1.1 Functie van opleggingen

Opleggingen zijn de verbindingen tussen de bovenbouw en de onderbouw van kunstwerken. Zij hebben als functie het overdragen van belastingen (verticaal en horizontaal) en laten bewegen (transleren en roteren) van kunstwerken in voorgeschreven richtingen. De bewegingen worden geacht een minimale weerstand op te wekken in de opleggingen en dus ook van kleine invloed te zijn op het ontwerp van de hoofdconstructies.