4.5.2 Typen taatsopleggingen

Bij taatspopleggingen worden onderscheiden naar:

  • Lijntaatsopleggingen
  • Punttaatsopleggingen

Bij beide typen kan het contactvlak van de kap vlak, dan wel hol zijn uitgevoerd.