Projecten

Om de doelstelling van het platform, het bevorderen van betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen, te behalen en de problematiek op de kaart te zetten zijn projecten ingedeeld in drie hoofdactiviteiten.

Het doel van de projecten is het platform naar een hoger niveau te tillen en verder te ontwikkelen. Ook kennis binnen het platform wordt op deze manier geborgd. De projectgroepen bestaan uit leden van het platform en richten zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

De volgende drie groepen van projecten worden onderscheiden:

Projecten

Kennisverspreiding

De projecten zijn gericht op het borgen en overdragen van kennis van voegovergangen en opleggingen in alle fasen (ontwerp, uitvoering, beheer & onderhoud). Er is veel kennis beschikbaar maar deze is versnipperd in de keten, niet altijd up-to-date en slecht toegankelijk voor de gebruikers. Met behulp van een actueel gehouden website, diverse tools, online handboeken, themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en een 4-daagse basiscursus wordt alle kennis beschikbaar gemaakt.
Projecten

Voegovergangen

Projecten Ontwikkeling handreiking voor onderhoudsadvisering voegovergangen Ontwikkeling aanvullende informatie diverse typen voegovergangen (Lifecycle costs , duurzaamheid, uitvoeringstijd, risico’s) Bijdragen aan verbeteren en actualiseren van technische kaders  (RWS: RTD1007-1, -2, -3) Doorontwikkeling handboek voegovergangen (incl integratie met cursus)   De projecten zijn gericht op het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:…
Projecten

Opleggingen

Projecten Wrijvingsonderzoek opleggingen Bijdragen aan verbeteren en actualiseren van EN1337 Actueel houden handboek opleggingen   De werkgroep Opleggingen houdt zich bezig met het ontwikkelen en ontsluiten van technische kennis. Dit wordt verwoord in de volgende doelstellingen:…