Nieuws

Themamiddag 23 maart: Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?

3 april 2023

Themamiddag 23 maart: Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?

In de huidige praktijk worden de voegovergangen niet altijd optimaal aangelegd en/of onderhouden. Als gevolg kunnen de voegen kunnen gaan lekken waardoor er schade ontstaat aan de onderliggende hoofddraagconstructie en opleggingen. En dat leidt weer tot grootschalig onderhoud en hinder en uiteindelijk zelfs tot vroegtijdige vervanging van het kunstwerk. Een goed onderwerp voor professionals die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van bruggen en viaducten is dus van cruciaal belang.

In de huidige praktijk worden de voegovergangen niet altijd optimaal aangelegd en/of onderhouden. Als gevolg kunnen de voegen kunnen gaan lekken waardoor er schade ontstaat aan de onderliggende hoofddraagconstructie en opleggingen. En dat leidt weer tot grootschalig onderhoud en hinder en uiteindelijk zelfs tot vroegtijdige vervanging van het kunstwerk. Een goed onderwerp voor professionals die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van bruggen en viaducten.

Vanuit de perspectieven van beheerders, inspecteurs en aannemers hebben we verschillende praktijkgevallen belicht. Ook hebben we verschillende oplossingen gepresenteerd om deze voegovergangen en opleggingen in goede conditie te houden en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen.

In oktober 2022 heeft Rijkswaterstaat de studie ‘Verbeterd onderhoud van voegovergangen, een analyse van maatschappelijke impacts‘ gepubliceerd. Frank van Doorn heeft de resultaten hiervan gepresenteerd. De belangrijkste conclusie is dat optimaal onderhoud, dat wil zeggen jaarlijks inspecteren en klein onderhoud uitvoeren, loont. Eventuele problemen worden zo eerder opgemerkt, waardoor grotere schades als gevolg van lekkages voorkomen kunnen worden.

Vervolgens heeft Ruud Meijer van Concept Ingenieurs ons meegenomen in de verschillende methoden en ontwikkelingen op het gebied van inspecties van voegovergangen. Het goed uitvoeren van inspecties is van groot belang en vraagt naast specialisme ook een goede uitvraag en aanpak. Lekkende voegovergangen leiden onder andere tot blootstelling van de ondergelegen constructiedelen aan dooizouten. Dit bedreigt de levensduur van de constructie. Deze risico’s zijn vaak niet goed in beeld gebracht; het blijft vaak bij een algemene opmerking in inspectierapportages. Niet alleen door onbekendheid met de risico’s, maar ook vaak als gevolg van de slechte bereikbaarheid van de opleggingen. Belangrijke boodschap is om uitgebreide inspecties bijvoorbeeld uit te voeren op het moment van vervangen van voegovergangen of voegrubbers. Dat zijn de momenten dat voegovergangen beter bereikbaar zijn. Aan de hand van een case op het Prins Clausplein heeft Ruud een toelichting gegeven op hoe en met welke specialistische technieken zo’n inspectie uitgevoerd kan worden.

Als laatste heeft Caspar Lugtmeier van Freyssinet een aantal projecten gepresenteerd waar grootschalige herstelmaatregelen noodzakelijk zijn geweest. Zoals bij de presentatie van Ruud al werd genoemd zijn steunpunten, liggerkoppen en opleggingen toe aan onderhoud na blootstelling aan dooizouten als gevolg van lekkende voegovergangen. Het is complex om beton te saneren dat verontreinigd is met dooizouten. Net als bij het inspecteren is de bereikbaarheid van de constructiedelen moeilijk. Vaak zijn er daarom ingrijpende maatregelen nodig. Aan de hand van een aantal voorbeelden is de aanpak gepresenteerd om duurzaam herstel uit te voeren, zoals vijzelwerk, betonherstel, kathodische bescherming en onderhoud aan opleggingen. Daarbij is niet enkel gekeken naar de techniek, maar ook naar de impact van deze maatregelen op kosten en (verkeers-) hinder.

Het belang van het onderhouden van voegovergangen is van levensbelang. Niet enkel voor de constructies zelf, maar ook om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen.

Bekijk de presentatie hier!

Lees meer
PVO Jaaroverzicht 2022

31 maart 2023

PVO Jaaroverzicht 2022

In het PVO-jaarverslag staat wat we in 2022 gedaan hebben. Zoals onder andere cursussen, kennissessies (zoals over de IJsselbruggen ROK 2.0), de PVO-website, animaties en video's de strategie voor de komende jaren en een vooruitblik op 2023. Platform PVO kijkt terug op een succesvol 2022; het jaar van de ommekeer!

In het PVO-jaarverslag (pdf) staat wat we in 2022 gedaan hebben. Zoals onder andere cursussen, kennissessies (zoals over de IJsselbruggen ROK 2.0), de PVO-website, animaties en video’s de strategie voor de komende jaren en een vooruitblik op 2023. Platform PVO kijkt terug op een succesvol 2022; het jaar van de ommekeer!

Het aantal volgers op de LinkedIn-bedrijfspagina van het PVO groeit gestaag door. Was dit aantal begin december 2022 nog 367 volgers op LinkedIn, nu eind maart 2023 is dit aantal alweer 437!

Activiteiten

We hebben de banden met onze leden aangehaald, gewerkt aan de zichtbaarheid van het PVO en actief samengewerkt met belanghebbende potentiële partners binnen de sector.

Ondertussen zijn 50 organisaties lid van het PVO: 12 overheden (Rijkswaterstaat, 7 provincies, 3 gemeenten, Infrabel) en 38 marktpartijen (aannemers, leveranciers en adviesbureaus).

Conform de PVO-doelstelling hebben we de focus gelegd op kennisoverdracht-activiteiten en -producten, waaronder:

 • ontwikkeling van animaties en video’s
 • themabijeenkomsten, webinars, lunchlezingen
 • verzorgen vierdaagse cursussen
 • frequente communicatie via website en LinkedIn

Namens Platform Voegovergangen en Opleggingen,

Christian Carlie, voorzitter PVO
Eddy Westdijk, secretaris PVO

Lees meer

 

Lees meer
Voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen start 9 mei

30 maart 2023

Voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen start 9 mei

Dinsdag 9 mei start de voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen. Wil je ook meedoen? Schrijf je snel in! De cursusdagen zijn 9 mei (Breukelen), 24 mei (Veenendaal), 30 mei (Breukelen) en 7 juni (Breukelen), 9.00 uur – 17.00 uur.

Dinsdag 9 mei start de voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen. Wil je ook meedoen? Schrijf je snel in! De cursusdagen zijn 9 mei (Breukelen), 24 mei (Veenendaal), 30 mei (Breukelen) en 7 juni (Breukelen), 9.00 uur – 17.00 uur.

Draag bij aan risicovermindering van falende of degraderende voegovergangen en opleggingen en aan een verbeterde beleving van de weggebruiker.

Krijg een gedegen basiskennis en inzicht in de risico’s bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van voegovergangen en opleggingen en leer hoe je deze kunt beheersen.

Schrijf je in!

Zie ook

Lees meer

28 maart 2023

Rekentool voegbewegingen: Update naar versie 2.1.0.

De nieuwe versie 2.1.0 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool. Het gebruik van de [...]

De nieuwe versie 2.1.0 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool.

Het gebruik van de Rekentool borgt dat alle op de voegbewegingen van invloed zijnde aspecten worden meegenomen. Om voldoende kunstwerkinformatie mee te nemen is er een checklist beschikbaar.

Rekentool

Het PVO heeft de Rekentool ontwikkeld voor het berekenen van voegbewegingen om eenduidige en snelle analyses te kunnen maken van voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken.

Een correcte berekening van voegbewegingen is vooral van belang voor flexibele en verborgen voegovergangen. Deze hebben over het algemeen een beperkte dilatatiecapaciteit en zijn gevoeliger voor hoogfrequente voegbewegingen uit verkeer.

Gebruikers

De gebruikers van de Rekentool zijn medewerkers van ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers met tenminste een HBO-opleiding Civiele Techniek en kennis en ervaring met het constructief ontwerp van kunstwerken.

Workshop

Bij voldoende belangstelling geeft PVO ondersteuning in de vorm van een workshop bij het gebruik van de Rekentool. Stuur dan een berichtje naar het PVO-secretariaat: pvosecretariaat@crow.nl.

Zie ook

 

 

Lees meer
Ook een werk uitlichten?

24 februari 2023

Ook een werk uitlichten?

Wil jij jouw werk ook uitlichten voor de leden van PVO? Mail foto's en wat uitleg van je werk naar pvosecretariaat@pvo.nl. Of voeg zelf foto's en informatie toe!

Wil jij jouw werk ook uitlichten voor de leden van PVO? Mail foto’s en wat uitleg van je werk naar pvosecretariaat@pvo.nl. Of voeg zelf foto’s en informatie toe!

Laat je op de pagina pveno/projecten inspireren door werken van andere PVO-leden. Bekijk foto’s van de werken en lees meer informatie over het gebruik van voegovergangen en opleggingen.

Een mooi visitekaartje voor jouw bedrijf en project!

Zie ook

 

Lees meer
Update Rekentool Voegbewegingen

17 februari 2023

Update Rekentool Voegbewegingen

De nieuwe versie 2.0.8 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool.

De nieuwe versie 2.0.8 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool.

Het gebruik van de Rekentool borgt dat alle op de voegbewegingen van invloed zijnde aspecten worden meegenomen. Om voldoende kunstwerkinformatie mee te nemen is er een checklist beschikbaar.

Rekentool

Het PVO heeft de Rekentool ontwikkeld voor het berekenen van voegbewegingen om eenduidige en snelle analyses te kunnen maken van voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken.

Een correcte berekening van voegbewegingen is vooral van belang voor flexibele en verborgen voegovergangen. Deze hebben over het algemeen een beperkte dilatatiecapaciteit en zijn gevoeliger voor hoogfrequente voegbewegingen uit verkeer.

Gebruikers

De gebruikers van de Rekentool zijn medewerkers van ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers met tenminste een HBO-opleiding Civiele Techniek en kennis en ervaring met het constructief ontwerp van kunstwerken.

Workshop

Bij voldoende belangstelling geeft PVO ondersteuning in de vorm van een workshop bij het gebruik van de Rekentool. Stuur dan een berichtje naar het PVO-secretariaat: pvosecretariaat@crow.nl.

Zie ook

 

Lees meer
Presentatie gevolgen slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen

9 februari 2023

Presentatie gevolgen slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen

Tijdens de InfraTech 2023 gaven Barry Doorn en Frank van Beek een presentatie over de gevolgen van slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Tijdens de InfraTech 2023 gaven Barry Doorn en Frank van Beek een presentatie over de gevolgen van slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Zij gingen dieper in op ‘De grote impact van voegovergangen op de duurzaamheid van bruggen en viaducten’.

Kwaliteit

PVO is opgericht met de doelstelling om de kwaliteit en veiligheid van voegovergangen en opleggingen binnen de Nederlandse infrastructuur te verbeteren. PVO werkt samen met kennisinstellingen om kennis te ontwikkelen, te waarborgen en te delen!

Het ontwikkelen, waarborgen en delen van deze kennis blijven we doorzetten. Op 23 maart organiseren we een fysieke bijeenkomst waar we verder zullen praten!

Zie ook

 

Lees meer
Cursus Voegovergangen en Opleggingen 2023 (4 dagen)

7 februari 2023

Cursus Voegovergangen en Opleggingen 2023 (4 dagen)

Wil je meer weten over risicovermindering van falende of degraderende voegovergangen en opleggingen? En om de beleving van de weggebruiker te verbeteren? Volg dan de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen. Meld je aan!

Wil je meer weten over risicovermindering van falende of degraderende voegovergangen en opleggingen? En om de beleving van de weggebruiker te verbeteren? Volg dan de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen.

Er zijn twee startdatums: dinsdag 9 mei en dinsdag 31 oktober. Meld je aan!

Je krijgt een gedegen basiskennis en inzicht in de risico’s bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van voegovergangen en opleggingen en je leert hoe je deze kunt beheersen. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Alle dagen beginnen om 9.00 uur (inloop vanaf 8:45 uur) en eindigen om 17.00 uur.

Startdatum 9 mei

 • Dinsdag 9 mei, Inleiding (Breukelen)
 • Woensdag 24 mei, Voegovergangen (Veenendaal)
 • Dinsdag 30 mei, Opleggingen (Breukelen)
 • Woensdag 7 juni, Beheer, inspectie, advies (Breukelen)

Startdatum 31 oktober

 • Dinsdag 31 oktober, Inleiding (Veenendaal)
 • Woensdag 8 november, Opleggingen (Breukelen)
 • Woensdag 15 november, Voegovergangen (Breukelen)
 • Woensdag 22 november, Beheer, inspectie, advies (Breukelen)

Korting

Leden van PVO ontvangen de volgende korting:

 • Bedrijfs- en overheidsleden: 10% korting
 • Gouden-leden: 15% korting
 • Platina-leden: 20% korting

Meer informatie en inschrijven

 

Lees meer
Bijeenkomst 23 maart: Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?

3 februari 2023

Bijeenkomst 23 maart: Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?

Platform voegovergangen en opleggingen organiseert een gratis bijeenkomst over wat je moet doen bij schade door lekkende voegovergangen, op 23 maart in Utrecht, 13.00 tot 16.00 uur. Ben jij er ook bij?

Platform voegovergangen en opleggingen organiseert een gratis bijeenkomst over wat je moet doen bij schade door lekkende voegovergangen, op 23 maart in Utrecht, 13.00 tot 16.00 uur. Ben jij er ook bij?

In deze bijeenkomst belichten we aan de hand van diverse praktijkgevallen de problematiek rondom lekkende voegovergangen. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven van beheerder, inspecteur en aannemer.

Lekkage

Tijdens de Infratech 2023 presenteerde PVO de resultaten van een impactanalyse door Rijkswaterstaat. Bij de aantasting van bruggen en viaducten speelt lekkage van voegovergangen een relatief grote rol.

Het PVO wil het belang ervan onderschrijven en het zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. Daarom besteden we de themamiddag na de ALV aan dit onderwerp.

Programma 23 maart

 • 13.00 Opening door de PVO-voorzitter
 • 13.10 Algemene Ledenvergadering
 • 13.40 Impactanalyse: Maatschappelijke effecten falende voegovergangen (Rijkswaterstaat)
 • 14.20 Pauze
 • 14.40 Inspectie en nader onderzoek bij lekkende voegovergangen (Concept Ingenieurs)
 • 15.20 Herstelmaatregelen na lekkende voegovergangen (Freyssinet)
 • 16.00 Afsluiting / Wrap up
 • 16.10 Netwerkmoment / borrel

Aanmelden en meer informatie

 

Lees meer
Douwe bedankt!

24 januari 2023

Douwe bedankt!

Op 23 januari heeft het PVO afscheid genomen van Douwe van Akkerveeken, onder het genot van een hapje en een drankje hebben we veel mooie herinneringen opgehaald.

Op 23 januari heeft het PVO afscheid genomen van Douwe van Akkerveeken, onder het genot van een hapje en een drankje hebben we veel mooie herinneringen opgehaald.

Voor velen die de cursus Voegovergangen en Opleggingen hebben gevolgd is hij een bekend gezicht, de laatste jaren was Douwe het vaste gezicht tijdens de vierdaagse cursus. Maar het PVO zou er zonder Douwe niet eens geweest zijn. Samen met onder andere Nico Booij is hij één van de grondleggers van het PVO.

De eerste jaren hield Douwe zich vooral bezig met het opzetten van de website, lidmaatschapstructuur, het verzorgen van nieuwsbrieven, verslagen, management(jaar)plannen, verdienmodel, businessplan, kwartaalrapportages en het organiseren van PVO themabijeenkomsten, symposia en roadshows.

Rond 2013 ontstond het idee om op het gebied van opleggingen en voegovergangen een cursus vorm te gaan geven, en de kennis te bundelen in de handboeken. Kortom, van veel van de zaken die nu nog steeds zo zijn, is Douwe de grondlegger of initiatiefnemer.

En daarvoor hebben we hem uitgebreid bedankt!

Zie ook

 

Lees meer