Nieuws

17 maart 2016

Achilleshiel van het wegennet – De aanleg van voegovergangen luistert nauw

Voegovergangen verdienen meer aandacht, zeggen experts. Duurzaamheid en geluid spelen bij dit cruciale deel van bruggen een steeds belangrijkere rol. Een verkeerde keuze of slechte uitvoering kan leiden tot hoge onderhoudskosten en verkeershinder. Deskundigen pleiten voor meer aandacht en een beter kennisniveau in de branche. In dit artikel uit het vakblad OTAR [...]

Voegovergangen verdienen meer aandacht, zeggen experts. Duurzaamheid en geluid spelen bij dit cruciale deel van bruggen een steeds belangrijkere rol. Een verkeerde keuze of slechte uitvoering kan leiden tot hoge onderhoudskosten en verkeershinder. Deskundigen pleiten voor meer aandacht en een beter kennisniveau in de branche.

In dit artikel uit het vakblad OTAR gaan Barry Doorn en Frank van Beek (leden PVO) op het belang van goede voegovergangen en de keuzes om daartoe te komen.

Lees meer

7 december 2015

Artikel: Hulp bij kiezen voegovergangen

Platform Voegovergangen en Opleggingen biedt sinds 1 november 2015 een nieuw hulpmiddel om technici in de branche te helpen bij het kiezen van de juiste voegovergang. De digitale Meerkeuzematrix Voegovergangen, een onlinewebapplicatie, voert een aantal belangrijke stappen uit voor de gebruiker. Dit digitale hulpmiddel werkt tijdsbesparend, risicoverlagend en geeft een uniform beeld voor elke gebruiker.

Platform Voegovergangen en Opleggingen biedt sinds 1 november 2015 een nieuw hulpmiddel om technici in de branche te helpen bij het kiezen van de juiste voegovergang. De digitale Meerkeuzematrix Voegovergangen, een onlinewebapplicatie, voert een aantal belangrijke stappen uit voor de gebruiker. Dit digitale hulpmiddel werkt tijdsbesparend, risicoverlagend en geeft een uniform beeld voor elke gebruiker.

Vakblad Cement plaatste een artikel over de Meerkeuzematrix.

Lees meer

2 november 2015

PVO lanceert digitale Meerkeuzematrix

Digitale innovatie Platform Voegovergangen en Opleggingen ontzorgt technici Selecteer dankzij de Meerkeuzematrix dé voegovergang voor uw project Op 2 november heeft PVO de digitale Meerkeuzematrix. Hiermee bepaalt u eenvoudig en betrouwbaar welke voegovergangen u kunt gebruiken. De Meerkeuzematrix is een web-based applicatie en voert een aantal belangrijke controles uit op basis [...]

Digitale innovatie Platform Voegovergangen en Opleggingen ontzorgt technici

Selecteer dankzij de Meerkeuzematrix dé voegovergang voor uw project

Op 2 november heeft PVO de digitale Meerkeuzematrix. Hiermee bepaalt u eenvoudig en betrouwbaar welke voegovergangen u kunt gebruiken. De Meerkeuzematrix is een web-based applicatie en voert een aantal belangrijke controles uit op basis van de invoer van project- en objectinformatie, waarna u de resultaten krijgt gepresenteerd in een overzicht met toepasbare producten.

Specialistische kennis

Een goede productkeuze is van groot belang en daarvoor is specialistische kennis nodig. De digitale Meerkeuzematrix van PVO helpt u op weg naar een geschikte oplossing.

Relevante eigenschappen

De digitale Meerkeuzematrix kent een aantal voor u relevante eigenschappen. De applicatie:

 • Onderscheidt geschikte en ongeschikte producten op basis van contractdocumenten, objectspecifieke randvoorwaarden en levensduureisen;
 • Voorziet in toelichting bij input van gegevens zodat de gebruiker meer leert over de invloed van bepaalde aspecten;
 • Bepaalt automatisch de geluidseis voor voegovergangen in een specifieke situatie;
 • Selecteert de producten die voldoen aan deze geluidseis (en toont ook de ongeschikte producten met een toelichting waarom deze als ongeschikt zijn aangemerkt);
 • Rekent maatgevende verplaatsingen door op basis van karakteristieke verplaatsingen en ingevoerde kruisingshoeken;
 • Bepaalt de maatgevende belastingcombinatie volgens de RTD1007-2;
 • Genereert een rapportage met invoer, berekende verplaatsingen, geschikte producten en resterende aandachtspunten;
 • Geeft inzicht in de validatiewijze van verschillende producten, variërend van eigen verklaring tot externe validatie door technische beoordelingsinstanties.

Beschikbare producten

Leveranciers van voegovergangen hebben het afgelopen jaar hun productdossiers ter beoordeling voorgelegd aan Rijkswaterstaat. De eigenschappen van deze producten zijn zichtbaar in de matrix.

Voor enkele producten is er nog geen volledig Verificatie en Validatie dossier met prestatieverklaring compleet. Zodra een productdossier volledig is aangeleverd, worden ook deze producten toegevoegd aan de digitale Meerkeuzematrix. Zo toont de matrix dus op elk moment van gebruik de actuele reeks beschikbare producten die voldoen aan de eisen.

Gebruik Meerkeuzematrix

De digitale Meerkeuzematrix is toegankelijk voor leden van PVO. Meer weten over het lidmaatschap? Klik hier.

 

Lees meer

27 juni 2015

Werkgroepen

PVO heeft de volgende 5 werkgroepen geïnitieerd: Kennisoverdracht en -borging Inkoop en contracten Ontwerp en richtlijnen voegovergangen Uitvoeren en beheer Opleggingen Het doel hiervan is het platform naar een hoger niveau tillen en het verder ontwikkelen en borgen van de kennis binnen het platform. De werkgroepen worden gevormd door leden van [...]

PVO heeft de volgende 5 werkgroepen geïnitieerd:

 1. Kennisoverdracht en -borging
 2. Inkoop en contracten
 3. Ontwerp en richtlijnen voegovergangen
 4. Uitvoeren en beheer
 5. Opleggingen

Het doel hiervan is het platform naar een hoger niveau tillen en het verder ontwikkelen en borgen van de kennis binnen het platform. De werkgroepen worden gevormd door leden van PVO en richt zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

Lees meer
Brabotech vervangt 650 meter voegovergang

21 april 2015

Brabotech vervangt 650 meter voegovergang

Brabotech heeft 650 meter voegovergang bij Kunstwerk Gadering in Rotterdam vervangen. Bekijk op de website van Brabotech een video-impressie.

Brabotech heeft 650 meter voegovergang bij Kunstwerk Gadering in Rotterdam vervangen. Bekijk op de website van Brabotech een video-impressie.

Bekijk ook deel 1 en deel 2 van het aanpassen van de constructie en het inbouwen van voegovergangen bij de Oosterscheldekering.

Lees meer

4 maart 2015

Verificatiematrix RTD1007-2 versie 3.0

Het verificatieplan Ontwerp Voegovergangen is een voorbeeld verificatiematrix voor concept 1.2b2 (renovatiemodel met sinusplaten) op basis van de eisen in de RTD1007-2 versie 3.0. Het vormt een handreiking voor de wijze waarop door opdrachtnemers volgens de methode van System Engineering aan kunnen tonen dat het ontwerp van de voegovergang voldoet aan [...]

Het verificatieplan Ontwerp Voegovergangen is een voorbeeld verificatiematrix voor concept 1.2b2 (renovatiemodel met sinusplaten) op basis van de eisen in de RTD1007-2 versie 3.0. Het vormt een handreiking voor de wijze waarop door opdrachtnemers volgens de methode van System Engineering aan kunnen tonen dat het ontwerp van de voegovergang voldoet aan de RTD1007-2. De volledig door de opdrachtnemer ingevulde verificatiematrix vormt het overzicht van de uitgevoerde verificaties.

De verificatiematrix bevat alle eisen en daarvan afgeleide verificaties uit de RTD1007-2 die relevant zijn voor het ontwerp van dit type voegovergang in een bepaald object.

In de matrix worden m.b.t het ontwerp onderscheid gemaakt in twee fasen:

 • ontwikkelfase: dit zijn de verificaties die door de leverancier uitgevoerd dienen te worden bij de ontwikkeling van een (standaard)oplossing. Dit deel is het niet object-specifieke deel.
 • ontwerpfase: dit zijn de verificaties die door de ontwerper in het kader van een specifiek project/object uitgevoerd dienen te worden. Dit deel is het object-specifieke deel dat gericht is op de verificatie of de standaardoplossing toegepast kan worden in het specifieke ontwerp.

Verificaties voor de uitvoeringsfase (fabricage en inbouw) zijn hierin niet opgenomen. Binnen PVO dient nog besluitvorming plaats te vinden of en in hoeverre het opstellen van een voorbeeld verificatiematrix voor de uitvoeringsfase wenselijk is.

Lees meer
16 deelnemers geslaagd voor Opleiding Voegovergangen en Opleggingen

14 november 2014

16 deelnemers geslaagd voor Opleiding Voegovergangen en Opleggingen

Woensdag 29 oktober j.l. is voor de eerste maal de opleiding Voegovergangen en Opleggingen afgerond. De eerste lichting deelnemers bestond uit een diverse groep van opdrachtnemers, opdrachtgevers, constructeurs en leveranciers. Gedurende drie dagen kregen de 16 deelnemers alle ins en outs te horen over de voegovergangen en opleggingen; het biedt [...]

Woensdag 29 oktober j.l. is voor de eerste maal de opleiding Voegovergangen en Opleggingen afgerond. De eerste lichting deelnemers bestond uit een diverse groep van opdrachtnemers, opdrachtgevers, constructeurs en leveranciers. Gedurende drie dagen kregen de 16 deelnemers alle ins en outs te horen over de voegovergangen en opleggingen; het biedt inzicht in de belangrijke punten bij ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud.

De eerste dag stond in het teken van de basisprincipes, welke krachtsbelastingen komen er kijken bij het ontwerpen van civiele kunstwerken? Dit is van grote invloed voor de keuzes van de opleggingen. Daarnaast speelt dit ook mee in de toepassing van de overgangen.

De tweede dag ging diepe in op de aspecten van overgangen: welke typen zijn er, welke pas je wanneer toe en er werd uitgebreid stilgestaan bij de uitvoeringstechnieken.

De opleiding werd afgesloten met een derde dag over de voegovergangen. Het maken van de juiste keuzes blijkt niet altijd eenvoudig en het herkennen en juist uitvoeren ervan werd uitgebreid bij stilgestaan. De gehele opleiding werd verreikt met een uitgebreide syllabus. Alle deelnemers hebben het certificaat in ontvangst mogen nemen.

Deelnemers over de opleiding:

“Voegovergangen en opleggingen zijn maar een klein onderdeel van het hele kunstwerk maar in het beheer en onderhoud de bepalende elementen voor de toestand van het gehele kunstwerk. De opleiding geeft de algemene kennis over voegovergangen en opleggingen die nodig is om een goed onderbouwd instandhoudingsadvies te kunnen schrijven.” Alex Kroeze – HaskoningDHV Nederland B.V.

“Voegen en opleggingen zijn betrekkelijk kleine onderdelen ten opzichte van de gehele brug, echter de invloed hiervan op het ontwerp kan groot zijn! Daarom is kennis van theorie en praktijk van onmisbaar. De cursus geeft hiervoor een goede inleiding op de theorie en biedt ruimte voor een dialoog met mannen van de uitvoering.” Joost Slingerland – HaskoningDHV Nederland B.V.

Wilt u zich ook verdiepen in dit onderwerp, uw kennis bijspijkeren of nieuwe inzichten krijgen? Bekijk de agenda voor een nieuwe cursus.

 

 

Lees meer

29 oktober 2014

Digitalisering Meerkeuzematrix

Na een intensieve periode van ontwikkelingen ten aanzien van voegovergangen, heeft Rijkswaterstaat in 2013 de vernieuwde Meerkeuzematrix voegovergangen uitgegeven. Dit document, ook wel bekend onder de naam RTD 1007-1, biedt veel informatie over verschillende voegfamilies. In de praktijk ziet het PVO nog verbeterpotentieel. Zo wordt de Meerkeuzematrix (MKM) nog onvoldoende [...]

Na een intensieve periode van ontwikkelingen ten aanzien van voegovergangen, heeft Rijkswaterstaat in 2013 de vernieuwde Meerkeuzematrix voegovergangen uitgegeven. Dit document, ook wel bekend onder de naam RTD 1007-1, biedt veel informatie over verschillende voegfamilies.

In de praktijk ziet het PVO nog verbeterpotentieel. Zo wordt de Meerkeuzematrix (MKM) nog onvoldoende ingezet door de branche, maar hebben we ook te maken met onjuiste interpretaties. De kenmerken van verschillende productfamilies zijn niet gelijk aan de kenmerken van de verschillende producten die tot deze families behoren. Deze verschillen van leverancier tot leverancier.

In 2014 heeft het PVO daarom een nieuwe ontwikkeling in gang gezet; de digitale Meerkeuzematrix. Dit betreft een web-based applicatie waarmee de gebruiker relatief eenvoudig tot de keuzemogelijkheden komt na het invoeren van relevante project- cq. objectomstandigheden. Bent u lid van het Platform Voegovergangen en Opleggingen, dan is het gebruik van deze applicatie bij uw lidmaatschap inbegrepen. Het bijzondere aan deze applicatie is tevens dat de gebruiker inzicht krijgt in producten die voldoen aan de gestelde criteria.

Wanneer kunt u gebruik maken van deze applicatie?
De eerste oplevering van deze applicatie vindt nog dit jaar plaats. Vervolgens start de testfase die wij naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 zullen afronden. Na deze testfase is de applicatie klaar voor gebruik en kunnen leden gelijk met de MKM aan de slag.
Bent u nog geen lid, klik dan hier voor meer informatie.

Uw product in de digitale Meerkeuzematrix?
Om uw product in de Meerkeuzematrix toe te voegen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 1. Een Declaration of Performance (DoP) conform bijlage 2 van RTD 1007-2 3.0.
 2. Invulsheet (let op: 3 tabbladen) met genoemde bijlagen

Als u producten met CE heeft op basis van de ETAG032 dan is het aanvullend vereist dat het product tevens voldoet aan de gestelde eisen in de RTD 1007-2. De vernieuwde RTD 1007-2 3.0 is op 10 december gepresenteerd tijdens een bijeenkomst en is hier in te zien.

Deze gegevens kunt u aanleveren via secretariaat@pvo-nl.eu, t.a.v. Frank van Beek. Overige vragen kunt u ook via dit e-mailadres stellen aan het secretariaat van PVO.

Lees meer

30 juni 2014

Artikel: Voegovergangen in een goed ontwerp – Cement

Ontwerpers van civieltechnische kunstwerken moeten rekening houden met de randvoorwaarden die vanuit voegovergangen worden gesteld. Op die manier kan een efficiënt en integraal ontwerp tot stand komen. Dat is de conclusie van het artikel ‘Voegovergang in een goed ontwerp’ dat eerder deze maand verscheen in het tijdschrift Cement. 

Ontwerpers van civieltechnische kunstwerken moeten rekening houden met de randvoorwaarden die vanuit voegovergangen worden gesteld. Op die manier kan een efficiënt en integraal ontwerp tot stand komen. Dat is de conclusie van het artikel ‘Voegovergang in een goed ontwerp’ dat eerder deze maand verscheen in het tijdschrift Cement. 

Auteur: Barry Doorn – Volker InfraDesign

Download hieronder het volledige artikel uit Cement nr. 4 2014.

Lees meer
Masterclass Sinusplaten 4 maart 2014

21 maart 2014

Masterclass Sinusplaten 4 maart 2014

De afgelopen jaren deed zich een aantal incidenten voor waarbij voegovergangen met sinusplaten vroegtijdig kapot gingen. Het gevolg: o.a. verkeersonveilige situaties en veel hinder. Sinds april 2013 is het PVO druk bezig om de oorzaken te onderzoeken. HetPplatform stelt een korte en lange termijn aanbeveling op, om zo [...]

De afgelopen jaren deed zich een aantal incidenten voor waarbij voegovergangen met sinusplaten vroegtijdig kapot gingen. Het gevolg: o.a. verkeersonveilige situaties en veel hinder. Sinds april 2013 is het PVO druk bezig om de oorzaken te onderzoeken. HetPplatform stelt een korte en lange termijn aanbeveling op, om zo in de toekomst de problemen voor te zijn. Het PVO heeft een aantal activiteiten georganiseerd rond het thema sinusplaten. Zo is 4 maart 2014 de eerste masterclass voor constructeurs georganiseerd. Hier zijn de ontwikkelde constructieve methoden gedeeld. Deelnemers kregen daarbij ook instructies hoe ze kunnen werken met de handige en praktische ontwikkelde hulpdocumenten.

 

Lees meer