16 personen)
 • Woensdagmiddag 26 juni van 13:00 – 16:30 uur (maximaal 16 personen).

U kunt zich aanmelden voor één van beide workshops door een bericht te sturen naar het PVO-secretariaat: pvosecretariaat@crow.nl.

De presentaties zoals getoond tijdens de themamiddag zijn beschikbaar voor alle bezoekers van de website van het PVO via de link: Presentaties PVO-themamiddag 15 mei 2019

Lees meer

2 april 2019

Programma en inschrijving voor de themamiddag op 15 mei

Het programma voor de PVO-Themamiddag ‘Flexibele voegovergangen stil, duurzaam en geschikt voor elk kunstwerk?’ is bekend: Opening Inleiding problematiek Terugblik prijsvraag Toepasbaarheid flexibele voegovergangen Beleid en regelgeving Proeven en onderzoeks-ontwikkelingen Pauze Oplossingen Vragen en Discussie Wrap-up, afsluiting en borrel. Met steeds stiller wordende wegdekken groeit de behoefte [...]

Het programma voor de PVO-Themamiddag
‘Flexibele voegovergangen stil, duurzaam en geschikt voor elk kunstwerk?’
is bekend:

 • Opening
 • Inleiding problematiek
 • Terugblik prijsvraag
 • Toepasbaarheid flexibele voegovergangen
 • Beleid en regelgeving
 • Proeven en onderzoeks-ontwikkelingen
 • Pauze
 • Oplossingen
 • Vragen en Discussie
 • Wrap-up, afsluiting en borrel.

Met steeds stiller wordende wegdekken groeit de behoefte aan stille duurzame voegovergangen. Wanneer is een kunstwerk geschikt voor flexibele voegovergangen? Hoe maak ik een verantwoorde keuze? Hoe dienen de prestaties en geschiktheid van een flexibele voegovergang te worden aangetoond? Welke afwegingen maakt Rijkswaterstaat en hoe wordt dit vertaald in de contracten? Verschillende sprekers geven op deze en andere vragen antwoord!

U kunt zich hier inschrijven!

Overige informatie:

Wanneer:   woensdag 15 mei 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie:      Van der Valk, Breukelen
Doelgroep: ontwerpers, opdrachtgevers en opdrachtnemers
Kosten:       voor PVO-leden gratis, voor niet-leden € 95,–

Lees meer

2 april 2019

Start onderzoek wandelende opleggingen

De grote hoeveelheid effort die besteed is aan het opstarten van het onderzoek ‘wandelende opleggingen’ heeft voldoende budget, drie grote partijen rubber opleggingen en de benodigde tegenloopvlakken opgeleverd. Een prestatie waar onze branche trots op mag zijn! Het experimentele onderzoek zal uitgevoerd worden door KIWA. In dit onderzoek wordt een [...]

De grote hoeveelheid effort die besteed is aan het opstarten van het onderzoek ‘wandelende opleggingen’ heeft voldoende budget, drie grote partijen rubber opleggingen en de benodigde tegenloopvlakken opgeleverd. Een prestatie waar onze branche trots op mag zijn!

Het experimentele onderzoek zal uitgevoerd worden door KIWA. In dit onderzoek wordt een grote serie wrijvingsproeven uitgevoerd op diverse tegenloopvlakken. Deze tegenloopvlakken zijn gekozen op basis van praktijksituaties. In het onderzoek wordt gevarieerd met de normaalspanning in het aansluitvlak en de afschuifsnelheid. Deze proevenseries leiden tot een grote hoeveelheid inzicht in de wrijvingscoëfficiënt.

In het onderzoek wordt ook tijd besteed aan het ontwikkelen van een Eindige Elementen Model (EEM). Met dit model worden simulaties uitgevoerd om de invloed van wisselende oplegreacties en rotaties te begrijpen. Indien aanvullend experimenteel onderzoek n.a.v. deze analyses nodig is zal hiervoor een vervolgonderzoek moeten worden opgestart met bijbehorende financiering.

Bovenstaande twee delen van het onderzoek moeten leiden tot concrete aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering, te verankeren in regelgeving.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

 • PVO
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Zuid Holland
 • Heijmans
 • Betonhuis Constructief Prefab
 • Vilton
 • Trelleborg
 • Konstrukom
Lees meer

1 april 2019

Nico Booij nieuwe voorzitter PVO!

Met gepaste trots kunnen we melden dat in de Algemene Ledenvergadering van het PVO die op 27 maart heeft plaatsgevonden is besloten dat Nico Booij zal optreden als nieuwe voorzitter van het PVO. Nico is door de Stuurgroep PVO voorgedragen om de volgende redenen: hij heeft vele jaren ervaring [...]

Met gepaste trots kunnen we melden dat in de Algemene Ledenvergadering van het PVO die op 27 maart heeft plaatsgevonden is besloten dat Nico Booij zal optreden als nieuwe voorzitter van het PVO.

Nico is door de Stuurgroep PVO voorgedragen om de volgende redenen: hij heeft vele jaren ervaring in het vakgebied, is bekend in en met het werkveld van voegovergangen en opleggingen en heeft een onafhankelijke positie. Niet onbelangrijk is dat Nico bereid is deze leuke en uitdagende taak op zich te nemen!

Reactie van Nico op het besluit van de ALV:

“De leden van het PVO wil ik graag danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zie er naar uit om met de stuurgroep de ingeslagen weg te vervolgen en zichtbaar samen te werken aan de invulling van de behoeften van onze leden.”

Lees meer

30 maart 2019

Flexibele voegovergangen stil, duurzaam en geschikt voor elk kunstwerk? Bezoek de themamiddag!

Het Platform Voegovergangen en opleggingen (PVO) organiseert een themamiddag over flexibele voegovergangen.   Flexibele voegovergangen stil, duurzaam en geschikt voor elk kunstwerk? Bezoek de themamiddag!   Wanneer:      woensdag 15 mei 2019 van 13.00 – 17.00 uur Locatie:        Van der Valk, Breukelen Doelgroep:  [...]

Het Platform Voegovergangen en opleggingen (PVO) organiseert een themamiddag over flexibele voegovergangen.

 

Flexibele voegovergangen stil, duurzaam en geschikt voor elk kunstwerk?
Bezoek de themamiddag!

 

Wanneer:      woensdag 15 mei 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie:        Van der Valk, Breukelen
Doelgroep:   ontwerpers, opdrachtgevers en opdrachtnemers
Kosten:         voor PVO-leden gratis, voor niet-leden € 95,–

 

Met een prijsvraag daagde Rijkswaterstaat in 2007 de markt uit om stille en duurzame voegovergangen te ontwikkelen. Onder duurzaam verstond men een levensduur van minimaal 10 jaar, de onderhoudsfrequentie van aangrenzende wegdekken. Na zorgvuldig afweging werden 4 inzendingen in de praktijk beproefd en gedurende 10 jaar gemonitored. Werden beloftes waargemaakt?

Met steeds stiller wordende wegdekken groeit de behoefte aan stille duurzame voegovergangen en aan informatie over stille duurzame voegovergangen.

Wanneer is een kunstwerk geschikt voor flexibele voegovergangen? Hoe maak ik een verantwoorde keuze? Hoe dienen de prestaties en geschiktheid van een flexibele voegovergang te worden aangetoond? Welke afwegingen maakt Rijkswaterstaat en hoe wordt dit vertaald naar de contracten?

Diverse sprekers geven antwoord!

 

Reserveer alvast de datum in uw agenda! Meer informatie over de aanmelding volgt zeer binnenkort!

Lees meer