Nieuws

Meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen – dag 2

26 mei 2023

Meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen – dag 2

Tijdens dag 2 van de PVO-cursus Voegovergangen en Opleggingen stonden de voegovergangen centraal. Docenten Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO) en Barry Voogt (Heymans Infra) gaven de cursisten naast de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie, meer inzicht in de kritische aspecten.

Tijdens dag 2 van de PVO-cursus Voegovergangen en Opleggingen stonden de voegovergangen centraal. Docenten Frank van Beek (Rijkswaterstaat GPO) en Barry Voogt (Heymans Infra) gaven de cursisten naast de belangrijkste aspecten van het detailontwerp en de realisatie, meer inzicht in de kritische aspecten.

Want hoe kunnen voegovergangen op verantwoorde wijze worden beheerst om onverwacht of ongewenst falen te beperken? Of beter nog: te voorkomen? Aan de hand van presentaties, animaties, filmpjes en praktijkervaringen krijgen de cursisten heldere inzichten en deelden zij ervaringen met elkaar.

Nieuw

Het Platform voor voegovergangen en opleggingen verzorgt tweemaal per jaar deze vierdaagse cursus en is in samenwerking met CROW dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Cursusleider en dagvoorzitter Angelique Nagtegaal vertelt wat er nieuw is in deze cursus: ‘Behalve dat het lesmateriaal door de docenten deels is herschreven, pakken we het leerproces ook anders aan. We inventariseren vooraf met docenten en cursisten nog beter de verwachtingen over wat zij willen leren. Hierop worden concrete leerdoelen geschreven. De doelen toetsen we achteraf met elkaar. Is het doel gerealiseerd? Dan pas zijn wij tevreden. Ons doel is lesdagen en cursusmateriaal aan te bieden waar de cursisten relevante kennis mee op doen. Tenslotte willen we een bijdrage leveren die ertoe doet! Tijdens onze cursusdagen komen er zoveel specialisten met uiteenlopende achtergronden samen. Het zou zonde zijn deze kennis niet optimaal met elkaar te delen. Gezamenlijk doel is samen nog betere resultaten te halen in het onderhoud van bruggen.’

Interesse in deze PVO-cursus? In november start de volgende. Schrijf je in!

Zie ook

 

Lees meer
Meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen – dag 1

10 mei 2023

Meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen – dag 1

Dinsdag 9 mei namen Constructieadviseur Ir. Evert van Vliet van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en Registerconstructeur en Projectleider Constructieve Projecten bij Nebest, Boyd van den Broek de aftrap voor de vernieuwde cursus van het PVO Voegovergangen en Opleggingen.

Dinsdag 9 mei namen Constructieadviseur Ir. Evert van Vliet van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en Registerconstructeur en Projectleider Constructieve Projecten bij Nebest, Boyd van den Broek de aftrap voor de vernieuwde cursus van het PVO Voegovergangen en Opleggingen.

Onder leiding van cursusleidster Angelique Nagtegaal deelden de cursisten hun verwachtingen, kennis en leerdoelen op een positief energieke manier.

Doel van de PVO-cursus is meerwaarde te leveren voor de infrabeheerder, ingenieursbureaus, leveranciers en uitvoerders. Deze dag stond in het teken van het geven van fundamenteel inzicht in onder andere de belastingen, vervormingen en ontwerpaspecten van voegovergangen en opleggingen. Met behulp van oefeningen en praktijkcases werden onder andere ontwerpaspecten, raakvlakkenanalyse en berekeningen met de MKM en PVO tool voor voegbewegingen behandeld.

Oud-docent en Senior Specialist Han Leendertz was zeer lovend over de nieuwe opzet van deze dag. Hij kijkt tevreden terug en is trots op de vernieuwende wijze waarop de jonge generatie docenten zijn levenswerk hebben gepresenteerd: ‘Complimenten aan de gehele organisatie van deze dag’, aldus Han Leendertz.

Nieuw

Het Platform voor voegovergangen en opleggingen verzorgt tweemaal per jaar deze vierdaagse cursus en is in samenwerking met CROW dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Interesse in deze PVO-cursus? In november start de volgende. Schrijf je in!

Zie ook

 

Lees meer
Themamiddag 23 maart: Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?

3 april 2023

Themamiddag 23 maart: Schade door lekkende voegovergangen, wat nu?

In de huidige praktijk worden de voegovergangen niet altijd optimaal aangelegd en/of onderhouden. Als gevolg kunnen de voegen kunnen gaan lekken waardoor er schade ontstaat aan de onderliggende hoofddraagconstructie en opleggingen. En dat leidt weer tot grootschalig onderhoud en hinder en uiteindelijk zelfs tot vroegtijdige vervanging van het kunstwerk. Een goed onderwerp voor professionals die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van bruggen en viaducten is dus van cruciaal belang.

In de huidige praktijk worden de voegovergangen niet altijd optimaal aangelegd en/of onderhouden. Als gevolg kunnen de voegen kunnen gaan lekken waardoor er schade ontstaat aan de onderliggende hoofddraagconstructie en opleggingen. En dat leidt weer tot grootschalig onderhoud en hinder en uiteindelijk zelfs tot vroegtijdige vervanging van het kunstwerk. Een goed onderwerp voor professionals die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van bruggen en viaducten.

Vanuit de perspectieven van beheerders, inspecteurs en aannemers hebben we verschillende praktijkgevallen belicht. Ook hebben we verschillende oplossingen gepresenteerd om deze voegovergangen en opleggingen in goede conditie te houden en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen.

In oktober 2022 heeft Rijkswaterstaat de studie ‘Verbeterd onderhoud van voegovergangen, een analyse van maatschappelijke impacts‘ gepubliceerd. Frank van Doorn heeft de resultaten hiervan gepresenteerd. De belangrijkste conclusie is dat optimaal onderhoud, dat wil zeggen jaarlijks inspecteren en klein onderhoud uitvoeren, loont. Eventuele problemen worden zo eerder opgemerkt, waardoor grotere schades als gevolg van lekkages voorkomen kunnen worden.

Vervolgens heeft Ruud Meijer van Concept Ingenieurs ons meegenomen in de verschillende methoden en ontwikkelingen op het gebied van inspecties van voegovergangen. Het goed uitvoeren van inspecties is van groot belang en vraagt naast specialisme ook een goede uitvraag en aanpak. Lekkende voegovergangen leiden onder andere tot blootstelling van de ondergelegen constructiedelen aan dooizouten. Dit bedreigt de levensduur van de constructie. Deze risico’s zijn vaak niet goed in beeld gebracht; het blijft vaak bij een algemene opmerking in inspectierapportages. Niet alleen door onbekendheid met de risico’s, maar ook vaak als gevolg van de slechte bereikbaarheid van de opleggingen. Belangrijke boodschap is om uitgebreide inspecties bijvoorbeeld uit te voeren op het moment van vervangen van voegovergangen of voegrubbers. Dat zijn de momenten dat voegovergangen beter bereikbaar zijn. Aan de hand van een case op het Prins Clausplein heeft Ruud een toelichting gegeven op hoe en met welke specialistische technieken zo’n inspectie uitgevoerd kan worden.

Als laatste heeft Caspar Lugtmeier van Freyssinet een aantal projecten gepresenteerd waar grootschalige herstelmaatregelen noodzakelijk zijn geweest. Zoals bij de presentatie van Ruud al werd genoemd zijn steunpunten, liggerkoppen en opleggingen toe aan onderhoud na blootstelling aan dooizouten als gevolg van lekkende voegovergangen. Het is complex om beton te saneren dat verontreinigd is met dooizouten. Net als bij het inspecteren is de bereikbaarheid van de constructiedelen moeilijk. Vaak zijn er daarom ingrijpende maatregelen nodig. Aan de hand van een aantal voorbeelden is de aanpak gepresenteerd om duurzaam herstel uit te voeren, zoals vijzelwerk, betonherstel, kathodische bescherming en onderhoud aan opleggingen. Daarbij is niet enkel gekeken naar de techniek, maar ook naar de impact van deze maatregelen op kosten en (verkeers-) hinder.

Het belang van het onderhouden van voegovergangen is van levensbelang. Niet enkel voor de constructies zelf, maar ook om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen.

Bekijk de presentatie hier!

Lees meer
PVO Jaaroverzicht 2022

31 maart 2023

PVO Jaaroverzicht 2022

In het PVO-jaarverslag staat wat we in 2022 gedaan hebben. Zoals onder andere cursussen, kennissessies (zoals over de IJsselbruggen ROK 2.0), de PVO-website, animaties en video's de strategie voor de komende jaren en een vooruitblik op 2023. Platform PVO kijkt terug op een succesvol 2022; het jaar van de ommekeer!

In het PVO-jaarverslag (pdf) staat wat we in 2022 gedaan hebben. Zoals onder andere cursussen, kennissessies (zoals over de IJsselbruggen ROK 2.0), de PVO-website, animaties en video’s de strategie voor de komende jaren en een vooruitblik op 2023. Platform PVO kijkt terug op een succesvol 2022; het jaar van de ommekeer!

Het aantal volgers op de LinkedIn-bedrijfspagina van het PVO groeit gestaag door. Was dit aantal begin december 2022 nog 367 volgers op LinkedIn, nu eind maart 2023 is dit aantal alweer 437!

Activiteiten

We hebben de banden met onze leden aangehaald, gewerkt aan de zichtbaarheid van het PVO en actief samengewerkt met belanghebbende potentiële partners binnen de sector.

Ondertussen zijn 50 organisaties lid van het PVO: 12 overheden (Rijkswaterstaat, 7 provincies, 3 gemeenten, Infrabel) en 38 marktpartijen (aannemers, leveranciers en adviesbureaus).

Conform de PVO-doelstelling hebben we de focus gelegd op kennisoverdracht-activiteiten en -producten, waaronder:

 • ontwikkeling van animaties en video’s
 • themabijeenkomsten, webinars, lunchlezingen
 • verzorgen vierdaagse cursussen
 • frequente communicatie via website en LinkedIn

Namens Platform Voegovergangen en Opleggingen,

Christian Carlie, voorzitter PVO
Eddy Westdijk, secretaris PVO

Lees meer

 

Lees meer
Voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen start 9 mei

30 maart 2023

Voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen start 9 mei

Dinsdag 9 mei start de voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen. Wil je ook meedoen? Schrijf je snel in! De cursusdagen zijn 9 mei (Breukelen), 24 mei (Veenendaal), 30 mei (Breukelen) en 7 juni (Breukelen), 9.00 uur – 17.00 uur.

Dinsdag 9 mei start de voorjaarscursus Voegovergangen en opleggingen. Wil je ook meedoen? Schrijf je snel in! De cursusdagen zijn 9 mei (Breukelen), 24 mei (Veenendaal), 30 mei (Breukelen) en 7 juni (Breukelen), 9.00 uur – 17.00 uur.

Draag bij aan risicovermindering van falende of degraderende voegovergangen en opleggingen en aan een verbeterde beleving van de weggebruiker.

Krijg een gedegen basiskennis en inzicht in de risico’s bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van voegovergangen en opleggingen en leer hoe je deze kunt beheersen.

Schrijf je in!

Zie ook

Lees meer

28 maart 2023

Rekentool voegbewegingen: Update naar versie 2.1.0.

De nieuwe versie 2.1.0 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool. Het gebruik van de [...]

De nieuwe versie 2.1.0 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool.

Het gebruik van de Rekentool borgt dat alle op de voegbewegingen van invloed zijnde aspecten worden meegenomen. Om voldoende kunstwerkinformatie mee te nemen is er een checklist beschikbaar.

Rekentool

Het PVO heeft de Rekentool ontwikkeld voor het berekenen van voegbewegingen om eenduidige en snelle analyses te kunnen maken van voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken.

Een correcte berekening van voegbewegingen is vooral van belang voor flexibele en verborgen voegovergangen. Deze hebben over het algemeen een beperkte dilatatiecapaciteit en zijn gevoeliger voor hoogfrequente voegbewegingen uit verkeer.

Gebruikers

De gebruikers van de Rekentool zijn medewerkers van ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers met tenminste een HBO-opleiding Civiele Techniek en kennis en ervaring met het constructief ontwerp van kunstwerken.

Workshop

Bij voldoende belangstelling geeft PVO ondersteuning in de vorm van een workshop bij het gebruik van de Rekentool. Stuur dan een berichtje naar het PVO-secretariaat: pvosecretariaat@crow.nl.

Zie ook

 

 

Lees meer
Ook een werk uitlichten?

24 februari 2023

Ook een werk uitlichten?

Wil jij jouw werk ook uitlichten voor de leden van PVO? Mail foto's en wat uitleg van je werk naar pvosecretariaat@pvo.nl. Of voeg zelf foto's en informatie toe!

Wil jij jouw werk ook uitlichten voor de leden van PVO? Mail foto’s en wat uitleg van je werk naar pvosecretariaat@pvo.nl. Of voeg zelf foto’s en informatie toe!

Laat je op de pagina pveno/projecten inspireren door werken van andere PVO-leden. Bekijk foto’s van de werken en lees meer informatie over het gebruik van voegovergangen en opleggingen.

Een mooi visitekaartje voor jouw bedrijf en project!

Zie ook

 

Lees meer
Update Rekentool Voegbewegingen

17 februari 2023

Update Rekentool Voegbewegingen

De nieuwe versie 2.0.8 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool.

De nieuwe versie 2.0.8 van de Rekentool Voegbewegingen is beschikbaar (voor leden) en staat online. Deze versie is geldig tot 31 december 2023. De tool is voorzien van een exportfunctie die het mogelijk maakt om berekende voegbewegingen snel en efficiënt in te voeren in de Meerkeuzematrix-tool.

Het gebruik van de Rekentool borgt dat alle op de voegbewegingen van invloed zijnde aspecten worden meegenomen. Om voldoende kunstwerkinformatie mee te nemen is er een checklist beschikbaar.

Rekentool

Het PVO heeft de Rekentool ontwikkeld voor het berekenen van voegbewegingen om eenduidige en snelle analyses te kunnen maken van voegbewegingen van bestaande betonnen kunstwerken.

Een correcte berekening van voegbewegingen is vooral van belang voor flexibele en verborgen voegovergangen. Deze hebben over het algemeen een beperkte dilatatiecapaciteit en zijn gevoeliger voor hoogfrequente voegbewegingen uit verkeer.

Gebruikers

De gebruikers van de Rekentool zijn medewerkers van ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers met tenminste een HBO-opleiding Civiele Techniek en kennis en ervaring met het constructief ontwerp van kunstwerken.

Workshop

Bij voldoende belangstelling geeft PVO ondersteuning in de vorm van een workshop bij het gebruik van de Rekentool. Stuur dan een berichtje naar het PVO-secretariaat: pvosecretariaat@crow.nl.

Zie ook

 

Lees meer
Presentatie gevolgen slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen

9 februari 2023

Presentatie gevolgen slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen

Tijdens de InfraTech 2023 gaven Barry Doorn en Frank van Beek een presentatie over de gevolgen van slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Tijdens de InfraTech 2023 gaven Barry Doorn en Frank van Beek een presentatie over de gevolgen van slechte aanleg en/of onderhouden voegovergangen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Zij gingen dieper in op ‘De grote impact van voegovergangen op de duurzaamheid van bruggen en viaducten’.

Kwaliteit

PVO is opgericht met de doelstelling om de kwaliteit en veiligheid van voegovergangen en opleggingen binnen de Nederlandse infrastructuur te verbeteren. PVO werkt samen met kennisinstellingen om kennis te ontwikkelen, te waarborgen en te delen!

Het ontwikkelen, waarborgen en delen van deze kennis blijven we doorzetten. Op 23 maart organiseren we een fysieke bijeenkomst waar we verder zullen praten!

Zie ook

 

Lees meer
Cursus Voegovergangen en Opleggingen 2023 (4 dagen)

7 februari 2023

Cursus Voegovergangen en Opleggingen 2023 (4 dagen)

Wil je meer weten over risicovermindering van falende of degraderende voegovergangen en opleggingen? En om de beleving van de weggebruiker te verbeteren? Volg dan de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen. Meld je aan!

Wil je meer weten over risicovermindering van falende of degraderende voegovergangen en opleggingen? En om de beleving van de weggebruiker te verbeteren? Volg dan de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen.

Er zijn twee startdatums: dinsdag 9 mei en dinsdag 31 oktober. Meld je aan!

Je krijgt een gedegen basiskennis en inzicht in de risico’s bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van voegovergangen en opleggingen en je leert hoe je deze kunt beheersen. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Alle dagen beginnen om 9.00 uur (inloop vanaf 8:45 uur) en eindigen om 17.00 uur.

Startdatum 9 mei

 • Dinsdag 9 mei, Inleiding (Breukelen)
 • Woensdag 24 mei, Voegovergangen (Veenendaal)
 • Dinsdag 30 mei, Opleggingen (Breukelen)
 • Woensdag 7 juni, Beheer, inspectie, advies (Breukelen)

Startdatum 31 oktober

 • Dinsdag 31 oktober, Inleiding (Veenendaal)
 • Woensdag 8 november, Opleggingen (Breukelen)
 • Woensdag 15 november, Voegovergangen (Breukelen)
 • Woensdag 22 november, Beheer, inspectie, advies (Breukelen)

Korting

Leden van PVO ontvangen de volgende korting:

 • Bedrijfs- en overheidsleden: 10% korting
 • Gouden-leden: 15% korting
 • Platina-leden: 20% korting

Meer informatie en inschrijven

 

Lees meer