3.14.1 Algemeen

Ontwerpsituaties zijn de combinaties van belastingen, excentriciteiten, translaties, rotaties en uit opgedrongen vervormingen die maatgevend worden geacht voor het beoordelen van de sterkte-eigenschappen, de gebruikseigenschappen en de levensduur van de constructie.

De ontwerpsituaties worden ook onderscheiden naar verschillende grenstoestanden zoals uiterste grenstoestand (UGT, hier verder ULS genoemd) en bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT, hier verder SLS genoemd).

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar

 • Evenwicht: verschuiven of kantelen (EQU)
  Deze dient gebruikt te worden voor plaatsvastheid van de opleggingen indien geen blokkeringen worden toegepast.
 • Intern bezwijken van de constructie (STR);
  Deze wordt toegepast voor het toetsen van het draagvermogen van de oplegging
 • Bezwijken door vermoeiing (FAT) ;
  Deze wordt toegepast voor het toetsen van onderdelen van de oplegging die een wisselende spanning ondergaan

Voor de buitengewone en aardbevingscombinatie wordt EN1990 tabel A 2.5 toegepast.

Over het algemeen worden de aardbevingscombinaties tot op heden weinig toegepast voor opleggingen en voegovergangen in Nederland. In Groningen en in Limburg en delen van Noord-Brabant dient hier rekening mee gehouden te worden. Aardbevingsbelastingen vallen verder buiten het kader van dit handboek en de cursus.

De belastingcombinaties voor de opleggingen worden ontleend aan RTD 1012 Opleggingen, Bijlage A en de Nationale Annex van EN 1990.

In RTD 1012 worden de volgende statische belastingcombinaties beschouwd:

 • Bruikbaarheidstoestand (BGT / SLS)
  • Karakteristieke combinaties
 • Uiterste grenstoestand
  • Fundamentele combinatie(s) behorende bij ULS (STR)
  • Bijzondere combinaties behorende bij ULS
  • Aardbevingscombinatie behorende bij ULS