Nieuws

De grote impact van voegovergangen op de duurzaamheid van bruggen en viaducten

11 januari 2023

De grote impact van voegovergangen op de duurzaamheid van bruggen en viaducten

Bruggen en viaducten zijn kostbare eigendommen die we zo lang mogelijk in stand willen houden. In de vervangings- en renovatieopgave zien we dat de aantasting van bruggen door lekkage van voegovergangen mede een grote rol speelt.

Bruggen en viaducten zijn kostbare eigendommen die we zo lang mogelijk in stand willen houden. In de vervangings- en renovatieopgave zien we dat de aantasting van bruggen door lekkage van voegovergangen mede een grote rol speelt.

Als we meer aandacht besteden aan goede ontwerpkeuzen, aanlegkwaliteit en onderhoud van voegovergangen dan voorkomen we constructieve (veiligheids-)risico’s en torenhoge kosten als gevolg van noodzakelijk herstel en stremming van wegen.

Vanuit een impactanalyse van Rijkswaterstaat is gekeken naar alle maatschappelijke effecten en wordt aangetoond dat goede aanleg en onderhoud loont. Zowel in onderhoudskosten, doorstroming als de invloed op het milieu!
PVO houdt over bovenstaande een gratis kennissessie op woensdag 18 januari tijdens InfraTech 2023 in Rotterdam Ahoy.

Schrijf je snel in: https://bit.ly/3hHHjTE

Lees meer
Terugblik Lunchlezing Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

16 november 2022

Terugblik Lunchlezing Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

Samen met Platform Bruggen en Platform WOW organiseerden we op woensdag 2 november de lunchlezing over de ROK (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken). Je kunt hier de lezing (59 minuten) nu terugkijken en de presentaties inzien.  Inhoudsopgave Kees Jan van der Wilt, technisch adviseur Betonconstructies bij Rijkswaterstaat. Kees lichtte [...]

Samen met Platform Bruggen en Platform WOW organiseerden we op woensdag 2 november de lunchlezing over de ROK (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken). Je kunt hier de lezing (59 minuten) nu terugkijken en de presentaties inzien. 

Inhoudsopgave

 • Kees Jan van der Wilt, technisch adviseur Betonconstructies bij Rijkswaterstaat. Kees lichtte het doel van de RWS-richtlijnen toe en ging in op de relatie tussen de RWS-richtlijnen en de Eurocodes.
 • André Pieterson, coördinator-staalspecialist bij Strukton. André heeft veel expertise hoe je de kunstwerken buiten moet realiseren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelde André hoe je met de ROK om moet gaan.
 • Dimitri Tuinstra, een van de top staalconstructeurs van Nederland, werkzaam bij Arup. Dimitri maakt ontwerpen op basis van deze ROK en kent als geen ander de grenzen van deze richtlijnen en wanneer deze wel en niet van toepassing is.
 • Behandeling van vragen uit het publiek.
Lees meer
Najaarscursus Voegovergangen en Opleggingen (4 dagen)

29 september 2022

Najaarscursus Voegovergangen en Opleggingen (4 dagen)

Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van voegovergangen en opleggingen in onze weginfrastructuur vereist specifieke aandacht. Door onvoldoende aandacht falen deze onderdelen onverwacht of degraderen ze vaak sneller dan voorzien. Om het goed functioneren van voegovergangen en opleggingen gedurende de hele levensduur te kunnen waarborgen, moeten deze onderdelen aan bepaalde kwaliteitseisen [...]

Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van voegovergangen en opleggingen in onze weginfrastructuur vereist specifieke aandacht. Door onvoldoende aandacht falen deze onderdelen onverwacht of degraderen ze vaak sneller dan voorzien. Om het goed functioneren van voegovergangen en opleggingen gedurende de hele levensduur te kunnen waarborgen, moeten deze onderdelen aan bepaalde kwaliteitseisen (blijven) voldoen. Tijdens deze meerdaagse cursus leert u hier alles over en draagt u bij aan het verminderen van de risico’s en verbeteren van de beleving van de weggebruiker.

 

Op 2, 9, 16 en 23 november 2022 kunt u deze cursus volgen. U kunt zich hier aanmelden.

 

Voor wie is deze cursus?
De cursus is gericht op ontwerpers, uitvoerders, beheerders (en inspecteurs) en adviseurs van voegovergangen en opleggingen bij kunstwerken. Gewenst minimaal niveau is HBO of gelijkwaardig. Enige constructieve ervaring is eveneens wenselijk.

Wat leer ik?
Tijdens deze meerdaagse cursus krijgt u gedegen basiskennis en inzicht in de risico’s bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van voegovergangen en opleggingen en leert u hoe u deze kunt beheersen.
Na het volgen van de cursus:

 • kent de cursist de functies, regelgeving en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen;
 • kan de cursist een verantwoorde keuze maken voor voegovergangen en opleggingen in relatie tot het totale kunstwerk;
 • kent de cursist de meest voorkomende typen opleggingen en voegovergangen;
 • heeft de cursist inzicht in de kritische aspecten van het detailontwerp en de realisatie;
 • weet de cursist hoe deze op verantwoorde wijze kunnen worden beheerst om falen te voorkomen of te beperken;
 • heeft de cursist inzicht in de meest voorkomende schades en risico’s voor het functioneren in de beheerfase
 • kan de cursist een onderbouwd advies opstellen.

 

Dag 1: Inleiding en algemene ontwerpaspecten
Een algemene inleiding over functies, regelgeving, en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen in relatie tot het ontwerp van het totale kunstwerk. Aan de hand van een case wordt inzicht verkregen in deze aspecten en leert u om een verantwoorde keuze te maken.

Dag 2: Theorie en praktijk opleggingen
Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen opleggingen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.
U krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken

Dag 3: Theorie en praktijk voegovergangen
Op deze dag wordt ingegaan op de meest voorkomende typen voegovergangen en wordt meer in detail ingegaan op de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie.
U krijgt meer inzicht in de kritische aspecten en hoe deze op verantwoorde wijze kunnen of moeten worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te voorkomen of te beperken.

Dag 4: Beheer, inspectie en advies
Op deze dag wordt ingegaan op de aandachtspunten in de beheerfase. U krijgt inzicht in de meest voorkomende schades en wat de risico’s hiervan zijn voor het functioneren. Aan de hand van een aantal cases zal aan de slag worden gegaan om het geleerde van deze en voorgaande dagen in de praktijk te brengen, waarbij u wordt gevraagd om een onderbouwd advies op te stellen.

Alle dagen beginnen om 9:00 uur (inloop vanaf 8:45 uur) en eindigen om 17:00 uur.
Dag 4 eindigt met een borrel tot ± 18.00 uur.

Werkvormen
Tussen de dagen door krijgt u opdrachten om het geleerde te toetsen en/of u voor te bereiden op de volgende cursusdag.

Resultaat
Aan het einde van de cursus:

 • kent de cursist de functies, regelgeving en de aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen en de keuze van voegovergangen en opleggingen;
 • kan de cursist een verantwoorde keuze maken voor voegovergangen en opleggingen in relatie tot het totale kunstwerk;
 • kent de cursist de meest voorkomende typen opleggingen en voegovergangen;
 • heeft de cursist inzicht in de kritische aspecten van het detailontwerp en de realisatie;
 • weet de cursist hoe deze op verantwoorde wijze kunnen worden beheerst om falen te voorkomen of te beperken;
 • heeft de cursist inzicht in de meest voorkomende schades en risico’s voor het functioneren in de beheerfase
 • kan de cursist een onderbouwd advies opstellen.

Na afloop ontvangt u een certificaat.

 

U kunt zich hier aanmelden.

Lees meer
Terugblik themabijeenkomst LCC/LCA en renovatie IJsselbruggen

4 juli 2022

Terugblik themabijeenkomst LCC/LCA en renovatie IJsselbruggen

Op maandag 27 juni liepen we nat van de regen het mooie N.D.C. Den Hommel gebouw binnen. Dat is balen, maar tegelijkertijd is dat ontzettend fijn! Dit kan namelijk maar één ding betekenen: we zijn voor het eerst dit jaar weer fysiek bij elkaar gekomen. En dat dachten wij niet [...]

Op maandag 27 juni liepen we nat van de regen het mooie N.D.C. Den Hommel gebouw binnen. Dat is balen, maar tegelijkertijd is dat ontzettend fijn! Dit kan namelijk maar één ding betekenen: we zijn voor het eerst dit jaar weer fysiek bij elkaar gekomen. En dat dachten wij niet alleen. Veel collega’s in de sector kwamen deze dag samen om kennis te delen en te verspreiden.

Barry Doorn en Frank van Beek van RWS trapten af met de onderwerpen Life Cycle Costing en Life Cycle Analysis/Milieu Kosten Indicator. Hiermee lieten zij zien wat er binnen RWS speelt op het gebied van kosten en duurzaamheid. Het werd duidelijk dat de ontwikkelingen op het gebied van LCC al vergevorderd zijn. De ontwikkelingen voor LCA staat nog redelijk in de kinderschoenen maar de verkennende onderzoeken door TNO geven een eerste indruk voor veel voorkomende voegconcepten.

Met behulp van de LCC kan in besluitvorming alle kosten worden meegenomen die tijdens de levensduur gemaakt worden. Hierin worden onder andere de verharding, verkeerscategorie en tarieven van vervanging meegenomen. Door middel van scenario’s kunnen de kosten berekend worden voor de restlevensduur van een kunstwerk. Met de verschillende scenario’s toonde Barry hiermee een relatieve vergelijking van het LCC bedrag. Frank vertelde vervolgens meer over LCA/MKI. Hiermee wordt de milieu impact van de meest voorkomende voegovergangconcepten berekend en vergeleken. Een tweede doel is om duurzaamheid samen met LCC als onderdeel van integrale afweging mee te nemen. Tijdens de presentatie werd de rapportage ‘LCA Rapportage categorie 3 data’ genoemd, waarin onder hoofdstuk 99 Voegovergangen te vinden zijn. Ook toonde Frank verschillende grafieken die terug te vinden zijn in de presentatie.

Hoe nu verder met LCC en LCA? Deze worden in twee stappen geïmplementeerd in de tool ‘PVO meerkeuzematrix’: LCC 2e helft 2022, MKI in 2023). Na het invoeren van de objectgegevens en voegbewegingen zijn de technisch geschikte voegsystemen inzichtelijk. De gebruiker krijgt een keuze om LCC toe te passen (bij RWS standaard) en kan gemakkelijk afgelezen welke voegsystemen o.b.v. LCC de voorkeur krijgen. In fase 2 (2023) zal LCA/MKI worden toegevoegd. Vanaf dan zal de selectie plaats kunnen vinden op basis van een combinatie van LCC en MKI. Hoe dat in zijn werk gaat is tijdens de presentatie aan de hand van een voorbeeld toegelicht.

Vervolgens werd er ingegaan op de renovatie van de IJsselbruggen. Paul Lange van Technobeton opende de presentatie waarna Arno Leegwater (Mageba) en Arnoud Middel (Heijmans) lieten zien hoe je in een niet standaard situatie wel de standaard richtlijn voor voegovergangen en opleggingen kunt verwerken. Zo vertelden zij onder andere over de engineering van de bolsegment opleggingen en lamellenvoegen en de vervanging dubbele rolopleggingen en aanbrengen van separate dwarsfixatie. Mitch Stevens (Technobeton) nam de deelnemers mee in de uitvoering van deze complexe opgave. In de presentatie kun je meer zien van de voegovergangconstructies en oplegsystemen!

Hierna werd de middag afgesloten met een gezellige netwerkborrel. We kijken terug op een informatieve dag. Heb je zelf een onderwerp die je graag terug zou willen zien bij een themabijeenkomst? Laat het ons weten!
Bekijk hier de presentaties!

Lees meer
Vooruitblik 2022 en lopende ontwikkelingen m.b.t. voegovergangen bij Rijkswaterstaat

6 april 2022

Vooruitblik 2022 en lopende ontwikkelingen m.b.t. voegovergangen bij Rijkswaterstaat

Afgelopen woensdag 23 maart hebben de leden van het Platform Voegovergangen en Opleggingen akkoord gegeven op het businessplan met bijbehorende begroting van 2022! Een terugblik van de ALV en nadere toelichting van Rijkswaterstaat op de onderwerpen LCC; LCA/MKI; doorontwikkeling Meerkeuzematrix; doorontwikkeling RTD1007 en resultaatbeschrijving engineering voegovergangen (RTD1007-5) zijn te vinden in [...]

Afgelopen woensdag 23 maart hebben de leden van het Platform Voegovergangen en Opleggingen akkoord gegeven op het businessplan met bijbehorende begroting van 2022! Een terugblik van de ALV en nadere toelichting van Rijkswaterstaat op de onderwerpen LCC; LCA/MKI; doorontwikkeling Meerkeuzematrix; doorontwikkeling RTD1007 en resultaatbeschrijving engineering voegovergangen (RTD1007-5) zijn te vinden in deze presentatie. Een aantal hiervan zullen ook behandeld worden tijdens de komende bijeenkomsten in 2022. Houd de PVO-website in de gaten voor de data en onderwerpen van onze komende bijeenkomsten en voor updates van de lopende projecten!

Aankomende jaren richten wij ons op het leveren van meerwaarde voor de weggebruiker, de infrabeheerder, ingenieursbureaus, leveranciers en uitvoerders op het gebied van voegovergangen en opleggingen. Om in te spelen op de groeiende kennisbehoefte in de sector wordt zichtbaarheid van het PVO nog belangrijker! De focus ligt in 2022 daarom op het delen en het beter toegankelijk maken van de beschikbare kennis. Hieronder geven we jullie een korte vooruitblik op onze plannen en over de lopende ontwikkelingen met betrekking tot voegovergangen bij Rijkswaterstaat.

Voor alle leden worden er in 2022 bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten delen we kennis over behaalde projectresultaten en actuele ontwikkelingen. De twee beoogde fysieke bijeenkomsten bieden na afloop de kans om te netwerken. Daarnaast worden er twee gemakkelijk toegankelijke online webinars georganiseerd, ook met het overdragen van kennis als doel. In 2022 worden de twee vierdaagse cursussen die in 2021 zijn gestart afgerond en wordt in het najaar gestart met een nieuwe editie van de vierdaagse cursus. Verder wordt de literatuurtool voortdurend gevoed met nieuwe content, wordt de PVO-website verbeterd en wordt er meer samenwerking gezocht met andere platforms, zoals het Platform Bruggen.

Naast kennisverspreiding richten we ons ook op kennisborging door het voortdurend actueel houden van onze online handboeken voegovergangen en opleggingen, het ontwikkelen van video-opnamen van het proces van vernieuwen van opleggingen en het ontwikkelen van animaties over de werking van belastingen en vervormingen. We besteden aandacht aan kennisontwikkeling door onder andere onderzoek te initiëren en te faciliteren. Zo breiden we in 2022 onder andere de MKM-webtool (RTD1007-1) uit met informatie over kosten (Life Cycle Costs, LCC), duurzaamheid (Life Cycle Analysis, LCA en MKI) en uitvoeringstijden. Daarnaast ligt onze focus onder andere op nader onderzoek van enkele principe-details van wandelende opleggingen en technische kaders. Bekijk voor meer informatie het businessplan 2022. Bekijk voor meer informatie het Businessplan 2022.

Lees meer
Algemene Leden Vergadering PVO op 23 maart 2022

11 maart 2022

Algemene Leden Vergadering PVO op 23 maart 2022

De Algemene Leden Vergadering van het Platform Voegovergangen en Opleggingen zal online plaatsvinden op woensdagmiddag 23 maart van 12.00 uur tot 13.30 uur. Ook dit keer is de ALV gecombineerd met een toelichting op een aantal inhoudelijke onderwerpen: Uitbreiding content literatuur-tool; Animaties (start met belastingen en vervormingen); Uitbreiding MKM-tool (LCC/LCA); [...]

De Algemene Leden Vergadering van het Platform Voegovergangen en Opleggingen zal online plaatsvinden op woensdagmiddag 23 maart van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Ook dit keer is de ALV gecombineerd met een toelichting op een aantal inhoudelijke onderwerpen:

 • Uitbreiding content literatuur-tool;
 • Animaties (start met belastingen en vervormingen);
 • Uitbreiding MKM-tool (LCC/LCA);
 • Instructievideo MKM-tool;
 • Principedetail t.b.v. wandelende opleggingen;
 • Resultaatsverplichting engineeringfase;
 • Doorontwikkeling RTD1007;
 • Life Cycle Costs (LCC);
 • Life Cycle Analysis / Milieukostenindicator (LCA / MKI);
 • TIS-pilots.

 

Programma

12.00 uur               Welkom, opening en nieuw voorzitterschap

12.10 uur               Terugblik 2021

12.20 uur               Businessplan 2022 – inclusief toelichting inhoudelijke onderwerpen

13.30 uur               Afsluiting ALV

 

Aanmelden

Alle PVO-leden hebben een uitnodiging gekregen per email met daarin de Zoom-link om deel te nemen aan deze ALV, aanmelden hoeft dus niet! Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met het PVO-secretariaat (pvosecretariaat@crow.nl).

Lees meer
PVO Jaaroverzicht 2021

21 januari 2022

PVO Jaaroverzicht 2021

Een terugblik op het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) in 2021: hét kennisplatform voor voegovergangen en opleggingen in de infrastructuur. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen aan de kwaliteitsverbetering op het gebied van voegovergangen en opleggingen. We geven voorlichting en fungeert als initiator en klankbord voor richtlijnen en onderzoek. Met als belangrijkste [...]

Een terugblik op het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) in 2021: hét kennisplatform voor voegovergangen en opleggingen in de infrastructuur.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen aan de kwaliteitsverbetering op het gebied van voegovergangen en opleggingen. We geven voorlichting en fungeert als initiator en klankbord voor richtlijnen en onderzoek. Met als belangrijkste doel het bevorderen van betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen.

Voor de buitenwereld waren we misschien minder zichtbaar, maar achter de coulissen is hard gewerkt. Natuurlijk zijn activiteiten anders opgepakt dan gepland of uitgesteld naar 2022. Toch kijken wij terug op een succesvol jaar. Het PVO Jaaroverzicht 2021 (pdf-download) geeft een goed overzicht van de bereikte resultaten van 2021.

Ook in 2022 zal de focus liggen op het borgen en overdragen van kennis over voegovergangen en opleggingen. Wij houden u op de hoogte van de verschillende activiteiten die gaan komen!

Christian Carlie, voorzitter PVO
Eddy Westdijk, secretaris PVO

Lees meer

13 oktober 2021

Wisseling van de wacht

Het PVO heeft een nieuwe voorzitter! Na zes jaar in diverse rollen actief geweest te zijn voor het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO), gaat Nico Booij het PVO verlaten. Nico was de laatste 2 jaar actief in de rol van voorzitter. Nu draagt Nico Booij de voorzittershamer over aan [...]

Het PVO heeft een nieuwe voorzitter!

Na zes jaar in diverse rollen actief geweest te zijn voor het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO), gaat Nico Booij het PVO verlaten. Nico was de laatste 2 jaar actief in de rol van voorzitter. Nu draagt Nico Booij de voorzittershamer over aan Christian Carlie.

 

Nico:

‘Met mijn 72 jaar ga ik met veel plezier een andere invulling geven aan mijn laatste levensfase. Het afscheid nemen van het PVO doe ik op zowel rationele als emotionele gronden op een moment waarop ik het terugkijkend met een goed gevoel kan doen. Dankzij de vaak belangeloze en tomeloze inzet van veel vakgenoten binnen het PVO hebben we nieuwe kennisproducten kunnen ontwikkelen, bestaande kunnen actualiseren en is de website gebruiksvriendelijker gemaakt. Gestuurd door ontwikkelingen en ervaringen zal verandering altijd nodig zijn, maar het verleggen van de focus naar onze belanghebbende omgeving is nu nodig. Daar sturing aan geven laat ik graag over aan onze nieuwe voorzitter. Voor mij is het nu goed geweest. Graag wil ik alle leden danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de nieuwe voorzitter veel succes wensen met het voorzitterschap van deze prachtige ‘community of practice’.

 

Christian:

‘Nu onder de bezielende leiding van Nico nieuwe kennisproducten zijn ontwikkeld en bestaande zijn geactualiseerd en vervolmaakt, is het tijd voor het aanhalen van de banden met onze leden, het werken aan de zichtbaarheid van het PVO en haar producten en het actief zoeken van samenwerking met belanghebbende potentiële partners binnen de sector. Ik ga die uitdaging graag aan, en zal in mijn rol een voorzitter zijn die niet alleen het PVO vertegenwoordigt, maar ook in staat is om partijen te verbinden. Er liggen meer dan voldoende kansen voor ons om de toekomst van het PVO te bestendigen’!

 

 

Lees meer

18 augustus 2021

Compleet vernieuwde Online Handboeken Voegovergangen en Opleggingen!

De twee online PVO-handboeken Voegovergangen en Opleggingen zijn volledig vernieuwd en uitgebreid! Eén van de belangrijkste doelstellingen van het PVO is het borgen en overdragen van kennis over voegovergangen en opleggingen. Naast de 4-daagse cursus en diverse themabijeenkomsten heeft het PVO in 2016 de eerste versie van de digitale [...]

De twee online PVO-handboeken Voegovergangen en Opleggingen zijn volledig vernieuwd en uitgebreid!

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het PVO is het borgen en overdragen van kennis over voegovergangen en opleggingen. Naast de 4-daagse cursus en diverse themabijeenkomsten heeft het PVO in 2016 de eerste versie van de digitale handboeken gepubliceerd op haar website. De toenemende behoefte vanuit de markt aan een goed naslagwerk en studiemateriaal vormde de aanleiding om de handboeken volledig te vernieuwen en significant uit te breiden. De afgelopen jaren is hier door het docententeam van het PVO hard aan gewerkt.

Het resultaat mag er wezen:
Voor zowel voegovergangen als opleggingen een
actueel en compleet handboek over aspecten als ontwerp, inkoop, fabricage, uitvoering, inspectie en onderhoud.

De handboeken zijn voor iedereen toegankelijk via de website van het PVO (menu-optie Tools). Leden hebben na inloggen toegang tot extra onderdelen zoals bijvoorbeeld video’s en achterliggende literatuur.

Met de afronding van dit intensieve project hoopt het PVO de kennis over deze mooie technieken weer een stukje toegankelijker te hebben gemaakt en een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de in Nederland geïnstalleerde voegovergangen en opleggingen.

 

Lees meer

9 augustus 2021

Nieuwe PVO-handreiking met afweegmodel voegovergangen

Het Handboek Inspectie Voegovergangen volgens CROW-CUR Aanbeveling 117 geeft voor het inspecteren van voegovergangen en opleggingen handige aanwijzingen en aandachtspunten. De nieuwe PVO-handreiking met afweegmodel gaat verder! Deze geeft hersteladviezen. In de handreiking schadegerelateerd en met het afweegmodel risicogestuurd en objectspecifiek op basis van constructieve beschouwingen en restlevensduuranalyses. De handreiking [...]

Het Handboek Inspectie Voegovergangen volgens CROW-CUR Aanbeveling 117 geeft voor het inspecteren van voegovergangen en opleggingen handige aanwijzingen en aandachtspunten.

De nieuwe PVO-handreiking met afweegmodel gaat verder! Deze geeft hersteladviezen. In de handreiking schadegerelateerd en met het afweegmodel risicogestuurd en objectspecifiek op basis van constructieve beschouwingen en restlevensduuranalyses. De handreiking met afweegmodel is bedoeld ter ondersteuning met als doel om tot uniforme advisering te komen. Gebruik levert meer duidelijkheid over de efficiëntie van onderhoudsmaatregelen en vervangingsmogelijkheden.

De PVO-handreiking met afweegmodel is in opdracht van het PVO met financiering van Rijkswaterstaat opgesteld door Nebest en Ingenieursbureau Westenberg B.V.

Een eerste ‘groene’ versie staat hier op de PVO-site en is voor PVO-leden toegankelijk: https://www.pveno.nl/literatuur/

Momenteel wordt de handreiking in de praktijk getest. De definitieve versie komt naar verwachting begin 2022 beschikbaar. Belangstellende PVO-leden worden bij deze uitgenodigd mee te testen.

Lees meer