Werkgroepen

Om de doelstelling van PVO, het bevorderen van betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen, te behalen en de problematiek op de kaart te zetten zijn drie werkgroepen geïnitieerd.

Het doel van de werkgroepen is het platform naar een hoger niveau tillen en verder te ontwikkelen. Ook kennis binnen het platform wordt op deze manier geborgd. De werkgroepen bestaan uit leden van PVO en richten zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

De volgende drie werkgroepen zijn gevormd:

Werkgroep 1

Communicatie, cursus en website

De werkgroep houd zich bezig met het borgen en overdragen van kennis van voegovergangen en opleggingen in alle fasen (ontwerp, uitvoering, beheer & onderhoud). Er is veel kennis beschikbaar maar deze is versnipperd in de keten, niet altijd up-to-date en slecht toegankelijk voor de gebruikers. Met behulp van een verbeterde website, online handboeken, themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en een 4-daagse basiscursus wordt alle kennis beschikbaar gemaakt.
Werkgroep 2

Voegovergangen

De Werkgroep Voegovergangen houdt zich bezig met het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:…
Werkgroep 3

Opleggingen

De werkgroep Opleggingen houdt zich bezig met het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:…